Lubuska Izba Rolnicza » 2019 » Grudzień » 5
Główna » Archiwa

5 grudnia 2019

Autor: Red. dnia 5 grudnia 2019
NOWE PRZEPISY UE W ZAKRESIE ZDROWIA ROŚLIN

Przedsiębiorcy rolni, warzywni, czy zajmujący się obrotem i handlem materiałem siewnym lub materiałem szkółkarskim będą od 14 grudnia 2019 r. objęci nowymi wymogami UE w zakresie zdrowia roślin. Nowe przepisy będą obowiązywały we wszystkich państwach członkowskich w sposób bezpośredni, bez konieczności implementacji do prawa krajowego. Z dniem 14 grudnia 2019 r. obowiązująca do tej pory dyrektywa […]

Autor: Red. dnia 5 grudnia 2019
WNIOSEK KRIR O ZMIANĘ ONW

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR z 24 października 2019 r. w sprawie wniosku z pierwszego Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji o zmianę metod wyznaczania ONW i ich zasięgu, aby na słabych glebach nie uwzględniać intensywności produkcji zwierzęcej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 29 listopada 2019 r. poinformowało, że z uwagi […]

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.