Lubuska Izba Rolnicza » Lubuskie Forum Rolnicze
Główna » Archiwa

Lubuskie Forum Rolnicze

Autor: Red. dnia 26 września 2019
LUBUSKIE FORUM ROLNICZE Z UDZIAŁEM WOJEWODY

W dniu 25 września 2019r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. odbyło się posiedzenie Lubuskiego Forum Rolniczego z udziałem Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka, w którym uczestniczył Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej: Prezes Stanisław Myśliwiec, Wiceprezes Czesław Hładki oraz Członkowie Zarządu Marek Grabia i Alfred Kałużny. W spotkaniu uczestniczyli również: przedstawiciele związków i organizacji rolniczych zrzeszonych […]

Autor: Red. dnia 19 września 2019
LUBUSKIE FORUM ROLNICZE

W dniu 18 września br w Biurze Lubuskiej Izby Rolniczej odbyło się posiedzenie Lubuskiego Forum Rolniczego. Głównymi poruszonymi tematami był problem tegorocznej suszy, która szczególnie dotkliwie odbija się na kondycji gospodarstw rolnych naszego województwa, a także coraz częściej pojawiający się problem z blokowaniem rozwoju hodowli zwierząt na obszarach wiejskich. Podczas spotkania, uczestniczący w nim przedstawiciele […]

Autor: Red. dnia 11 stycznia 2019
LUBUSKIE FORUM ROLNICZE

W dniu 28 grudnia w siedzibie Lubuskiej Izby Rolniczej odbyło się posiedzenie Lubuskiego Forum Rolniczego. Obecni na spotkaniu przedstawiciele instytucji okołorolniczych podsumowali tegoroczną pracę Forum oraz ustalili plan działania na najbliższe miesiące. Głównymi tematami, którymi zajmą się w 2019 roku są: – ONW, – monitoring suszy, który dzięki Lubuskiej Izbie Rolniczej od tego roku będzie […]

Autor: Red. dnia 23 lutego 2018
LUBUSKIE FORUM ROLNICZE NT. USTAWY O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

W dniu 12 lutego br. w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się posiedzenie Lubuskiego Forum Rolniczego działjącego przy Lubuskiej Izbie Rolniczej. Otwarcia posiedzenia i przywitania zebranych dokonał przewodniczący LFR Władysław Piasecki. Głównym celem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego  nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz zmian w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi […]

Autor: Red. dnia 22 lutego 2018
POSIEDZENIE LUBUSKIEGO FORUM ROLNICZEGO W URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM

W dniu 31 stycznia 2018 r. Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej uczestniczył w posiedzeniu Lubuskiego Forum Rolniczego, które odbyło się w sali konferencyjnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Robert Paluch – wicewojewoda lubuski, Julita Wiśniewska – wojewódzki inspektor weterynaryjny, Grzegorz Dłubek – dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami LUW, Stanisław Ganczarski – […]

Autor: Red. dnia 2 października 2017
POSIEDZENIE LUBUSKIEGO FORUM ROLNICZEGO Z UDZIAŁEM WOJEWODY

W dniu 26 września 2017 r. w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej uczestniczył w spotkaniu z Wojewodą Władysławem Dajczakiem, który odpowiedział na zaproszenie Lubuskiego Forum Rolniczego. Spotkanie otworzył i prowadził przewodniczący LFR Władysław Piasecki. Uczestnicy spotkania przedstawili bieżące sprawy, zagadnienia i potrzeby dotyczące rolników oraz rolnictwa lubuskiego wymagające pilnego […]

Autor: Red. dnia 28 lipca 2017
LUBUSKIE FORUM ROLNICZE

W dniu 25 lipca br. w siedzibie Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze, obradowali członkowie Lubuskiego Forum Rolniczego. Wśród poruszonych tematów znalazły się m.in. kwestie związane z nadchodzącymi zmianami w Ustawie Prawo Wodne. Niepokojący jest fakt wprowadzenia wymogu przechowywania gnojowicy przez okres 6 miesięcy. Stwarza to niebezpieczeństwo likwidacji hodowli, gdyż wielu gospodarstw nie będzie stać […]

Autor: Red. dnia 29 czerwca 2017
SPOTKANIE Z WOJEWODĄ LUBUSKIM

W dniu 13 czerwca 2017r. w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka z przedstawicielami środowiska rolniczego, reprezentantami Lubuskiego Forum Rolniczego. W spotkaniu uczestniczyli: Stanisław Myśliwiec – Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej, Alfred Kałużny – członek Zarządu LIR, Zygmunt Jodko – Prezes Lubuskiego Związku Rolników, Stanisław Zawadzki – Prezes […]

