Lubuska Izba Rolnicza » Wyróżnione
Główna » Archiwa

Wyróżnione

Autor: Red. dnia 10 sierpnia 2022
UWAGA, NIE MOŻNA CHEMICZNIE DESYKOWAĆ UPRAW GRYKI I PROSA!

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że do desykacji upraw gryki i prosa nie ma aktualnie zarejestrowanych środków ochrony roślin. Jednocześnie Inspekcja przypomina, że przy bezpiecznym stosowaniu desykantów, w innych uprawach, w celu wysuszenia roślin przed ich zbiorem obowiązują takie same zasady jak przy użyciu środków ochrony roślin przeznaczonych do zwalczania lub ograniczania występowania agrofagów. Bezpieczne stosowanie […]

Autor: Red. dnia 10 sierpnia 2022
ŚRODKI NA INWESTYCJE ODTWARZAJĄCE POTENCJAŁ PRODUKCJI ROLNEJ

W trybie ciągłym – od 3 stycznia do 30 grudnia 2022 r. – rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwach w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub ASF, mogą składać wnioski o wsparcie na Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej. Zgodnie z aktualnym stanem placówki ARiMR zarejestrowały 45 wniosków o takie wsparcie na kwotę blisko 4,8 mln zł. […]

Autor: Red. dnia 8 sierpnia 2022
MRiRW NIE PRZEWIDUJE POWROTU DO POWOŁYWANIA „KOMISJI SUSZOWYCH”

Lubuska Izba Rolnicza w związku z odpowiedzią MRiRW na interpelację posłanki Katarzyny Osos (interpelacja nr 34384), zwróciła się do resortu rolnictwa z prośbą o doszczegółowienie udzielonej odpowiedzi. W piśmie zostały zawarte m.in. pytania o to jakie dodatkowe informacje przekazuje wojewodzie IUNG-PIB na wniosek izby, które potwierdzają wystąpienie suszy rolniczej, a które nie są ogłoszone na […]

Autor: Red. dnia 8 sierpnia 2022
SZKOLENIE ON-LINE DLA KGW

W imieniu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zapraszamy na szkolenie on-line dla członkiń/ów Kół Gospodyń Wiejskich. Operacja: „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)” współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej […]

Autor: Red. dnia 8 sierpnia 2022
KE OPUBLIKOWAŁA ROZPORZĄDZENIE WS. ODSTĘPSTWA OD ZAKAZU PRODUKCJI NA UGORACH

Na wniosek państw członkowskich, w tym Polski, Komisja Europejska przygotowała rozporządzenie wprowadzające odstępstwo od zakazu produkcji na ugorach oraz od obowiązku zmianowania upraw w roku 2023. Rozporządzenie zostało opublikowane 27 lipca br. Powodem odstępstwa jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Co zmienia rozporządzenie? Rozporządzenie realizuje postulaty w zakresie czasowych odstępstw od […]

Autor: Red. dnia 4 sierpnia 2022
CZY TAK WYGLĄDA SZACUNEK DLA POLSKIEGO ROLNIKA?

Lubuska Izba Rolnicza, w związku z uruchomieniem niedziałającej w pełni sprawnie aplikacji do oceny wystąpienia suszy na polach i strat w uprawach wystosowała poniższy apel w tej sprawie.                   Wersja PDF >> otwórz    

Autor: Red. dnia 2 sierpnia 2022
APLIKACJA SUSZOWA ZOSTAŁA URUCHOMIONA?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 28 lipca br. na swoim portalu poinformowało, że została uruchomiona aplikacja publiczna „zgłoś szkodę rolniczą”. Za jej pośrednictwem producenci rolni poszkodowani w wyniku suszy w roku 2022 będą mogli złożyć wniosek o oszacowanie szkód. Jednakże już przy logowaniu wyświetla się komunikat „Informujemy, że podpis wniosku Profilem Zaufanym został […]

Autor: Red. dnia 22 lipca 2022
DRAMAT ROLNIKÓW – WALKA O PRZETRWANIE

Odpowiadając na apel rolnika Lubuska Izba Rolnicza gościła w gospodarstwie pana Krzysztofa Bielewicza, którego rodzinne gospodarstwo rolne prowadzone w miejscowości Gola (gmina Szlichtyngowa, powiat wschowski), znacznie ucierpiało na skutek tegorocznej suszy. Dramatyczna sytuacja zmusiła rolnika do poszukiwania pomocy, o którą nigdy wcześniej nie zabiegał i nie prosił. Z rozmowy z panem Krzysztofem i jego rodziną […]

