Lubuska Izba Rolnicza » 2018 » Listopad » 7
Główna » Archiwa

7 listopada 2018

Autor: Red. dnia 7 listopada 2018

Od 13.11.2018 r. do 27.11.2018 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o pomoc. Pomoc nie będzie przysługiwać producentowi rolnemu, który taką […]

Autor: Red. dnia 7 listopada 2018

Lubuska Izba Rolnicza zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,  którego przedmiotem jest „Wykonanie ogrodzenia i zasilania elektrycznego 6 szt. stacji meteorologicznych w Województwie Lubuskim”. Przedmiotem zamówienia jest: montaż ogrodzenia z siatki powlekanej o wymiarach 7,5 m x 7,5 m i wys. 1,8 m, wykonanie zasilania elektrycznego stacji, dokumentacja powykonawcza instalacji […]

  Copyright ©2018 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.