Lubuska Izba Rolnicza » 2017 » Czerwiec
Główna » Archiwa

Czerwiec 2017

Autor: Red. dnia 29 czerwca 2017
SPOTKANIE Z WOJEWODĄ LUBUSKIM

W dniu 13 czerwca 2017r. w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka z przedstawicielami środowiska rolniczego, reprezentantami Lubuskiego Forum Rolniczego. W spotkaniu uczestniczyli: Stanisław Myśliwiec – Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej, Alfred Kałużny – członek Zarządu LIR, Zygmunt Jodko – Prezes Lubuskiego Związku Rolników, Stanisław Zawadzki – Prezes […]

Autor: Red. dnia 28 czerwca 2017
KRIR W SPRAWIE UBOJU ZWIERZĄT W RAMACH PROWADZENIA ROLNICZEGO HANDLU DETALICZNEGO

Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu wykorzystywania do produkcji (w ramach tzw. rolniczego handlu detalicznego – RHD) mięsa zwierząt kopytnych pozyskanego z uboju dokonanego poza rzeźnią i wprowadzeniem warunków przy uboju zwierząt na sprzedaż bezpośrednią jak przy uboju na potrzeby własne. Obecnie pomimo wejścia […]

Autor: Red. dnia 26 czerwca 2017

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Andrzej Konieczny wystosował pismo do Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, dr Lecha Blocha i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, dr inż. Konrada Tomaszewskiego w/s wiosennej intensyfikacji szkód łowieckich. W swym apelu uczula koła łowieckie i zarządców o konieczności rzetelnego szacowania zgodnie z procedurami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Tekst pisma

Autor: Red. dnia 21 czerwca 2017
POSIEDZENIE LUBUSKIEGO FORUM ROLNICZEGO

W dniu 01 czerwca 2017r. w siedzibie Agro Bieganów odbyło się posiedzenie Lubuskiego Forum Rolniczego. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście: przedstawiciele firmy TIPPERARY FARM Sp. z o.o. z Kruszyny k/ Sulechowa oraz reprezentanci Związku Pracodawców, Dzierżawców i Właścicieli Rolnych  z województw: łódzkiego, opolskiego śląskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego, którzy wraz z przedstawicielami Lubuskiego Związku Rolników […]

Autor: Red. dnia 19 czerwca 2017
ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH WYCINKI DRZEW

Dnia 17 czerwca weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074). Zmiana ustawy przywraca między innymi prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W przypadku, o którym mowa wyżej, właściciel nieruchomości od 17 czerwca […]

Autor: Red. dnia 13 czerwca 2017
W dniu 14 czerwca mija termin zgłoszenia sadów produkujących jabłka na rynek chiński do lustracji

W związku ze zbliżającym się terminem pierwszej lustracji pod kątem występowania Erwina amylovora w sadach produkujących owoce na rynek chiński, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprzejmie informuje, że zgodnie z zapisami Protokołu w sprawie wymagań fitosanitarnych dla eksportu jabłek z Polski do Chin, pierwsza lustracja pod kątem występowania Erwinia amylovora musi zostać przeprowadzona 30 do 40 dni po kwitnieniu. […]

Autor: Red. dnia 12 czerwca 2017
NABÓR NA KOLONIĘ DLA DZIECI ROLNIKÓW

Lubuska Izba Rolnicza prowadzi nabór na kolonie letnie nad morzem, dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla dzieci i młodzieży szkolnej do 16 roku życia, których przynajmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w pełnym zakresie lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Termin: 12 – 22 lipca, […]

Autor: Red. dnia 9 czerwca 2017
UWAGA! ZMIANA DYŻURU RADCY PRAWNEGO W GORZOWIE WLKP.

Informujemy, że ze względu na dzień świąteczny przypadający w dniu dyżuru radcy prawnego, tj. w czwartek 15.06.2017r., radca prawny będzie przyjmował interesantów w środę 14.06.2017r. w godz. 14.00-15.00.    Red.

Autor: Red. dnia 9 czerwca 2017
BEZPIECZNIE NA WSI TO PODSTAWA…

W dniu 9 czerwca br. w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odbyło się podsumowanie etapu wojewódzkiego VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci pn. „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa!”. Spośród 526 zgłoszonych prac z 40 szkół podstawowych komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli: KRUS. PIP, LIR, Urzędu Marszałkowskiego Województwa […]

Autor: Red. dnia 8 czerwca 2017
ŻARSKA RADA POWIATOWA LIR

W dniu 6 czerwca br. w Urzędzie Gminy w Żarach odbyło się posiedzenie Żarskiej Rady Powiatowej LIR. Na zaproszenie wiceprzewodniczącego Rady Ireneusza Kowala w spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Stanisław Myśliwiec – prezes LIR, Leszek Mrożek – Wójt Gminy Żary przedstawiciele ZGM Żary w osobach: Krzysztof Tuga – prezes i Sławomir Masiuk – kierownik, Beata Rybaczkowska […]

Autor: Red. dnia 7 czerwca 2017
MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH – OBSZAR A,B i C

ARiMR – Rusza kolejny nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020. Obejmie trzy obszary: A,B i C. Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu […]

Autor: Red. dnia 7 czerwca 2017
TARGI ROLNICZE AGRO-TARG 2017

Już po raz 24 Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku zorganizował Targi Rolnicze AGRO-TARG 2017. W imprezie tradycyjnie uczestniczyła Lubuska Izba Rolnicza prezentując na swoim stoisku wydawnictwa rolnicze oraz służąc informacją i poradą. Tegoroczna aura nie rozpieszczała uczestników targów, jednak padający z niewielkimi przerwami deszcz nie odstraszył ani wystawców i sprzedawców, ani zwiedzających oraz kupujących, […]

Autor: Red. dnia 1 czerwca 2017
LIKWIDACJA REKOMPENSAT WODNO-ŚRODOWISKOWYCH DLA HODOWCÓW RYB KARPIOWATYCH

Samorząd rolniczy w Polsce ,w tym także Lubuska Izba Rolnicza, wystosował pismo do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w prawie realokacji środków przeznaczonych na inwestycje realizowane w ramach Priorytetu 2 działanie „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe” na rzecz Priorytetu 1, zawartych w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.  Według właścicieli gospodarstw akwakultury proces ten może przyczynić […]

  Copyright ©2018 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.