Lubuska Izba Rolnicza » Stanowiska i komunikaty
Główna » Archiwa

Stanowiska i komunikaty

Autor: Red. dnia 17 grudnia 2020
STANOWISKO KPWL WS. POGARSZAJĄCEJ SIĘ SYTUACJI EKONOMICZNEJ KÓŁ ŁOWIECKICH

Pojawienie się w ubiegłym roku wirusa ASF w województwie lubuskim oraz w obecnym wirusa SARS-CoV-2 w całej Polsce spowodowało, iż prowadzenie dotychczasowej działalności i wykonywanie zadań z nią związanych jest znacznie utrudnione lub wręcz niemożliwe. Przekonały się o tym także zarządy oraz członkowie kół łowieckich co niepokoi środowiska, jednostki i instytucje powiązane lub współistniejące ze […]

Autor: Red. dnia 16 grudnia 2020
PIENIĄDZE NA ZAKUP KOMPUTERA DLA DZIECKA Z RODZINY ROLNICZEJ

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę. Pomoc będzie przysługiwała rodzinie: w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się […]

Autor: Red. dnia 14 grudnia 2020
POMOC ROLNIKOM POSZKODOWANYM W 2020 r. PRZEZ NIEKORZYSTNE WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Lubuska Izba Rolnicza zwróciła się do Ministra Rolnictwa z zapytaniem dotyczącym uruchomienia pomocy, wzorem lat poprzednich, za szkody w uprawach rolnych spowodowane w 2020 r. przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Wielu rolników z województwa lubuskiego, mino iż otrzymało pozytywne decyzje Wojewody Lubuskiego po złożeniu protokołów stwierdzających straty w uprawach, w szczególności na skutek przymrozków wiosennych, usłyszało […]

Autor: Red. dnia 24 listopada 2020
ZMIANA FORMY PORAD PRAWNYCH W BIURACH LIR

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju, uległa zmianie (do odwołania) forma udzielania przez Lubuską Izbę Rolniczą porad prawnych dla rolników naszego województwa. Porady będą odbywały się jedynie drogą telefoniczną. Dzień i godziny porad pozostają bez zmian. – w każdy wtorek w godzinach 10.00 – 12.00 porad będzie udzielał mecenas Jarosław Chaszczowski pod numerem telefonu – 68 329 00 […]

Autor: Red. dnia 29 października 2020
PISMO DO MRIRW WS. ZAKAZU POLOWAŃ ZBIOROWYCH W WOJ. LUBUSKIM

Lubuska Izba Rolnicza, w związku z wieloma niepokojącymi sygnałami zarówno od kół łowieckich jak i środowiska rolniczego, wystąpiła z pismem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przywrócenie możliwości wykonywania polowań zbiorowych na terenie województwa lubuskiego. >>czytaj pismo<<

Autor: Red. dnia 16 października 2020
OŚWIADCZENIE JANA KRZYSZTOFA ARDANOWSKIEGO

Były już Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski wydał oświadczenie, w którym mówi przede wszystkim o szkodliwych zapisach dla polskiego rolnictwa ustawy tzw. „Piątki dla zwierząt”. Uważa on również przedmiotową ustawę za „zasłonę dymną”, która zasłania istotne zagrożenia dla hodowców i branży mięsnej oraz podmiotów współzależnych, jak chociażby producentów pasz. Oświadczenie Jana Krzysztofa Ardanowskiego […]

Autor: Red. dnia 5 października 2020
RADA DS. ROZWOJU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

W piątek 2 października 2020 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odbyło się posiedzenie Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego. Jest to organ opiniodawczy Zarządu Województwa Lubuskiego w zakresie ważnych inicjatyw wspierających rozwój regionu, konsultowania aktualnych priorytetów rozwoju województwa i ich zgodności z zapisami dokumentów strategicznych kraju, współpracy przy opracowywaniu i wdrażaniu aktualizacji Strategii […]

Autor: Red. dnia 1 października 2020
STANOWISKO LIR I LFR WS. USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT

Lubuska Izba Rolnicza i Lubuskie Forum Rolnicze wystąpiło z pismem – stanowiskiem środowiska rolniczego  do Senatorów RP i Posłów na Sejm RP woj. lubuskiego ws. nowelizowanej ustawy o ochronie zwierząt z prośbą o wsparcie  branży rolniczej w kolejnych pracach nad ustawą. Do pisma dołączona została prezentacja branży mięsnej dotycząca skutków nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. […]

Autor: Red. dnia 1 października 2020
ODWOŁANIA OD PROTOKOŁÓW SUSZOWYCH – APLIKACJA PUBLICZNA

Lubuska Izba Rolnicza, w związku z protestami rolników związanymi z wnioskami suszowymi składanymi za pomocą aplikacji publicznej zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z zapytaniem o ścieżkę odwoławczą od protokołów. >>Czytaj pismo<<

Autor: Red. dnia 25 września 2020

Wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji. Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym. Wprowadzane przez producenta rolnego dane są automatycznie weryfikowane przez aplikację z danymi: Agencji […]

Autor: Red. dnia 17 września 2020

Informujemy, iż radca prawny w Zielonej Górze dnia 22 września br. nie będzie pełnił dyżuru. Na porady prawne zapraszamy w kolejny wtorek, tj. 29 września w godz. od 10.00 do 12.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Autor: Red. dnia 25 sierpnia 2020
MINISTERSTWO ROLNICTWA WS. USZCZEGÓŁOWIENIA MAP SUSZOWYCH

Na wniosek rolników Lubuska Izba Rolnicza zwróciła się do Krajowej Rady Izb Rolniczych z pismem ws. uszczegółowienia map opisujących suszę przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach. Obecne mapy zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgeneralizowane są do obszaru powiatu, a zdaniem środowiska rolniczego powinny być bardziej szczegółowe, gdyż opady […]

Autor: Red. dnia 11 sierpnia 2020
PAKIETY BIOASEKURACYJNE Z DOTACJI CELOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

W związku z pojawieniem się wirusa ASF w województwie lubuskim oraz zamiarem skuteczniejszej walki z tym patogenem i zwiększeniem ochrony lubuskich producentów trzody chlewnej, Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego wnioskowała o przyznanie dotacji celowej na zakup i rozdysponowanie pakietów bioasekuracyjnych wśród myśliwych. Dzięki przychylności radnych wojewódzkich oraz Zarządu Województwa Lubuskiego pod przewodnictwem […]

Autor: Red. dnia 17 lipca 2020

W związku z pismem Zarządu KRIR, przy którym przesłane zostały uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Podsekretarz Stanu w MRiRW Ryszard Kamiński udzielił następujących wyjaśnień: „informuję, że na przestrzeni ostatnich lat a szczególnie w bieżącym roku w […]

Autor: Red. dnia 17 lipca 2020

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 16 czerwca 2020 r. (znak: KRIR/JM/568/2020) do Ministra Klimatu o zmianę ustawy o odnawialnych źródłach energii poprzez umożliwienie producentom rolnym wytwarzającym energię elektryczną w mikroinstalacji, o łącznej mocy nie większej niż 50 kW. rozliczania — w stosunku ilościowym 1 do 0,9, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Ireneusz […]

  Copyright ©2021 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.