Autor: Red. dnia 21 lipca 2022
ROLNICY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO DZIĘKUJĄ ZA POMOC I WSPARCIE SENATOROWI RP WADIMOWI TYSZKIEWICZOWI

Mimo, iż pan senator Wadim Tyszkiewicz nie jest członkiem senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, doprowadził do zaproszenia prezesa Lubuskiej Izby Rolniczej Stanisława Myśliwca na 81 posiedzenie Komisji. Podczas posiedzenia, które odbyło się 19 lipca br. w Senacie RP, przedstawiona została aktualna, bardzo trudna sytuacja rolnictwa w województwie lubuskim. W swym wystąpieniu prezes LIR jako […]

Autor: Red. dnia 20 lipca 2022
RESORT ROLNICTWA WS. ORGANIZOWANIA PRZEZ KOWR PRZETARGÓW NA ROZDYSPONOWANIE NIERUCHMOŚCI ZWRSP

Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas XII posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem dotyczącym organizowania przez KOWR przetargów na rozdysponowanie nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w formie przetargów ograniczonych ofertowych zamiast przetargów licytacyjnych, oraz zmiany sposobu naliczania czynszu dzierżawnego według średniej ceny skupu […]

Autor: Red. dnia 20 lipca 2022
PROPOZYCJE W SPRAWIE DZIAŁAŃ NA RYNKU ZBÓŻ I OLEISTYCH

W nawiązaniu do spotkania z dnia 14 lipca 2022 r. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawie sytuacji podażowo-popytowej na rynku zbóż i nasion oleistych, Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz w piśmie z dnia 15 lipca 2022 r. zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o rozważanie następujących propozycji, które przedstawił […]

Autor: Red. dnia 19 lipca 2022
MRIRW WS. OGŁOSZENIA STANU KLĘSKI SUSZY W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ORAZ POWOŁANIA GMINNYCH KOMISJI SUSZOWYCH

Lubuska Izba Rolnicza, w związku z obecnym stanem upraw rolniczych  oraz postulatami rolników z terenów województwa lubuskiego związanych z suszą, zwróciła się do Henryka Kowalczyka Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o wprowadzenie klęski suszy na obszarze województwa lubuskiego oraz powołania gminnych komisji suszowych do oceny skutków suszy w terenie. W odpowiedzi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju […]

Autor: Red. dnia 18 lipca 2022
UWAGA NA OSOBY PODSZYWAJĄCE SIĘ POD PRACOWNIKÓW KRUS

W związku z docierającymi do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informacjami o działaniach oszustów podszywających się pod pracowników KRUS informujemy, że ubezpieczeni i świadczeniobiorcy Kasy obsługiwani są przede wszystkim w siedzibach oddziałów regionalnych i placówek terenowych Kasy. W przypadku wizytowania gospodarstwa rolnego pracownicy Kasy zobligowani są do okazania imiennych identyfikatorów z logotypem KRUS. Wizytację można także […]

Autor: Red. dnia 18 lipca 2022
NAJLEPSZY DORADCA EKOLOGICZNY – KONKURS CDR BRWINÓW

W dniu 12 lipca 2022 r. w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyła się III edycja konkursu na Najlepszego Doradcę Ekologicznego. Celem konkursu było popularyzowanie i promowanie najlepszych osiągnięć doradców w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz w zakresie wdrażania nowych pomysłów i rozwiązań przetwórstwa na poziomie gospodarstwa. Dyrektor Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku, Pan Wojciech […]

Autor: Red. dnia 18 lipca 2022
WSPARCIE NA ZALESIANIE LUB NA TWORZENIE ZADRZEWIEŃ ŚRÓDPOLNYCH

Do 1 sierpnia 2022 r. można starać się o finansowane z budżetu PROW 2014-2020 wsparcie na zalesianie lub na tworzenie zadrzewień śródpolnych. Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR. Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP  albo wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Istnieje również możliwość złożenia ich przy użyciu aplikacji eWniosekPlus. Dotychczas w trwającym od 1 czerwca […]

  Copyright ©2022 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.