Lubuska Izba Rolnicza » Stanowiska i komunikaty
Główna » Archiwa

Stanowiska i komunikaty

Autor: Red. dnia 17 września 2020

Informujemy, iż radca prawny w Zielonej Górze dnia 22 września br. nie będzie pełnił dyżuru. Na porady prawne zapraszamy w kolejny wtorek, tj. 29 września w godz. od 10.00 do 12.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Autor: Red. dnia 15 września 2020

Wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji. Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym. Wprowadzane przez producenta rolnego dane są automatycznie weryfikowane przez aplikację z danymi: Agencji […]

Autor: Red. dnia 25 sierpnia 2020
MINISTERSTWO ROLNICTWA WS. USZCZEGÓŁOWIENIA MAP SUSZOWYCH

Na wniosek rolników Lubuska Izba Rolnicza zwróciła się do Krajowej Rady Izb Rolniczych z pismem ws. uszczegółowienia map opisujących suszę przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach. Obecne mapy zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgeneralizowane są do obszaru powiatu, a zdaniem środowiska rolniczego powinny być bardziej szczegółowe, gdyż opady […]

Autor: Red. dnia 11 sierpnia 2020
PAKIETY BIOASEKURACYJNE Z DOTACJI CELOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

W związku z pojawieniem się wirusa ASF w województwie lubuskim oraz zamiarem skuteczniejszej walki z tym patogenem i zwiększeniem ochrony lubuskich producentów trzody chlewnej, Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego wnioskowała o przyznanie dotacji celowej na zakup i rozdysponowanie pakietów bioasekuracyjnych wśród myśliwych. Dzięki przychylności radnych wojewódzkich oraz Zarządu Województwa Lubuskiego pod przewodnictwem […]

Autor: Red. dnia 17 lipca 2020

W związku z pismem Zarządu KRIR, przy którym przesłane zostały uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Podsekretarz Stanu w MRiRW Ryszard Kamiński udzielił następujących wyjaśnień: „informuję, że na przestrzeni ostatnich lat a szczególnie w bieżącym roku w […]

Autor: Red. dnia 17 lipca 2020

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 16 czerwca 2020 r. (znak: KRIR/JM/568/2020) do Ministra Klimatu o zmianę ustawy o odnawialnych źródłach energii poprzez umożliwienie producentom rolnym wytwarzającym energię elektryczną w mikroinstalacji, o łącznej mocy nie większej niż 50 kW. rozliczania — w stosunku ilościowym 1 do 0,9, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Ireneusz […]

Autor: Red. dnia 17 lipca 2020

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie przywrócenia stosowania 8% stawki VAT na nasienie samców zwierząt gospodarskich, w tym buhajów i knurów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśnił, że sprawy dot. podatku VAT, w tym wysokość obowiązujących stawek VAT, należą do zakresu działań Ministra Finansów. Natomiast w opinii Ministra […]

Autor: Red. dnia 14 lipca 2020

Informujemy, iż z uwagi na okres urlopowy w dniu 21.07.2020 r.  radca prawny w Zielonej Górze nie będzie pełnił dyżuru. Za utrudnienia przepraszamy!  

Autor: Red. dnia 9 lipca 2020
SZACOWANIE STRAT SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ – APLIKACJA

Cyfryzacja szacowania strat spowodowanych przez suszę. W dniu 9 czerwca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które wprowadza publiczną aplikację, w której producent rolny po zalogowaniu się do tej aplikacji podpisem […]

Autor: Red. dnia 10 czerwca 2020
MINISTERSTWO ROLNICTWA O WYPŁACIE ZALEGŁEJ POMOCY SUSZOWEJ 2019

Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel wystąpił z pismem do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w sprawie zaległości w wypłacaniu pomocy suszowej 2019. Spora liczba rolników nie otrzymała jeszcze wsparcia z tego tytułu, dlatego też Europoseł wystosował pytanie kiedy mogą oni spodziewać się wsparcia. W odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do którego zostało przekierowane […]

Autor: Red. dnia 24 kwietnia 2020
DOPŁATY 2020: WNIOSKI DO 15 CZERWCA

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu do 15 czerwca 2020 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego). Wydłużenie terminu możliwe jest w związku z decyzją Komisji […]

Autor: Red. dnia 23 kwietnia 2020
PISMO LIR I LFR WS. TRUDNEJ SYTUACJI W ROLNICTWIE

Lubuska Izba Rolnicza oraz Lubuskie Forum Rolnicze w związku z coraz cięższą, a w niektórych przypadkach wręcz tragiczną, sytuacją gospodarstw rolnych, nie tylko w województwie lubuskim, ale w całej Polsce, wystąpiła z pismem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie zdecydowanych kroków by złagodzić negatywne skutki wywołane wieloma czynnikami, a spotęgowane obecną sytuacją epidemiczną. […]

Autor: Red. dnia 23 marca 2020
RESORT ROLNICTWA WS. PRZEWOZU SALETRY AMONOWEJ I PRZEGLĄDÓW CIĄGNIKÓW ROLNIKÓW

Lubuska Izba Rolnicza 28 lutego br. wystosowała >>pismo<< do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego ws. zwiększenia limitu przewozu saletry amonowej oraz umożliwienia przeglądów technicznych ciągników rolniczych i przyczep w miejscach innych niż stacje kontroli pojazdów. W odpowiedzi otrzymaliśmy wyjaśnienia Ministra w tych dwóch sprawach >> czytaj pismo<<.

Autor: Red. dnia 16 marca 2020
KOWR – INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA PRZETARGÓW

Filia OT Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Zielonej Górze przekazuje do informacji, iż decyzją Dyrektora Ośrodka Krajowego KOWR od dnia 16 marca br. do odwołania wstrzymane są wszystkie przetargi. Czytaj pismo <<  

Autor: Red. dnia 13 lutego 2020
RESORT ROLNICTWA WS. DATY WYSTĄPIENIA SUSZY W UPRAWACH

W związku z wnioskiem Zarządu KRIR w sprawie określenia w przepisach  jednolitej daty uznania wystąpienia suszy na danym terenie, bowiem z doświadczeń z ostatnich lat wynika, że Komisje szacujące straty różnie interpretują datę wystąpienia suszy, którą należy podać w protokole i często jako datę wystąpienia suszy na danym terenie, wpisują datę ogłoszenia suszy przez IUNG-PIB […]

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.