Lubuska Izba Rolnicza » Wyróżnione
Główna » Archiwa

Wyróżnione

Autor: Red. dnia 14 września 2021
ODPOWIEDŹ MRIRW W SPRAWIE KONTROLI MIĘSA WIEPRZOWEGO WWOŻONEGO DO POLSKI

W odpowiedzi na wniosek KRIR >>> w sprawie kontroli mięsa wieprzowego wwożonego do Polski z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 6 września 2021 informuje co następuje: Obrót wewnątrzunijny mięsem wieprzowym pozyskanym od świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej w tym przypadku afrykańskiego […]

Autor: Red. dnia 8 września 2021
ARIMR ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE „KUBEK, DZBANEK CZY MAKATKA… RĘKODZIEŁO, TO JEST GRATKA!”

Organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa konkurs pn. „Kubek, dzbanek czy makatka… Rękodzieło, to jest gratka!” skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez ARiMR. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przedmiotu, który może się stać nowym gadżetem ARiMR. Praca konkursowa powinna odwoływać się do tradycji polskiej wsi oraz kojarzyć […]

Autor: Red. dnia 8 września 2021
NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE DLA KGW

Od 1 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór będzie trwać do 30 września bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu. Już po raz czwarty KGW mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa przedsięwzięć organizowanych na potrzeby lokalnych społeczności. By uzyskać […]

Autor: Red. dnia 8 września 2021
eWoP – NOWA APLIKACJA ARIMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) uruchomiła nową aplikację eWoP. Rolnicy mogą teraz także przez internet składać wnioski o wypłatę pomocy przyznanej na niektóre działania inwestycyjne i premiowe finansowane z budżetu PROW 2014-2020. Jest to kolejne cyfrowe narzędzie, poza aplikacjami eWniosekPlus i IRZPlus, które zapewnia elektroniczną komunikację między beneficjentami a ARiMR. Celem uruchomienia aplikacji eWoP jest […]

Autor: Red. dnia 8 września 2021

Europosłowie Zbigniew Kuźmiuk oraz Krzysztof Jurgiel wystosowali pismo do komisarz ds. zdrowia Stelli Kyriakides i komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, z prośbą o wydanie wytycznych dla służb weterynaryjnych dotyczących zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF). Poniżej prezentujemy treść pisma. Rozprzestrzenianie się choroby ASF dziesiątkuje hodowle trzody chlewnej w wielu krajach Unii Europejskiej i powoduje szczególnie dotkliwe […]

Autor: Red. dnia 8 września 2021
POMOC NA WYRÓWNANIE KWOTY OBNIŻONEGO DOCHODU DLA PRODUCENTÓW ŚWIŃ Z TERENÓW OBJĘTYCH RESTRYKCJAMI W ZWIĄZKU Z ASF

Pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń z siedzib stada tego producenta utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń w okresie obejmującym sprzedaż świń w danym kwartale, począwszy od czwartego kwartału 2020 r. Uruchomienie pomocy dla producentów świń z terenów objętych restrykcjami w związku […]

Autor: Red. dnia 8 września 2021
AGENCJA NASIENNA ODPOWIADA NA WĄTPLIWOŚCI KRIR

W dniu 14 lipca 2021 r. Zarząd KRIR, w związku z napływającymi skargami rolników na naruszanie przez Agencję Nasienną Sp. z o.o. przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213), wezwała do niezwłocznego zaprzestania naruszeń i wyjaśnienia zaistniałej sytuacji Agencję Nasienną Sp. z […]

Autor: Red. dnia 8 września 2021
ODPOWIEDŹ MRIRW WS. POMOCY ROLNIKOM, KTÓRYCH GOSPODARSTWA UCIERPIAŁY W WYNIKU NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH W 2020 R

W odpowiedzi na wystąpienia Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie pomocy rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 r. Anna Gembicka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju udzieliła następującej odpowiedzi: „zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych […]

Autor: Red. dnia 6 września 2021
WIZYTA STUDYJNA LUBUSKICH PRODUCENTÓW ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Informujemy, że w dniach 20-24 września 2021r. Lubuska Izba Rolnicza wraz z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich organizuje wyjazd studyjny do województwa podkarpackiego pod nazwą „Powiększanie sieci współpracy producentów produktów regionalnych i tradycyjnych”. Celem wyjazdu jest pokazanie dobrych przykładów z przedsiębiorczej wsi województwa podkarpackiego, a także wymiana doświadczeń naszych regionalnych producentów z wytwórcami w […]

Autor: Red. dnia 3 września 2021

Informujemy, że dyżur radcy prawnego w Biurze Oddziału Terenowego Lubuskiej Izby Rolniczej w Gorzowie Wlkp. jest przeniesiony z czwartku 09.09.2021r. na wtorek  07.09.2021r. w godz. 14.00 – 15.00 Za utrudnienia przepraszamy!    

Autor: Red. dnia 20 sierpnia 2021
MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA ZIEMI POZYSKANEJ Z BUDOWY – ODPOWIEDŹ MKiŚ

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w piśmie z dnia 13 sierpnia 2021 r. udzieliło odpowiedzi na wniosek KRIR w sprawie możliwości wykorzystania ziemi pozyskanej z budów na rekultywację i wyrównanie posiadanych przez rolników gruntów rolnych i przedstawiło co następuje: „Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby […]

Autor: Red. dnia 20 sierpnia 2021
UWAGA! ZMIANA GODZIN DYŻURU RADCY PRAWNEGO W ZIELONEJ GÓRZE

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, iż od dnia 31 sierpnia br. zmianie ulegną godziny dyżuru radcy prawnego w biurze LIR w Zielonej Górze. Od wskazanej daty radca prawny będzie przyjmował rolników w godzinach 9.00 – 11.00.

Autor: Red. dnia 17 sierpnia 2021
POMOC DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda uruchamia realizację Programu wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie, pierwszego zintegrowanego programu wsparcia dla rolników i hodowców świń w związku z ASF. ZAŁOŻENIA Program obejmuje już istniejące lub zmodyfikowane oraz nowe instrumenty zapewniające realizację działań w zarówno prewencyjnych jak i wspierających odbudowę gospodarstw dotkniętych skutkami występowania afrykańskiego pomoru świń w […]

Autor: Red. dnia 17 sierpnia 2021
MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH – SKŁADANIE WNIOSKÓW DO 20 WRZEŚNIA

Okres przyjmowania wniosków w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z budżetu PROW 2014-2020 został wydłużony do 20 września 2021 r. Jeszcze przez ponad miesiąc rolnicy zainteresowani modernizowaniem gospodarstw mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach wszystkich obszarów poddziałania: – rozwój produkcji prosiąt (obszar A); – rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B); – rozwój produkcji bydła […]

Autor: Red. dnia 17 sierpnia 2021
WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE TERMINU WYSIEWU MIĘDZYPLONÓW DO 4.09.2021 R.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, w związku z niepokojącymi wnioskami napływającymi z wojewódzkich izb rolniczych, wystąpił 11 sierpnia 2021 roku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przedłużenie terminu wysiewu międzyplonów ścierniskowych, do 4 września 2021 r. i możliwość utrzymania ich na polu przez 8 tygodni. Konieczne jest konsekwentne przedłużenie możliwości składania oświadczenia o terminie wysiewu […]

  Copyright ©2021 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.