Lubuska Izba Rolnicza » 2019 » Kwiecień
Główna » Archiwa

Kwiecień 2019

Autor: Red. dnia 25 kwietnia 2019
APEL O MOST W CIGACICACH

W dniu 12 kwietnia br Lubuska Izba Rolnicza w imieniu rolników powiatu zielonogórskiego zaapelowała o pomoc w przywróceniu możliwości przejazdu mostem w Cigacicach dla maszyn rolniczych. W związku z rozpoczęciem prac polowych, zamknięcie przedmiotowego mostu spowodowało ogromny problem dla rolników posiadających swoje grunty rolne po obu stronach rzeki Odry. Brak alternatywnej drogi – najbliższe przejazdy […]

Autor: Red. dnia 24 kwietnia 2019
UWAGA! ZMIANA DYŻURU RADCY PRAWNEGO W GORZOWIE WLKP.

Informujemy, że w związku z ustalonym w większości instytucji oraz urzędów administracji rządowej i samorządowej 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy, dyżur radcy prawnego w Biurze OT LIR w Gorzowie Wlkp. jest przeniesiony z czwartku 02.05.2019r. na wtorek 30.04.2019r.  w godz. 14.00 – 15.00 Za utrudnienia przepraszamy!

Autor: Red. dnia 18 kwietnia 2019
OPINIA SAMORZĄDU ROLNICZEGO NT. ZMIAN WYKAZU ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH PRZYWOŻONYCH Z ZAGRANICY

Zarząd KRIR przekazał opinię samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej. Proponowane zmiany rozporządzenia wydają się być korzystne zarówno dla podmiotów importujących, producentów, przetwórców i finalnego konsumenta, ale zdaniem samorządu rolniczego są niewystarczające. Projekt rozporządzenia […]

Autor: Red. dnia 18 kwietnia 2019
ODPOWIEDŹ GDOŚ W SPRAWIE DOKUMENTÓW ZAŁĄCZANYCH DO WNIOSKÓW O ODSZKODOWANIE ZA SZKODY WYRZĄDZANE PRZEZ BOBRY

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego, skierowany do Ministra Środowiska ws. wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową poprzez wprowadzenie możliwości składania oświadczeń zamiast zaświadczeń i kopii dokumentów do wniosków za szkody wyrządzane przez bobry, poniżej przedstawiamy odpowiedź […]

Autor: Red. dnia 18 kwietnia 2019
POMOC Z PROW TERAZ TAKŻE DLA ROLNIKÓW POSZKODOWANYCH PRZEZ ASF

Od ponad dwóch tygodni oddziały regionalne ARiMR przyjmują wnioski od rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Warto złożyć je jak najszybciej – pomoc przyznawana jest według kolejności wpływu wniosków do Agencji. Nabór realizowany jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji […]

Autor: Red. dnia 18 kwietnia 2019
INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW EKOLOGICZNYCH DOTYCZĄCA STOSOWANIA PASZ I SUROWCÓW DO PRODUKCJI

W związku z napływającymi informacjami, dotyczącymi wprowadzania do obrotu pasz konwencjonalnych oznakowanych terminami tj. „bio” i „eko” lub innymi terminami mogącymi wprowadzać w błąd poprzez sugerowanie, że odnoszą się do ekologicznej metody produkcji, producentów poszukujących pasz do produkcji ekologicznej, informujemy, że przy zakupie pasz jak i innych surowców należy zwracać szczególną uwagę na to czy […]

Autor: Red. dnia 18 kwietnia 2019

W dniu 28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych. W związku z powyższym, wszystkich chętnych zapraszamy do zgłaszania własnych kandydatur do Komisji Okręgowych. Kryteria jakie muszą spełniać  kandydaci na członka Komisji Okręgowej: • być członkami samorządu rolniczego w rozumieniu ustawy o izbach rolniczych • nie mogą kandydować w wyborach do samorządu […]

