Lubuska Izba Rolnicza » 2019 » Sierpień » 2
Główna » Archiwa

2 sierpnia 2019

Autor: Red. dnia 2 sierpnia 2019
PLANY ZAPOBIEGANIA SKUTKOM SUSZY

Uwzględniając potrzebę zapobiegania ekstremalnym zjawiskom atmosferycznym, powodującym straty w rolnictwie, resort rolnictwa poinformował o wprowadzanych zmianach w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”. W ww. instrumencie wsparcia wyodrębniono obszar dotyczący nawadniania w gospodarstwie, w ramach którego będą realizowane inwestycje polegające na modernizacji […]

Autor: Red. dnia 2 sierpnia 2019

W związku z minionym terminem składania oświadczeń odbiorcy końcowego energii elektrycznej (29.07.2019), w dniu 31 lipca br. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Wśród przepisów tej ustawy znajduje się regulacja mówiąca o zmianie terminu składania oświadczeń, o którym mowa w art. 5 ust. 1b pkt 1 ustawy z dnia […]

Autor: Red. dnia 2 sierpnia 2019

Odpowiadając na wystąpienie samorządu rolniczego o zwolnienie rolników gospodarujących na obszarach objętych suszą z obowiązku wysiewu poplonów w ramach praktyki zazieleniania Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi przedstawiło następującą informację: W związku z występującymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, które mogą utrudniać wykonanie przez rolników obowiązków wynikających z zazielenienia tj. praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, Minister Rolnictwa i […]

  Copyright ©2019 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.