Autor: Red. dnia 21 czerwca 2017
POSIEDZENIE LUBUSKIEGO FORUM ROLNICZEGO

W dniu 01 czerwca 2017r. w siedzibie Agro Bieganów odbyło się posiedzenie Lubuskiego Forum Rolniczego. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście: przedstawiciele firmy TIPPERARY FARM Sp. z o.o. z Kruszyny k/ Sulechowa oraz reprezentanci Związku Pracodawców, Dzierżawców i Właścicieli Rolnych  z województw: łódzkiego, opolskiego śląskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego, którzy wraz z przedstawicielami Lubuskiego Związku Rolników […]

Autor: Red. dnia 10 marca 2017
LUBUSKIE FORUM ROLNICZE O ROLNICTWIE  W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

W dniu 8 lutego br. w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się posiedzenie Lubuskiego Forum Rolniczego. Ze względu na podejmowane tematy na spotkanie zostali zaproszeni Wojewoda Lubuski, którego reprezentowali dyrektorzy: Grzegorz Dłubek z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz Krzysztof Kołcz z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, dyrektor LODR Jerzy Bielawski i jego zastępca Roman […]

Autor: Red. dnia 5 stycznia 2017
POSIEDZENIE LFR Z DYREKTORAMI LUBUSKIEJ ANR

W dniu 3 stycznia 2017 r. w siedzibie Agencji nieruchomości Rolnych Filia w Zielonej Górze odbyło się spotkanie przedstawicieli Lubuskiego Forum Rolniczego z dyrektorami Agencji Nieruchomości Rolnych – Sebastianem Pieńkowskim Dyrektorem Oddziału Terenowego w Gorzowie Wlkp. oraz Zbigniewem Łepkowskim zastępcą Dyrektora OT kierujący Filią w Zielonej Górze. Podczas posiedzenia uczestniczyły również media: TVP Gorzów oraz TOP AGRAR […]

Autor: Red. dnia 27 grudnia 2016
LUBUSKIE FORUM ROLNICZE

W związku z trudną sytuacją w środowisku rolniczym w województwie lubuskim, ostatnie dwa miesiące były bardzo pracowite dla Lubuskiego Forum Rolniczego. W tym czasie odbyły się w siedzibie LIR w Zielonej Górze trzy posiedzenia, a także spotkania z Posłem RP Markiem Astem i Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafałem Romanowskim. Podczas tych […]

Autor: Red. dnia 9 grudnia 2016

Do wiadomości Lubuskiej Izby Rolniczej wpłynął wniosek skierowany do Burmistrza Gminy Torzym z prośbą o umożliwienie, zgodnie z przepisami, akcji protestacyjnej polegającej na blokowaniu drogi krajowej. Protest będzie polegał na ciągłym przechodzeniu po pasach dla pieszych zgodnie z instrukcją policji. Odpowiedzialność od strony prawnej i organizacyjnej przejmują rolnicy gminy Torzym. W załączeniu wniosek skierowany do […]

Autor: Red. dnia 31 sierpnia 2016
LUBUSKIE FORUM ROLNICZE Z UDZIAŁEM WOJEWODY

W dniu 26 sierpnia 2016r. w  LODR w Kalsku odbyło się posiedzenie Lubuskiego Forum Rolniczego zwołane przez Przewodniczącego LFR Władysława Piaseckiego oraz Prezesa Lubuskiej Izby Rolniczej Stanisława Myśliwca. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący LFR. W spotkaniu uczestniczyli: członkowie LFR, w tym Zarząd LIR; delegaci LIR; członkowie rad powiato-wych LIR; rolnicy; przedstawiciele agencji rolnych oraz instytucji […]

Autor: Red. dnia 18 marca 2016
SPOTKANIE LUBUSKICH ROLNIKÓW Z GOŚĆMI Z MINISTERSTWA ROLNICTWA

Dnia 16.03  br. w Kalsku odbyło się spotkanie Lubuskiej Izby Rolniczej oraz Lubuskiego Forum Rolniczego z licznym udziałem członków Lubuskiego Związku Rolników oraz ekspertami z Ministerstwa Rolnictwa. Dominowały dwa tematy bieżące – obrót ziemią oraz ubezpieczenia rolnicze i zmiany z tym związane. P-cy LFR W. Piasecki przypomniał genezę, działalność i ideę Forum, gdzie główną rolę pełniła […]

  Copyright ©2019 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.