Autor: Red. dnia 17 kwietnia 2019
INFORMACJA ZO PZŁ W ZIELONEJ GÓRZE W SPRAWIE ODSTRZAŁU REDUKCYJNEGO NA OBWODACH 206 I 207

 W dniu 15 kwietnia do Biura Lubuskiej Izby Rolniczej wpłynęła informacja z Zarządu Okręgowego PZŁ w Zielonej Górze o planowanym odstrzale redukcyjnym dzików na terenie obwodów łowieckich 206 i 207 w powiecie żagańskim. Planowany odstrzał jest wynikiem wydanej przez Starostę Żagańskiego decyzji z dnia 6 lutego 2019 r. (ROŚiB.6150.31.2018) wydanej na podstawie art.15 ust. 1 […]

Autor: Red. dnia 12 kwietnia 2019
ZDROWYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT!
Autor: Red. dnia 12 kwietnia 2019
PREZYDENT RP ANDRZEJ DUDA W KALSKU

Na początku kwietnia br. Prezydent RP Andrzej Duda odwiedził w woj. lubuskim Sulęcin, Słubice, Sulechów i Kalsk. 4 kwietnia w LODR w Kalsku odbyła się konferencja z udziałem pana Prezydenta RP. W spotkaniu uczestniczył prezes Lubuskiej Izby Rolniczej Stanisław Myśliwiec. Podczas spotkania rozmawiano o przygotowywanym przez Rząd Krajowym Planie Strategicznym. Prezydent A. Duda powiedział: „Chcemy […]

Autor: Red. dnia 12 kwietnia 2019
WYJAZDOWE POSIEDZENIE ZARZĄDU LIR

27 marca br. Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej spotkał się z Prezesem Zarządu Kopalni Węgla Brunatnego „Sieniawa” sp. z o.o. Andrzejem Bikiem. W spotkaniu poprowadzonym przez prezesa LIR Stanisława Myśliwca uczestniczyli również pracownicy kopalni oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z Izbą w osobach: Krzysztof Nowakowski – z-ca dyrektora LOR ARiMR, Roman Fraszczyk – dyrektor LODR w Glisnie, […]

Autor: Red. dnia 12 kwietnia 2019

W dniu 21 marca 2019 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wskaźników i czynników służących kategoryzacji obwodów łowieckich, które weszło w życie w dniu 28 marca br. i tym samym stworzyło możliwość dla samorządu województwa przystąpienia do prac nad ponownym powołaniem obwodów 206 i […]

Autor: Red. dnia 12 kwietnia 2019
WSPÓLNE POSIEDZENIE LUBUSKIEGO FORUM ROLNICZEGO I KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

W dniu 10 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego, w którym na zaproszenie Przewodniczącego Komisji uczestniczyli członkowie Lubuskiego Forum Rolniczego. Władysław Piasecki, przewodniczący LFR przedstawił genezę jego powstania oraz główne założenia działalności. Forum, choć skupia osoby działające w branży rolnej, to jednak problemy z jakimi się borykają […]

Autor: Red. dnia 9 kwietnia 2019
POSIEDZENIE MIĘDZYRZECKIEJ RADY POWIATOWEJ LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

W dniu 7 marca  2019 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu odbyło się posiedzenie Międzyrzeckiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady, zaproszeni goście oraz rolnicy. Na zaproszenie Przewodniczącego przybyli: Stanisław Myśliwiec – prezes Lubuskiej Izby Rolniczej, Magdalena Gadawska – specjalista ds. rolnictwa ekologicznego i ochrony środowiska LODR w Kalsku, […]

Autor: Red. dnia 8 kwietnia 2019
ZGŁOSZENIA DO KOMISJI WOJEWÓDZKIEJ

Szanowni Państwo, 28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1027.) w maju br. Walne Zgromadzenie Lubuskiej Izby Rolniczej powoła Komisję Wojewódzką, której zadaniem będzie przeprowadzenie wyborów do […]

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.