Lubuska Izba Rolnicza » 2019 » Lipiec
Główna » Archiwa

Lipiec 2019

Autor: Red. dnia 31 lipca 2019
LUBUSCY ROLNICY ODKRYWAJĄ RUMUŃSKI SZLAK ENOTURYSTYCZNY

Lubuska Izba Rolnicza w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie lubuskim na rok 2019 r. organizuje wyjazd studyjny pt. „LUBUSCY ROLNICY ODKRYWAJĄ RUMUŃSKI SZLAK ENOTURYSTYCZNY” w terminie 30 wrzesień – 4 październik 2019 roku. Głównym środkiem transportu jest transport lotniczy. W związku ze stosownymi procedurami wynikającymi ze specyfiki tego transportu (np.grupowy zakup […]

Autor: Red. dnia 31 lipca 2019

W związku z trudną sytuacją wywołaną tegoroczną suszą, Lubuska Izba Rolnicza wystąpiła do Ministra Rolnictwa z prośbą o jak najszybsze skierowanie pomocy dla rolników >> czytaj.

Autor: Red. dnia 31 lipca 2019

Informujemy, że dyżur radcy prawnego w Biurze OT LIR w Gorzowie Wlkp. jest przeniesiony z czwartku 01.08.2019r. na piątek 02.08.2019r. w godz. 14.00 – 15.00. Za utrudnienia przepraszamy!

Autor: Red. dnia 30 lipca 2019
POJEZIERZE LUBUSKIE NAJBARDZIEJ DOTKNIĘTE SUSZĄ

W lubuskim susza dotyczy już wszystkich gmin i wszystkich upraw monitorowanych przez IUNG Puławy. Straty w rolnictwie są coraz bardziej dotkliwe. Niski poziom Odry, jakiego nie pamiętają rdzenni mieszkańcy miejscowości przez jakie przepływa, nie kursują promy. O trudnej sytuacji wypowiadają się: Prezes LIR Stanisław Myśliwiec, Marszałek województwa Elżbieta Anna Polak oraz mieszkańcy nadodrzańskich miejscowości. Materiał […]

Autor: Red. dnia 30 lipca 2019
PIERWSZE POSIEDZENIA RAD POWIATOWYCH LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Wszystkim osobom, które uzyskały mandat delegata Rady gratulujemy i zapraszamy na I posiedzenia Rad Powiatowych, które odbędą się wg harmonogramu: Powiat Zielonogórski – 5.08.2019 r., godz. 10.00 – Biuro Lubuskiej Izby Rolniczej, ul. Kożuchowska 15, Zielona Góra Powiat Krośnieński – 5.08.2019 r, godz. 13.00 – Starostwo Powiatowe, ul. Piastów 10B, Krosno Odrz. Powiat Strzelecko-Drezdenecki – […]

Autor: Red. dnia 28 lipca 2019
WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RAD POWIATOWYCH LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ VI KADENCJI

28 lipca 2019 r. o godzinie 18:00 zakończyło się głosowanie w okręgach wyborczych, w których było więcej zarejestrowanych kandydatów niż mandatów. Wyniki głosowania w wyborach do Rad Powiatowych Lubuskiej Izby Rolniczej VI kadencji: POWIAT GORZOWSKI Okręg dwumandatowy nr 73 Bogdaniec Kandydaci: – Cyganiak Marcin, 42 lata, Lubczyna – 37 głosów – Pielecha Wanda, 60 lat, Łupowo […]

Autor: Red. dnia 26 lipca 2019
SUSZA UTRUDNIA WYSIEW POPLONÓW

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do ministra rolnictwa z postulatem zwolnienia rolników gospodarujących na obszarach objętych suszą z obowiązku wysiewu poplonów w ramach praktyki zazieleniania. W warunkach suszy uprawy polowe są utrudnione i przesuszają glebę jeszcze bardziej, a poplony wysiane w takich warunkach nie spełnią swojej roli, generując jedynie dodatkowe koszty. IUNG w ostatnim okresie raportowania obejmującym okres […]

Autor: Red. dnia 25 lipca 2019

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą (załącznik 1). W siódmym okresie raportowania tj. od 21 maja do 20 lipca 2019 roku, stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.   Komunikat […]

Autor: Red. dnia 23 lipca 2019

Informujemy, iż dyżur radcy prawnego w Biurze LIR w Zielonej Górze w dniu 30 sierpnia 2019 r. (wtorek) nie odbędzie się. Za utrudnienia przepraszamy!  

Autor: Red. dnia 23 lipca 2019
KWOTA GRANICZNA NALEŻNEGO PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2019 R.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2019 r. (M.P z 2019 r. poz. 697) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za 2019 r. od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 3 454 zł.

Autor: Red. dnia 22 lipca 2019
XXVII FESTIWAL GRUP ŚPIEWACZYCH ZIEMIA I PIEŚŃ 2019

7 lipca 2019 r. w Szprotawie odbył się uroczysty koncert galowy podsumowujący trzydniowy festiwal Ziemia i Pieśń.  Otwarcia dokonał Burmistrz Szprotawy Pan Mirosław Gąsik oraz dyrektor Szprotawskiego Domu Kultury Teresa Zima, która poprowadziła cały koncert. Na scenie wystąpiły zespoły zaproszone przez Radę Artystyczną w składzie: Ida Tamara Zagórska, Katarzyna Poprawska i Roman Kryst. Był to […]

Autor: Red. dnia 22 lipca 2019
NA PROBLEMY Z SZACOWANIEM STRAT W UPRAWACH – PRYWATNY RZECZOZNAWCA

W związku z wystąpieniem Zarządu KRIR  do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wniosku Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej dotyczącego usprawnienia systemu ubezpieczeń upraw rolnych (trudności z ubezpieczeniem traw i roślin paszowych, wadliwe szacowanie szkód) Resort Rolnictwa odpowiedział, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie będąc stroną umowy ubezpieczenia, nie ma […]

Autor: Red. dnia 22 lipca 2019
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM REGENERACJI ŚRODOWISKOWEJ GLEB POPRZEZ ICH WAPNOWANIE

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie opublikowała na swojej stronie internetowej wzory dokumentów i informacje dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu wapna nawozowego. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.   Termin naboru ogłoszony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Środowiska to […]

Autor: Red. dnia 22 lipca 2019
RADA MINISTRÓW PRZYJĘŁA PROJEKT ZMIAN PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014–2020.

Dostosowujemy PROW 2014-2020 do potrzeb rolników. Dobrostan zwierząt Będzie to nowe działanie, które ma na celu zrekompensowanie rolnikom dodatkowych poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt. Poprawa jakości życia zwierząt i ich zdrowia wpłynie korzystnie na wyniki produkcji i jakość produktów pozyskiwanych od zwierząt, a tym samym […]

Autor: Red. dnia 22 lipca 2019
MRIRW O PROWADZENIU MONITORINGU SUSZY

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR z dnia 25 czerwca 2019 r. >>> Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w pismie z dnia 9 lipca 2019 r. poinformowało, że prowadzony system monitoringu suszy rolniczej przedstawia zagrożenie wynikające tylko i wyłącznie ze strat w plonach wynikających z niedoboru wody dla roślin. System nie uwzględnia wpływu innych warunków atmosferycznych decydujących […]

  Copyright ©2019 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.