Lubuska Izba Rolnicza » 2019 » Maj
Główna » Archiwa

Maj 2019

Autor: Red. dnia 31 maja 2019

W dniu 21 maja 2019 r. podczas posiedzenia Zarządu Lubuskiej Izby Rolniczej członkowie podjęli Uchwałę nr 1/05/Z/2019 w sprawie  ustalenia wykazu okręgów wyborczych, nadania im numerów oraz ustalenia liczby członków wybieranych w poszczególnych okręgach do Rad Powiatowych Lubuskiej Izby Rolniczej. Uchwała nr 1-05-Z-2019-wykaz okręgów wyborczych

Autor: Red. dnia 31 maja 2019
DOKUMENTY DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD POWIATOWYCH

Rolnicy kandydujący na członków rad powiatowych są zobowiązani do zgłaszania własnych kandydatur wraz z wymaganymi załącznikami. Kandydatami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. Wykaz dokumentów do zgłoszenia kandydata – osoby fizyczne: ZGŁOSZENIE KANDYDATA LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH ZGŁOSZENIE KANDYDATA 2019 OŚWIADCZENIE KANDYDATA O ZGODZIE NA KANDYDOWANIE OŚWIADCZENIE KANDYDATA O NIEKARALNOŚCI   Wykaz dokumentów do zgłoszenia […]

Autor: Red. dnia 31 maja 2019
UWAGA! ZMIANA DYŻURU RADCY PRAWNEGO W GORZOWIE WLKP.

Informujemy, że dyżur radcy prawnego w Biurze OT LIR w Gorzowie Wlkp. jest przeniesiony z czwartku 06.06.2019r. na środę 05.06.2019r. w godz. 14.00 – 15.00 Za utrudnienia przepraszamy!    

Autor: Red. dnia 30 maja 2019
WIZYTA STUDYJNA LUBUSKICH PRODUCENTÓW ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

Informacja o wyjeździe studyjnym lubuskich producentów rolnych na Pomorze.

Autor: Red. dnia 28 maja 2019

Lubuska Izba Rolnicza wraz z Ośrodkiem Rozwojowo-Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu, zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: „Szacowanie szkód łowieckich – stosowanie procedur, podstawy praktycznego działania”. Szkolenie odbędzie się w dniach 24-25 czerwca 2019 r. w Lubskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi regulacjami prawnymi w zakresie Prawa Łowieckiego, umiejętność stosowania […]

Autor: Red. dnia 28 maja 2019

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowało orientacyjną sezonową prognozę dla Polski na okres maj-sierpień 2019 r. Informacje szczegółowe >> czytaj

Autor: Red. dnia 28 maja 2019

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie. Umowa obowiązuje od 14.10.2018 r. do 31.12.2019 i jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje dzieci rolników do ukończenia 16 roku życia […]

Autor: Red. dnia 20 maja 2019

Szanowni Państwo! Informujemy, iż z uwagi na organizację Walnego Zgromadzenia Lubuskiej Izby Rolniczej w dniu 21 maja 2019r. Biuro LIR będzie nieczynne Za utrudnienia przepraszamy

Autor: Red. dnia 20 maja 2019

Informujemy, że dyżur radcy prawnego w Biurze LIR w Zielonej Górze jest przeniesiony z wtorku 21.05.2019r. na czwartek 23.05.2019r. w godz. 10.00 – 14.00 Za utrudnienia przepraszamy!

Autor: Red. dnia 20 maja 2019
IZBY ROLNICZE GOTOWE DO REALIZACJI PROGRAMU WAPNOWANIA

W dniu 17 maja 2019 r. w związku z zapowiedzianym w dniu 10 maja br. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Ministrem Środowiska uruchomieniem programu pn.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wyraził gotowość izb rolniczych do realizacji ww. programu oraz wniósł do Ministra Rolnictwa o przekazanie […]

Autor: Red. dnia 15 maja 2019
RESORT ROLNICTWA WS SKŁADKI ZDROWOTNEJ OPŁACANEJ ZA POMOCNIKÓW ROLNIKA

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie składki zdrowotnej opłacanej przez rolników za pomocników rolnika, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło w dniu 29 kwietnia 2019 r. w przedmiotowej sprawie. Składka zdrowotna opłacana przez rolnika za pomocnika rolnika jest płacona miesięcznie i jest niepodzielna. Nie ulega ona proporcjonalnemu […]

Autor: Red. dnia 15 maja 2019
ODPOWIEDŹ MINISTRA ŚRODOWISKA W SPRAWIE OBOWIĄZUJĄCEGO MODELU ŁOWIECTWA

W marcu 2019 r. Zarząd KRIR skierował do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego wniosek przyjęty podczas XV Posiedzenia KRIR V Kadencji, w sprawie podjęcia działań mających na celu zmiany ustawy Prawo łowieckie i dostosowanie jej do przepisów prawa obowiązującego w krajach europejskich. Wniosek skierowany przez KRIR do Prezesa Rady Ministrów został przekierowany do resortu środowiska, w związku […]

Autor: Red. dnia 9 maja 2019
PRAWO ŁOWIECKIE – WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

8 maja 2019 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie wniosku Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 17 września 2013 r. o stwierdzenie  niezgodności niektórych przepisów ustawy Prawo łowieckie z Konstytucją RP. I tak Trybunał orzekł, iż w zakresie, w jakim ustawa Prawo łowieckie przewiduje, że obwody łowieckie są wydzierżawiane przez wskazane w tym przepisie […]

Autor: Red. dnia 8 maja 2019
RESORT PRACY WS. USPRAWNIENIA PROCEDUR SEZONOWEGO ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

W związku z wystąpieniem Zarządu KRIR, z dnia 28 lutego 2019 r. do MRPiPS, w sprawie usprawnienia procedur sezonowego zatrudniania cudzoziemców, polegającego na zmianie ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy, które ułatwiłyby rolnikom legalizację pracy sezonowej na terytorium RP, resort pracy przekazał poniższą odpowiedź. Zezwolenia na pracę sezonową zostały wprowadzone ustawą z dnia […]

Autor: Red. dnia 8 maja 2019
MRIRW WS. WNIOSKU O PONOWNĄ ANALIZĘ NOWOWYZNACZONYCH OBSZARÓW ONW

W odpowiedzi na interwencję Zarządu KRIR w sprawie ponownej analizy nowowyznaczonych obszarów ONW, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało poniższe informacje. Wprowadzane od 2019 r. zmiany w delimitacji obszarów ONW są wynikiem, dostosowania rozwiązań krajowych do prawa unijnego. Decyzja o zmianie sposobu delimitacji ONW została podjęta w 2005 r. przez Radę Europejską a przepisy regulujące w […]

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.