Lubuska Izba Rolnicza » RP Wschowska
Główna » Archiwa

RP Wschowska

Autor: Red. dnia 21 lutego 2018
POSIEDZENIE WSCHOWSKIEJ RADY POWIATOWEJ LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

W dniu 23.01.br w Urzędzie Miejskim w Sławie odbyło się posiedzenie Wschowskiej Rady Powiatowej LIR. Spotkanie otworzył i poprowadził wiceprzewodniczący Rady Powiatowej – Jarosław Tymczyszyn. Wśród zaproszonych gości byli Stanisław Myśliwiec – prezes LIR, Józef Malski – zastępca wojewódzkiego lekarza weterynarii w Zielonej Górze, Anna Słowik – dyrektor biura LIR oraz przedstawicielki Banku Spółdzielczego we […]

Autor: Red. dnia 11 kwietnia 2017
WSCHOWSKA RADA POWIATOWA LIR

16 i 22 marca 2017 r. odbyły się posiedzenia Wschowskiej Rady Powiatowej LIR. W dniu 16.03.br. na zaproszenie przewodniczącego Rady Władysława Brzechwy odpowiedzieli: Marek Boryczka – Starosta Powiatu Wschowskiego, przedstawicielki KRUS PT Nowa Sól: Malwina Gąsior, Danuta Gonczarko i Małgorzata Jarlaczyk, Dorota Malcher – przedstawiciel BP ARiMR we Wschowie, Dyrektor OT ANR w Gorzowie Wlkp. Filia […]

Autor: Red. dnia 30 marca 2016
WSCHOWSKA  RADA  POWIATOWA LIR

Przewodniczący Wschowskiej Rady Powiatowej LIR Władysław Brzechwa zorganizował posiedzenie dn. 25.03. br.  z udziałem wszystkich chętnych rolników powiatu wschowskiego, które odbyło się  w sali Urzędu Miasta i Gminy. W spotkaniu wzięli udział również goście – posłanka na Sejm RP Katarzyna Osos, prezes LIR Stanisław Myśliwiec, dyrektor Małgorzata Pałys-Haraźny, burmistrz Danuta Patalas, dyrektor Banku Spółdzielczego we Wschowie […]

Autor: Red. dnia 9 września 2015
WSCHOWSKA RADA POWIATOWA LIR

W dniu 7 września br. w Starostwie Powiatowym we Wschowie odbyło się posiedzenie Wschowskiej Rady Powiatowej LIR. W spotkaniu, oprócz delegatów, uczestniczyli rolnicy i zaproszeni goście: Starosta Wschowski Marek Boryczka, prezes LIR Stanisław Myśliwiec oraz członek Zarządu Alfred Kałużny, a także przedstawiciele urzędów Anna Włoczewska – Grys UMiG Wschowa i Halina Dąbrowska UM w Sławie. […]

Autor: Red. dnia 3 lipca 2015
I WALNE ZGROMADZENIE LIR V KADENCJI

  Uprzejmie informujemy, że Lubuska Izba Rolnicza zakończyła II etap wyborów w powiatach, podczas których wybrano skład Walnego Zgromadzenia LIR na V kadencję 2015-19. W dniu 6 lipca 2015 r. o godzinie 11.00 w Kalsku odbędzie się I posiedzenie Walnego Zgromadzenia LIR, na którym zostanie wybrany prezes, wiceprezes, członkowie zarządu, delegat do Krajowej Rady Izb […]

Autor: Red. dnia 15 kwietnia 2014
SPÓŁKI WODNE – TEMAT NA CZASIE

O funkcjonowaniu spółek wodnych powiedział podczas Walnego Zgromadzenia Lubuskiej Izby Rolniczej w dniu 14 kwietnia br. Alojzy Jokiel, który od 1 lutego 1976 roku pełni funkcję kierownik biura Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Świebodzinie Historia O istnieniu instytucji spółek wodnych w Europie wzmianki sięgają wczesnego średniowiecza. Umiejscowione były w Hiszpanii, Włoszech, Anglii i w Niemczech, natomiast na ziemiach polskich […]

Autor: Red. dnia 15 kwietnia 2014
WALNE ZGROMADZENIE LIR I DYSKUSJA O ROLNICTWIE LUBUSKIM

W dniu 14 kwietnia 2014r. w LODR w Kalsku odbyło się Walne Zgromadzenie Lubuskiej Izby Rolniczej. Obrady poprzedziło posiedzenie Komisji Rewizyjnej LIR. Prowadzenie WZ delegaci powierzyli Prezesowi Lubuskiej Izby Rolniczej Władysławowi Piaseckiemu. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego WZ, członek Zarządu LIR Andrzej Kuziemski przedstawił sprawozdanie z działalności Izby w 2013r. Następnie Walne […]

