Lubuska Izba Rolnicza » Stanowiska i komunikaty
Główna » Archiwa

Stanowiska i komunikaty

Autor: Red. dnia 5 stycznia 2022
UWAGA! ZMIANA DYŻURU RADCY PRAWNEGO W GORZOWIE WLKP.

Informujemy, że dyżur radcy prawnego w Biurze Oddziału Terenowego Lubuskiej Izby Rolniczej w Gorzowie Wlkp. jest przeniesiony z czwartku 13.01.2022r. na wtorek 11.01.2022r. w godz. 14.00 – 15.00 Za utrudnienia przepraszamy!

Autor: Red. dnia 15 grudnia 2021
ZMIANA USTAWY KPC WS. EGZEKUCJI KOMORNICZYCH ROLNIKÓW

Informacja w sprawie ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego W celu uregulowania na poziomie ustawowym kwestii dodatkowych wyłączeń spod egzekucji w przypadku, gdy dłużnikiem jest rolnik prowadzący gospodarstwo rolne do nowododanych art. 8291–8294 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego przeniesiono rozwiązania obowiązującego dotychczas […]

Autor: Red. dnia 20 sierpnia 2021
UWAGA! ZMIANA GODZIN DYŻURU RADCY PRAWNEGO W ZIELONEJ GÓRZE

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, iż od dnia 31 sierpnia br. zmianie ulegną godziny dyżuru radcy prawnego w biurze LIR w Zielonej Górze. Od wskazanej daty radca prawny będzie przyjmował rolników w godzinach 9.00 – 11.00.

Autor: Red. dnia 9 sierpnia 2021
ŻNIWA A APLIKACJA SUSZOWA

W związku z trwającą akcją żniwną Krajowa Rada Izb Rolniczych wystosowała pismo, w treści którego czytamy: „W związku z problemami z uruchomieniem aplikacji suszowej oraz rozpoczynającymi się żniwami, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o pilne udzielenie pisemnej odpowiedzi, czy rolnicy mogą kosić na polach poszkodowanych przez suszę przed złożeniem wniosku o oszacowanie strat w […]

Autor: Red. dnia 14 lipca 2021
NOWE KWOTY PRZYCHODU DECYDUJĄCE O WYSOKOŚCI ŚWIDCZEŃ EMERYTALNO – RENTOWYCH

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Od 1 czerwca 2021 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio: 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 977 zł 10 gr, 130% tego wynagrodzenia, tj. 7 386 zł 10 gr. Nowe kwoty miesięcznego przychodu […]

Autor: Red. dnia 14 lipca 2021
WYTYCZNE DLA KOMISJI GMINNYCH SZACUJĄCYCH SZKODY KLĘSKOWE 2021

Znane są wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę w środku trwałym. Zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat […]

Autor: Red. dnia 14 maja 2021
PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O UBEZPIECZENIACH UPRAW ROLNYCH I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Kancelarii Sejmu z opinią dotyczącą ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich >> czytaj wniosek.

Autor: Red. dnia 17 grudnia 2020
STANOWISKO KPWL WS. POGARSZAJĄCEJ SIĘ SYTUACJI EKONOMICZNEJ KÓŁ ŁOWIECKICH

Pojawienie się w ubiegłym roku wirusa ASF w województwie lubuskim oraz w obecnym wirusa SARS-CoV-2 w całej Polsce spowodowało, iż prowadzenie dotychczasowej działalności i wykonywanie zadań z nią związanych jest znacznie utrudnione lub wręcz niemożliwe. Przekonały się o tym także zarządy oraz członkowie kół łowieckich co niepokoi środowiska, jednostki i instytucje powiązane lub współistniejące ze […]

Autor: Red. dnia 16 grudnia 2020
PIENIĄDZE NA ZAKUP KOMPUTERA DLA DZIECKA Z RODZINY ROLNICZEJ

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę. Pomoc będzie przysługiwała rodzinie: w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się […]

Autor: Red. dnia 14 grudnia 2020
POMOC ROLNIKOM POSZKODOWANYM W 2020 r. PRZEZ NIEKORZYSTNE WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Lubuska Izba Rolnicza zwróciła się do Ministra Rolnictwa z zapytaniem dotyczącym uruchomienia pomocy, wzorem lat poprzednich, za szkody w uprawach rolnych spowodowane w 2020 r. przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Wielu rolników z województwa lubuskiego, mino iż otrzymało pozytywne decyzje Wojewody Lubuskiego po złożeniu protokołów stwierdzających straty w uprawach, w szczególności na skutek przymrozków wiosennych, usłyszało […]

Autor: Red. dnia 24 listopada 2020
ZMIANA FORMY PORAD PRAWNYCH W BIURACH LIR

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju, uległa zmianie (do odwołania) forma udzielania przez Lubuską Izbę Rolniczą porad prawnych dla rolników naszego województwa. Porady będą odbywały się jedynie drogą telefoniczną. Dzień i godziny porad pozostają bez zmian. – w każdy wtorek w godzinach 10.00 – 12.00 porad będzie udzielał mecenas Jarosław Chaszczowski pod numerem telefonu – 68 329 00 […]

Autor: Red. dnia 29 października 2020
PISMO DO MRIRW WS. ZAKAZU POLOWAŃ ZBIOROWYCH W WOJ. LUBUSKIM

Lubuska Izba Rolnicza, w związku z wieloma niepokojącymi sygnałami zarówno od kół łowieckich jak i środowiska rolniczego, wystąpiła z pismem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przywrócenie możliwości wykonywania polowań zbiorowych na terenie województwa lubuskiego. >>czytaj pismo<<

Autor: Red. dnia 16 października 2020
OŚWIADCZENIE JANA KRZYSZTOFA ARDANOWSKIEGO

Były już Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski wydał oświadczenie, w którym mówi przede wszystkim o szkodliwych zapisach dla polskiego rolnictwa ustawy tzw. „Piątki dla zwierząt”. Uważa on również przedmiotową ustawę za „zasłonę dymną”, która zasłania istotne zagrożenia dla hodowców i branży mięsnej oraz podmiotów współzależnych, jak chociażby producentów pasz. Oświadczenie Jana Krzysztofa Ardanowskiego […]

Autor: Red. dnia 5 października 2020
RADA DS. ROZWOJU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

W piątek 2 października 2020 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odbyło się posiedzenie Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego. Jest to organ opiniodawczy Zarządu Województwa Lubuskiego w zakresie ważnych inicjatyw wspierających rozwój regionu, konsultowania aktualnych priorytetów rozwoju województwa i ich zgodności z zapisami dokumentów strategicznych kraju, współpracy przy opracowywaniu i wdrażaniu aktualizacji Strategii […]

Autor: Red. dnia 1 października 2020
STANOWISKO LIR I LFR WS. USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT

Lubuska Izba Rolnicza i Lubuskie Forum Rolnicze wystąpiło z pismem – stanowiskiem środowiska rolniczego  do Senatorów RP i Posłów na Sejm RP woj. lubuskiego ws. nowelizowanej ustawy o ochronie zwierząt z prośbą o wsparcie  branży rolniczej w kolejnych pracach nad ustawą. Do pisma dołączona została prezentacja branży mięsnej dotycząca skutków nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. […]

  Copyright ©2022 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.