Lubuska Izba Rolnicza » Wyróżnione
Główna » Archiwa

Wyróżnione

Autor: Red. dnia 18 stycznia 2022
OKRESOWE ZMIANY W PODATKU VAT W ROLNICTWIE

Uchwalona przez Sejm 13 stycznia 2022 r. i skierowana do prac Senatu RP  ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki sejmowe poselskiego projektu ww. ustawy nr  1905, 1914, druk senacki nr 618) przewiduje czasową obniżkę stawek podatku VAT w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.: na żywność […]

Autor: Red. dnia 17 stycznia 2022

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 2 grudnia 2021 r., w sprawie postulatów izb rolniczych w sprawie zwolnienia rolników, beneficjentów PROW 2014-2020 z realizacji niektórych zobowiązań wynikających z umów o przyznanie pomocy zawartych z ARiMR, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 11 stycznia 2022 r., poinformowało co następuje: „W przedmiotowej korespondencji Izby Rolnicze […]

Autor: Red. dnia 17 stycznia 2022

W dniu 5 stycznia 2022 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska udzieliło odpowiedni na pismo Zarządu KRIR, w sprawie podjęcia działań mających na celu uregulowanie wypłat odszkodowań z tytułu poniesionych strat w plonach przez ptaki (wrony).  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. o ochronie gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183) […]

Autor: Red. dnia 14 stycznia 2022
III OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA DZIECI NA RYMOWANKĘ O BEZPIECZEŃSTWIE W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym Zapraszamy dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Minister Edukacji […]

Autor: Red. dnia 14 stycznia 2022

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Jak czytamy w uzasadnieniu: „Główną przesłanką do przygotowania niniejszego projektu rozporządzenia jest rezygnacja od 2022 r. ze […]

Autor: Red. dnia 14 stycznia 2022
WPŁYW ZMIAN PODATKOWYCH NA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH – KOMUNIKAT KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w wyniku zmian podatkowych wprowadzonych od 1 stycznia 2022 roku, emerytury i renty oraz rodzicielskie świadczenia uzupełniające ustalone w kwocie od ok. 484 zł do 2.500 zł miesięcznie (co stanowi ok. 98% wszystkich wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych) – wypłaca w kwocie wyższej niż w 2021 r. Emerytury i renty w […]

Autor: Red. dnia 12 stycznia 2022
MIEJSCA ZBIÓREK NA WYJAZD NA ZIMOWISKO BIAŁY DUNAJEC , 17–24.01.2022R.

Rodziców/opiekunów prosimy o informację o wyborze miejsca zbiórki – tel. 68-324 62 62 8:15 Poznań Poznań Komorniki, Centrum Handlowe Auchan – parking, ul. Głogowska 432 9:30 Świebodzin Parking przy pomniku Chrystusa Króla, ul. Sulechowska 10:15 Zielona Góra Parking Auchan, ul. Batorego 128 Przypominamy, by na miejscu zbiórki przekazać >>> Oświadczenie COVID-19 podpisane na dzień wyjazdu, tj. 17.01.2022r. Kontrola autokaru odbędzie […]

Autor: Red. dnia 12 stycznia 2022
KRIR W SPRAWIE OBNIŻENIA PODATKU VAT

W związku z zapowiedzianym przez Rząd RP obniżeniem podatku VAT do zera od nawozów i z 23% do 8% od paliw, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, po przeanalizowaniu ewentualnych skutków ww. działań, wystąpił do Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka wskazując, że dla rolników tzw. „watowców” rozwiązania te nie będą korzystne. Znaczna grupa […]

Autor: Red. dnia 12 stycznia 2022
„RADYKALNE UPROSZCZENIA DLA ROLNIKÓW” – ANKIETA MRIRW

Misją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest zapewnienie optymalnych warunków umożliwiających zrównoważony rozwój polskiej wsi, rolnictwa i rybactwa. W ślad za inicjatywami wskazanymi w Polskim Ładzie oraz Polskim Ładzie dla Polskiej Wsi, realizujemy obecnie projekt strategiczny, którego celem jest zmniejszenie wymagań biurokratycznych i ułatwienie zakładania lub prowadzenia  działalności rolniczej oraz działalności związanej z rolnictwem. Chcemy, aby […]

Autor: Red. dnia 12 stycznia 2022

W świetle niekorzystnej sytuacji na rynku trzody chlewnej, Krajowa Rada izb Rolniczych informuje, że zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi zawiadomienie dotyczące stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową może zgłosić Prezesowi UOKiK każdy, nawet anonimowo. Postępowanie w sprawach praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową Prezes UOKiK wszczyna z […]

Autor: Red. dnia 12 stycznia 2022
WNIOSEK SAMORZĄDU ROLNICZEGO O UJECIE DOPŁAT DO NAWOZÓW W TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Zarząd KRIR w dniu 5 stycznia 2022 r. wystąpił do Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka z wnioskiem o rozważenie możliwości uwzględnienia w tarczy antykryzysowej dopłaty do nawozów mineralnych w formie zwrotu do faktury zakupionego przez rolnika nawozu do określonej dawki na hektar w wysokości 1000 zł do tony zakupionego nawozu. […]

Autor: Red. dnia 10 stycznia 2022
DECYZJE RADY MINISTRÓW WS. POMOCY DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

W dniu 4 stycznia br. Rada Ministrów przyjęła trzy projekty przedłożone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu Ryszard Bartosik. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rząd chce zwiększyć wsparcie dla producentów świń w ramach walki z ASF. Chodzi m.in. […]

Autor: Red. dnia 5 stycznia 2022
UWAGA! ZMIANA DYŻURU RADCY PRAWNEGO W GORZOWIE WLKP.

Informujemy, że dyżur radcy prawnego w Biurze Oddziału Terenowego Lubuskiej Izby Rolniczej w Gorzowie Wlkp. jest przeniesiony z czwartku 13.01.2022r. na wtorek 11.01.2022r. w godz. 14.00 – 15.00 Za utrudnienia przepraszamy!

Autor: Red. dnia 4 stycznia 2022
INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW WYRABIAJĄCYCH WINO

W dniu 15 stycznia 2022 r. upływa termin składania w KOWR deklaracji dotyczących rynku wina. Producenci wpisani do ewidencji na rok gospodarczy 2021/2022 zobowiązani są do złożenia Deklaracji o zbiorach winogron oraz produkcji wina lub moszczu winogronowego w danym roku gospodarczym – Załącznik nr 4. https://kowr.gov.pl/uploads/pliki/wino/deklaracje/rozp_mrirw_poz1968_zal4.pdf Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 […]

Autor: Red. dnia 4 stycznia 2022
INWESTYCJE ODTWARZAJĄCE POTENCJAŁ PRODUKCJI ROLNEJ – KOLEJNY NABÓR WYSTARTOWAŁ

3 stycznia 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków od rolników, którzy ponieśli straty w gospodarstwie w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub ASF. Wnioski o wsparcie na Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej Agencja przyjmuje niemal przez cały rok, by rolnicy zainteresowani pomocą mogli się o nią ubiegać, gdy zajdzie potrzeba. W rozpoczętym […]

  Copyright ©2022 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.