Autor: Red. dnia 3 grudnia 2013
WALNE ZGROMADZENIE LIR ORAZ WIZYTA W CENTRUM ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Wizyta w Centrum Energetyki Odnawialnej  w Sulechowie Członkowie Walnego Zgromadzenia LIR w dniu 2 grudnia mieli okazję zwiedzić Centrum Energetyki Odnawialnej PWSZ w Sulechowie, jeden z najnowocześniejszych obiektów badawczo-rozwojowych w Polsce. Główne obszary funkcjonowania CEO skupiają się wokół prac badawczo – rozwojowych prowadzonych w zakresie energetyki odnawialnej zarówno w obszarze energii elektrycznej jak i cieplnej, […]

Autor: Red. dnia 26 marca 2013
WALNE ZGROMADZENIE LIR

W dniu 25 marca br. w LODR w Kalsku odbyło się Walne Zgromadzenie Lubuskiej Izby Rolniczej IV kadencji. Obrady poprzedziło spotkanie Komisji Rewizyjnej LIR. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia otworzył Prezes LIR Władysław Piasecki poprzez przywitanie zaproszonych gości z instytucji okołorolniczych oraz Delegatów LIR. Następnie po przyjęciu porządku, wyborze przewodniczącego oraz sekretarza obrad głos zabrali zaproszeni goście.  Jako […]

Autor: Red. dnia 30 listopada 2012
WALNE ZGROMADZENIE LIR

W dniu 3 grudnia br. w LODR w Kalsku odbyło się Walne Zgromadzenie Lubuskiej Izby Rolniczej IV kadencji. Obrady poprzedziło spotkanie Komisji Rewizyjnej LIR. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia otworzył Prezes LIR Władysław Piasecki. Zgromadzenie swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele instytucji okołorolniczych: Tomasz Możejko –dyrektorANR w Gorzowie Wlkp., Piotr Wańkiewicz – ANR w Zielonej Górze, Marian Dąbrowski – z-cadyrektora […]

Autor: Red. dnia 30 maja 2012
OBRADY WALNEGO ZGROMADZENIA LIR

W dniu 25 maja w Kalsku odbyło się seminarium, w którym uczestniczyli wszyscy delegaci Lubuskiej Izby Rolniczej. W pierwszej części spotkania odbyło się  pierwsze w tym roku Walne Zgromadzenie Lubuskiej Izby Rolniczej. Podczas obrad, których przewodniczącym został jednogłośnie wybrany prezes Władysław Piasecki, delegaci jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. Następnie Andrzej Kuziemski – Członek […]

Autor: Red. dnia 20 grudnia 2011
ŚWIĄTECZNE POSIEDZENIE WALNEGO ZGROMADZENIA LIR

W dniu 19 grudnia br. po raz drugi zebrało się Walne Zgromadzenie Lubuskiej Izby Rolniczej IV kadencji. Posiedzenie rozpoczęło się zwiedzaniem Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku, który powstaje przy Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Po obiekcie oprowadził zainteresowanych doc. dr inż. Andrzej Bartkiewicz-dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej w Kalsku. Opowiedział o […]

Autor: Red. dnia 16 maja 2011
I WALNE ZGROMADZENIE LIR IV KADENCJI

W dniu 11 maja br. w Kalsku podczas pierwszego posiedzenia Walnego Zgromadzenia Lubuskiej Izby Rolniczej odbył się ostatni etap wyborów na IV kadencję samorządu rolniczego. W pierwszej części dokonano wyboru władz Lubuskiej Izby Rolniczej, natomiast druga część posiedzenia przeznaczona była dla zaproszonych gości. Wśród zaproszonych gości byli delegaci do WZ LIR poprzedniej  kadencji, którzy z […]

Autor: Red. dnia 10 grudnia 2010
WALNE ZGROMADZENIE LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Dnia 8 grudnia 2010 r. w siedzibie Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się Walne Zgromadzenie Lubuskiej Izby Rolniczej. Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej Władysław Piasecki rozpoczął zgromadzenie od przywitania przybyłych delegatów oraz zaproszonych gości z instytucji działających na rzecz  rolnictwa. Zgodnie z przyjętym porządkiem Walnego Zgromadzenia Członek Zarządu LIR Zbigniew Żywień przedstawił sprawozdanie z […]

Autor: Red. dnia 28 kwietnia 2010
WALNE ZGROMADZENIE LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Dnia 23 kwietnia 2010 r. w sali narad Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze odbyło się Walne Zgromadzenie Lubuskiej Izby Rolniczej. Na spotkanie zaproszono parlamentarzystów, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz szefów instytucji okołorolniczych i działających na rzecz rolnictwa. Zaproszeni przedstawiciele w/w instytucji jak zawsze dopisali i zaszczycili swoją obecnością. Niestety nikt z […]

  Copyright ©2023 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.