Lubuska Izba Rolnicza » Wyróżnione
Główna » Archiwa

Wyróżnione

Autor: Red. dnia 9 listopada 2021
„ROLNICZY HANDEL DETALICZNY SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW LUBUSKICH ROLNIKÓW” – KONFERENCJA

Andrzej Rochmiński Dyrektor Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR serdecznie zaprasza rolników z województwa lubuskiego na konferencję/szkolenie:  „Rolniczy Handel Detaliczny szansą na zwiększenie dochodów lubuskich rolników” Początek Konferencji o godz. 10.00 Przywitanie uczestników konferencji przez Andrzeja Rochmińskiego – Dyrektora Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR; Wystąpienie Wojewody Lubuskiego; Wystąpienie Posła na Sejm RP; Rolniczy Handel Detaliczny podstawowe informacje o […]

Autor: Red. dnia 8 listopada 2021
UWAGA! ZMIANA DYŻURU RADCY PRAWNEGO W GORZOWIE WLKP.

Informujemy, że ze względu na dzień świąteczny przypadający w dniu dyżuru radcy prawnego tj. czwartek 11.11.2021 r. radca prawny będzie przyjmował interesantów we wtorek 9.11.2021 r. w godzinach 14.00-15.00. Zapraszamy.

Autor: Red. dnia 8 listopada 2021
ZMIANY DLA PROSUMENTÓW W OZE

W dniu 4 listopada 2021 r. Prezes KRIR W. Szmulewicz zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów M. Morawieckiego w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, wyrażam sprzeciw przeciwko zaproponowanym zmianom w systemie rozliczania prosumentów ze sprzedawcą energii elektrycznej. W ramach zaproponowanego sytemu tzw. net-billingu, energia elektryczna […]

Autor: Red. dnia 8 listopada 2021
WNIOSEK KRIR O JASNĄ INTERPRETACJĘ PRZEPISÓW NT. RHD

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek zgłoszony podczas IX posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, które odbyło się 12 października 2021 r. zwrócił się 28 października 2021 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o wprowadzenie jasnej interpretacji przepisów dotyczących Rolniczego Handlu Detalicznego lub uzgodnienie z Ministrem Finansów stosownej zmiany przepisów o podatku […]

Autor: Red. dnia 8 listopada 2021
WNIOSEK KRIR O ZMIANY W OPŁATACH ZA WYSIEW NASION Z WŁASNEGO ZBIORU

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek zgłoszony podczas IX posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, które odbyło się 12 października 2021 r. wystąpił 28 października 2021 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o zainicjowanie zmiany ustawy o ochronie prawnej odmian roślin. Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych rolnicy kupując kwalifikowany materiał siewny i […]

Autor: Red. dnia 8 listopada 2021
WNISEK KRIR O WPROWADZENIE ZMIAN W PROGRAMIE WAPNOWANIA GLEB

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wnioski zgłoszone podczas IX posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, które odbyło się 12 października 2021 r. wystąpił 28 października 2021 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka i do Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy o wprowadzenie zmian w Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. […]

Autor: Red. dnia 8 listopada 2021
WKRÓTCE NABÓR WNIOSKÓW NA MAŁE PRZETWÓRSTWO I RHD

Od 30 listopada będzie można ubiegać się o wsparcie na tzw. na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny (RHD). Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 29 grudnia 2021 r. Nabór wniosków o Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój kierowany będzie do dwóch grup wnioskodawców. Pierwszą stanowią rolnicy (domownicy lub małżonkowie […]

Autor: Red. dnia 3 listopada 2021
RUSZYŁA TEGOROCZNA EDYCJA BADANIA „POLSKA WIEŚ I ROLNICTWO”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wzorem lat ubiegłych realizuje badanie „Polska Wieś i Rolnictwo” w 2021 r. Cel badania Celem głównym tegorocznej edycji badania jest poznanie postaw i opinii mieszkańców wsi oraz miast na temat oceny przemian społeczno-gospodarczych […]

Autor: Red. dnia 3 listopada 2021
SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA W PIĄTKI I SOBOTY

Sejm RP uchwalił 29 października ustawę o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Ustawa reguluje prowadzenie takiego handlu w wyznaczonych miejscach w piątki i soboty. Ułatwienia w sprzedaży Celem wprowadzenia przepisów jest rozpowszechnienie sprzedaży bezpośredniej w miastach m.in. przez wprowadzanie przez władze gmin piątku i soboty, jako dnia sprzedaży […]

Autor: Red. dnia 3 listopada 2021

W dniu 28 października 2021 Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas IX posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Infrastruktury A. Adamczyka w sprawie wyodrębnienia prawnego dróg transportu rolniczego. Drogi na obszarach wiejskich, gdzie odbywa się produkcja rolnicza powinny być oznaczone odpowiednią tablicą informacyjną wraz z ograniczeniem prędkości do 40 km/h. Pierwszeństwo na drodze […]

Autor: Red. dnia 3 listopada 2021

W związku z przekazanymi uwagami Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Wielkopolskiej oraz Podlaskiej Izby Rolniczej do projektu  rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r. – Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do MRiRW z propozycją samorządu rolniczego o zwiększenie […]

Autor: Red. dnia 3 listopada 2021
ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI I PASZ JAKO WOLNYCH OD GMO

Producenci żywności i pasz od stycznia ub.r. mogą dobrowolnie przystąpić do systemu znakowania produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów. Broszura informacyjna W celu przybliżenia przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów, przygotowana została broszura […]

Autor: Red. dnia 2 listopada 2021
PONOWNE URUCHOMIENIE NABORU WNIOSKÓW O WSPARCIE NA BIOASEKURACJĘ?

W dniu 18 października 2021 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na wniosek KRIR >>> w sprawie ponownego uruchomienia naboru wniosków na bioasekurację, informując co następuje: „W związku z pismem przesłanym za pośrednictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie ponownego uruchomienia naboru wniosków o wsparcie na bioasekurację – uprzejmie informuję, że na podstawie § 13e rozporządzenia […]

Autor: Red. dnia 2 listopada 2021
SPOTKANIA DLA PRZEDSIEBIORCÓW – EKSPORT

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów informujemy o cyklu bezpłatnych webinariów/spotkań informacyjnych on-line w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji za granicą dla przedsiębiorstw z województwa lubuskiego. Informacja o planowanych spotkaniach Formularz zgłoszeniowy >> otwórz  

Autor: Red. dnia 2 listopada 2021
RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW O „WSPARCIE INWESTYCJI W PRZETWARZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH, OBRÓT NIMI LUB ICH ROZWÓJ”

Od 31 października zakłady przetwórcze mogą składać wnioski o „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Jest to tzw. duży nabór. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 29 listopada 2021 r. Nabór wniosków kierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność w dwóch sektorach. Pierwszy z nich dotyczy wytwarzania pasz […]

  Copyright ©2021 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.