Lubuska Izba Rolnicza » 2019 » Kwiecień » 18
Główna » Archiwa

18 kwietnia 2019

Autor: Red. dnia 18 kwietnia 2019
OPINIA SAMORZĄDU ROLNICZEGO NT. ZMIAN WYKAZU ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH PRZYWOŻONYCH Z ZAGRANICY

Zarząd KRIR przekazał opinię samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej. Proponowane zmiany rozporządzenia wydają się być korzystne zarówno dla podmiotów importujących, producentów, przetwórców i finalnego konsumenta, ale zdaniem samorządu rolniczego są niewystarczające. Projekt rozporządzenia […]

Autor: Red. dnia 18 kwietnia 2019
ODPOWIEDŹ GDOŚ W SPRAWIE DOKUMENTÓW ZAŁĄCZANYCH DO WNIOSKÓW O ODSZKODOWANIE ZA SZKODY WYRZĄDZANE PRZEZ BOBRY

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego, skierowany do Ministra Środowiska ws. wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową poprzez wprowadzenie możliwości składania oświadczeń zamiast zaświadczeń i kopii dokumentów do wniosków za szkody wyrządzane przez bobry, poniżej przedstawiamy odpowiedź […]

Autor: Red. dnia 18 kwietnia 2019
POMOC Z PROW TERAZ TAKŻE DLA ROLNIKÓW POSZKODOWANYCH PRZEZ ASF

Od ponad dwóch tygodni oddziały regionalne ARiMR przyjmują wnioski od rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Warto złożyć je jak najszybciej – pomoc przyznawana jest według kolejności wpływu wniosków do Agencji. Nabór realizowany jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji […]

Autor: Red. dnia 18 kwietnia 2019
INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW EKOLOGICZNYCH DOTYCZĄCA STOSOWANIA PASZ I SUROWCÓW DO PRODUKCJI

W związku z napływającymi informacjami, dotyczącymi wprowadzania do obrotu pasz konwencjonalnych oznakowanych terminami tj. „bio” i „eko” lub innymi terminami mogącymi wprowadzać w błąd poprzez sugerowanie, że odnoszą się do ekologicznej metody produkcji, producentów poszukujących pasz do produkcji ekologicznej, informujemy, że przy zakupie pasz jak i innych surowców należy zwracać szczególną uwagę na to czy […]

Autor: Red. dnia 18 kwietnia 2019

W dniu 28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych. W związku z powyższym, wszystkich chętnych zapraszamy do zgłaszania własnych kandydatur do Komisji Okręgowych. Kryteria jakie muszą spełniać  kandydaci na członka Komisji Okręgowej: • być członkami samorządu rolniczego w rozumieniu ustawy o izbach rolniczych • nie mogą kandydować w wyborach do samorządu […]

  Copyright ©2019 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.