Lubuska Izba Rolnicza » Wyróżnione
Główna » Archiwa

Wyróżnione

Autor: Red. dnia 26 listopada 2020
JAK ZWLACZAĆ ŚLIMAKI?

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR  w sprawie opracowania metodyk zwalczania. ślimaków nagich w uprawach roślin Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że na Platformie Sygnalizacji Agrofagów prowadzonej przez Instytut Ochrony Roślin — Państwowy Instytut Badawczy w ramach realizacji na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi programu wieloletniego znajdują się opracowania dotyczące zwalczania ślimaków takie jak: […]

Autor: Red. dnia 26 listopada 2020
MRIRW WS. KOSZTÓW BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH ŻYWNOŚCI WYTWORZONEJ W RAMACH RHD

W odpowiedzi na pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych (z dn. 22.10.2020 r.), dotyczące możliwości dofinansowania, zmniejszenia lub zniesienia kosztów badań mikrobiologicznych żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego, resort rolnictwa przekazał następujące informacje. „W ramach instrumentu pomocy w zakresie wsparcia inwestycji w przetwórstwo i marketing produktów rolnych, wdrożonego na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i […]

Autor: Red. dnia 25 listopada 2020
ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA ROLNICTWA WS. PRZYWRÓCENIA MOŻLIWOŚCI PRZEPROWADZANIA POLOWAŃ ZBIOROWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

W odpowiedzi na pismo Lubuskiej Izby Rolniczej, dotyczące przywrócenia możliwości wykonywania polowań zbiorowych na terenie województwa lubuskiego, resort rolnictwa przekazał następujące informacje: Zwalczanie afrykańskiego pomoru świń (ASF) odbywa się na podstawie przepisów ustanowionych na poziomie Unii Europejskiej (UE) dotyczących środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, które obowiązują na jednolitych […]

Autor: Red. dnia 24 listopada 2020
ZMIANA FORMY PORAD PRAWNYCH W BIURACH LIR

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju, uległa zmianie (do odwołania) forma udzielania przez Lubuską Izbę Rolniczą porad prawnych dla rolników naszego województwa. Porady będą odbywały się jedynie drogą telefoniczną. Dzień i godziny porad pozostają bez zmian. – w każdy wtorek w godzinach 10.00 – 12.00 porad będzie udzielał mecenas Jarosław Chaszczowski pod numerem telefonu – 68 329 00 […]

Autor: Red. dnia 20 listopada 2020
INWESTYCJE MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ WÓD PRZED ZANIECZYSZCZENIEM AZOTANAMI POCHODZĄCYMI ZE ŹRÓDEŁ ROLNICZYCH

W dniu 20.11.2020 Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w terminie od dnia 29 […]

Autor: Red. dnia 20 listopada 2020
INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH POŁOŻONYCH NA OBSZARACH NATURA 2000

W dniu 20.11.2020 r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000″ w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w terminie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 30 […]

Autor: Red. dnia 20 listopada 2020
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – ROZWÓJ USŁUG ROLNICZYCH

W dniu 20.11.2020 Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 13 […]

Autor: Red. dnia 20 listopada 2020
„MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH” W OBSZARZE NAWADNIANIA W GOSPODARSTWIE

W dniu 20.11.2020 r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w obszarze nawadniania w gospodarstwie, w terminie od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 28 […]

Autor: Red. dnia 20 listopada 2020
REALIZACJA ZALICZEK PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH I NIEKTÓRYCH PŁATNOŚCI PROW

Minął miesiąc od rozpoczęcia realizacji zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich oraz niektórych instrumentów PROW za rok 2020 (płatności ONW, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, płatność ekologiczna, inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów). Według stanu na dzień 16 listopada br. łącznie z tego tytułu wypłacono ok. 10 mld zł, w tym ok. 9,2 mld zł w […]

Autor: Red. dnia 20 listopada 2020
GWARANCJA SPŁATY KREDYTU Z FUNDUSZU GWARANCJI ROLNYCH WRAZ Z DOPŁATĄ DO OPROCENTOWANIA

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęca gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych). Podstawowe informacje o gwarancji i dopłacie Cel gwarancji: zabezpieczenie spłaty kredytu Zakres gwarancji: do […]

Autor: Red. dnia 19 listopada 2020
NABÓR NA „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – ROZWÓJ USŁUG ROLNICZYCH”

ARiMR planuje w dniu 20 listopada 2020 r. podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”. Zatwierdzony przez Kierownictwo ARiMR termin naboru to 30 listopada 2020 r. – 13 stycznia 2021 […]

Autor: Red. dnia 19 listopada 2020
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NA MAŁE PRZETWÓRSTWO I RHD WYDŁUŻONY O MIESIĄC

Termin przyjmowania wniosków o przyznane pomocy na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” został wydłużony do 24 grudnia 2020 r. Nabór wniosków o takie wsparcie rozpoczął się 26 października i pierwotnie miał trwać do 24 listopada. Decyzją Prezes ARiMR Haliny Szymańskiej wnioski będzie można składać do 24 grudnia 2020 r. […]

Autor: Red. dnia 19 listopada 2020
NIŻSZE DOPŁATY DO NASION KWALIFIKOWANYCH ZA 2020 R.

17 listopada 2020 r. Zarząd KRIR przekazał opinię dot. przedstawionego do zaopiniowania projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020,stwierdzając, że zasady przyznawania ww. dopłat do materiału siewnego zostały ustalone w ustawie z 11.03.2004 r. (t.j. DzU z 2018 […]

Autor: Red. dnia 19 listopada 2020
O KONFLIKTACH NA OBSZARACH WIEJSKICH

W związku z wystąpieniem KRIR w sprawie problemów rolników z prowadzeniem działalności rolniczej oraz stworzenia systemowych rozwiązań dotyczących prowadzenia produkcji rolnej przedstawiam następujące stanowisko, resort rolnictwa zwrócił uwagę, że kwestia uciążliwości działalności rolniczej związana jest raczej z cywilistyczną kwestią wykonywania prawa własności. Zgodnie bowiem z art. 144 k.c. „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa […]

Autor: Red. dnia 19 listopada 2020
OPINIA SAMORZĄDU ROLNICZEGO DO ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE DOPŁAT DO SKŁADEK UBEZPIECZENIA

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał 17 listopada 2020 r. do Minsterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opinię do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2021 r.  Samorząd rolniczy nie wnosi uwag do zapisów niniejszego projektu, ponieważ dopłaty do składek zostały ustalone, podobnie jak w poprzednich […]

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.