Lubuska Izba Rolnicza » Wyróżnione
Główna » Archiwa

Wyróżnione

Autor: Red. dnia 30 czerwca 2020
ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU LIR

W dniu 23 czerwca 2020 r. w sali konferencyjnej Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się Walne Zgromadzenie Lubuskiej Izby Rolniczej, bez udziału zaproszonych gości, z zachowaniem nakazanych wymogów sanitarnych z powodu epidemii koronawirusa. Obrady otworzył i prowadził Prezes Stanisław Myśliwiec, który jednogłośnie został wybrany na przewodniczącego obrad. Na sekretarza obrad delegaci wybrali Tadeusza […]

Autor: Red. dnia 30 czerwca 2020
PRZETARGI KOWR

Harmonogramy przetargów organizowanych przez OT KOWR w Gorzowie Wlkp. Filię w Zielonej Górze w m-cu czerwcu br.: HARMONOGRAM – ATRAKCYJNE HARMONOGRAM – NIERUCHOMOŚCI NIEROLNE HARMONOGRAM – NIERUCHOMOŚCI ROLNE i NIEROLNE HARMONOGRAM – NIERUCHOMOŚCI ROLNE

Autor: Red. dnia 25 czerwca 2020
NABÓR NA KOLONIĘ – UWAGA – ZMIANA TERMINU!!!

Szanowni Państwo, Lubuska Izba Rolnicza ogłasza nabór na kolonię, która odbędzie się w dniach 9-17 lipca 2020r. (a nie jak wcześniej informowano 18-26.07.2020 r.) nad morzem w Ośrodku Kolonijnym „KORSARZ” we Władysławowie-Chłapowie (ul. Jaśminowa 12 i 21). 9-dniowy wypoczynek letni w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej jest dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego (program w załączeniu). […]

Autor: Red. dnia 25 czerwca 2020

Wielkopolska Izba Rolnicza na początku czerwca br. interweniowała w Ministerstwie Rolnictwa w sprawie wzmożonego przywozu do Polski tuczników z Niderlandii oraz Niemiec, będącego wynikiem zamykania w tamtych krajach zakładów ubojowych, na skutek epidemii koronawirusa. MRiRW poinformowało, że państwo członkowskie UE nie może wprowadzić zakazu handlu zwierzętami z innego państwa członkowskiego UE, gdyż zakaz ten łamałby […]

Autor: Red. dnia 25 czerwca 2020
ZASIŁEK OPIEKUŃCZY DLA UBEZPIECZONEGO W KRUS OD 25 MAJA 2020 R. do 28 CZERWCA R.2020

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w dniu 23 czerwca 2020 r. została ogłoszona ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Na podstawie przepisów ww. ustawy (art. 77 pkt 4 lit. a-c), które weszły w życie z mocą obowiązującą od 25 maja 2020 r. w przypadku zamknięcia […]

Autor: Red. dnia 25 czerwca 2020
UPŁYWA TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKÓW NA „MODERNIZACJĘ W OBSZARZE D” i „RESTRUKTURYZACJĘ  MAŁYCH GOSPODARSTW”

W przyszłym tygodniu, 30 czerwca 2020 r., upływa termin składania wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzację małych gospodarstw” realizowanych w ramach PROW 2014-2020. Termin tegorocznych naborów przedłużono o miesiąc. Kończy się on we wtorek 30 czerwca. Do 23 czerwca w ARiMR zarejestrowano ponad 6 tys. wniosków od rolników chcących […]

Autor: Red. dnia 24 czerwca 2020

W dniu 23 czerwca br. podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia Lubuskiej Izby Rolniczej Tadeusz Swaryczewski – delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych zgłosił zdecydowany sprzeciw w stosunku do działań Zarządu KRIR w zakresie angażowania się w politykę. Izby Rolnicze powinny być apolityczne, wobec tego niedopuszczalne jest opowiadanie się po stronie którejkolwiek partii, czego dopuścił się w […]

Autor: Red. dnia 24 czerwca 2020

W dniu 23 czerwca br. w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się posiedzenie Lubuskiego Forum Rolniczego, w którym uczestniczył Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej. Spotkanie otworzył i poprowadził Przewodniczący Lubuskiego Forum Rolniczego Władysław Piasecki. Podczas posiedzenia omówiono bieżące problemy lubuskiego rolnictwa, podsumowano kilkunastoletnią już pracę Forum oraz omówione zostały ostatnie spotkania jego członków z Wojewodą Lubuskim […]

Autor: Red. dnia 22 czerwca 2020
INFORMACJA – BIURO LIR NIECZYNNE

Szanowni Państwo! Informujemy, iż z uwagi na organizację Walnego Zgromadzenia Lubuskiej Izby Rolniczej w dniu 23 czerwca 2020 r. Biuro LIR będzie nieczynne.   W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 509 396 018 Za utrudnienia przepraszamy

Autor: Red. dnia 19 czerwca 2020
SUSZA – TRZECI OKRES RAPORTOWANIA

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. W trzecim okresie raportowania tj. od 11 kwietnia do 10 czerwca 2020 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu […]

Autor: Red. dnia 18 czerwca 2020
PRZEWODNICZĄCA KE W SPRAWIE SYTUACJI SEKTORA DROBIOWEGO

W związku z pismem Posła do PE Krzysztofa Jurgiela, w którym zwrócił uwagę na trudną sytuację sektora drobiowego w kontekście pandemii CO VID-19 i wniósł o uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania mięsa drobiowego na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 i ograniczenie przywozu mięsa drobiowego do UE, Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen poinformowała, że Komisja […]

Autor: Red. dnia 18 czerwca 2020
OSTATNIA TRANSZA POMOCY SUSZOWEJ

W dniu 17 czerwca br. minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski ogłosił wypłatę ostatniej transzy pomocy suszowej. Minister przypomniał, że opóźnienie w wypłacie wszystkich, należnych rolnikom pieniędzy wynikało z sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. – Mogę tylko przeprosić rolników za to opóźnienie, ale najważniejsza była realizacja działań związanych z ratowaniem życia i zdrowia […]

Autor: Red. dnia 18 czerwca 2020
OBRÓT NAWOZAMI POD NADZOREM PIORIN

W dniu 16 czerwca Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 7 maja 2020 roku o o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Nowelizacja  wprowadza przepisy unijnego rozporządzenia, dotyczącego udostępniania na rynku produktów nawozowych UE. Państwa członkowskie UE zobowiązuje do wyznaczenia organu notyfikującego (minister właściwy […]

Autor: Red. dnia 16 czerwca 2020
WNIOSEK O ZMIANĘ USTAWY O OZE W ZAKRESIE WSPÓŁCZYNNIKA KOREKTY

W dniu 16 czerwca 2020 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych popierając wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Klimatu Michała Kurtyki o zmianę ustawy o odnawialnych źródłach energii poprzez umożliwienie producentom rolnym wytwarzającym energię elektryczną w mikroinstalacji, o łącznej mocy nie większej niż 50 kW. rozliczania — w stosunku ilościowym 1 do 0,9. […]

Autor: Red. dnia 16 czerwca 2020
KONIECZNE DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE PRODUCENTÓW WIEPRZOWINY

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych mając na uwadze stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wsparcia sektora trzody chlewnej ogłoszone podczas nieformalnego posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa UE poprzez uruchomienie rezerwy kryzysowej z budżetu UE, w dniu 16 czerwca 2020 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego przeanalizowanie poniższych postulatów […]

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.