Lubuska Izba Rolnicza » 2020 » Styczeń
Główna » Archiwa

Styczeń 2020

Autor: Red. dnia 31 stycznia 2020
NOWELIZACJA USTAWY O ODPADACH W ZAKRESIE EWIDENCJI I SPRAWOZDAŃ DO BDO

Od piątku 31 stycznia obowiązuje nowelizacja ustawy o odpadach dotycząca ich ewidencjonowania i bazy BDO. Dzięki niej terminy składania sprawozdań za 2019 rok zostały wydłużone do połowy 2020 roku. Firmy mają też prawo prowadzenia papierowej ewidencji do końca czerwca. Papier będzie też dozwolony na wypadek awarii rejestru BDO. Nowelizacja ustawy dopuszcza  równolegle prowadzenie ewidencji w […]

Autor: Red. dnia 31 stycznia 2020
KREDYTY PREFERENCYJNE DLA ROLNIKÓW

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych 3 lutego 2020 r. na internetowej platformie aplikacyjnej ARiMR udostępni współpracującym bankom na 2020 r. limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów. Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z) limit […]

Autor: Red. dnia 31 stycznia 2020

W dniu 30 stycznia 2020 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, popierając postulat Wielkopolskiej Izby Rolniczej, wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem, aby pomoc suszowa przyznawana do użytków zielonych była także przyznawana hodowcom gęsi. W wielu programach pomocowych, takich jak np. związanych z ubiegłoroczną klęską suszy, rolnicy posiadający łąki i pastwiska mogli uzyskać […]

Autor: Red. dnia 31 stycznia 2020
WNIOSEK O WPROWADZENIE ZMIAN W PROCEDURACH DOTYCZĄCYCH WYDAWANIA WYNIKÓW BADAŃ NA ASF

Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Nr 2019/609/UE z dnia 11 kwietnia 2019 r. skrócony został termin ważności badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF) z 15 do 7 dni licząc od daty pobrania próbek do daty wysyłki świń. Utrudnia to pracę gospodarstw rolnych, dezorganizując w znaczny sposób funkcjonowanie systemu dostaw zwierząt do ubojni oraz pracę służb weterynaryjnych. […]

Autor: Red. dnia 31 stycznia 2020

Od 27 lutego do 27 marca 2020 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmować wnioski o wsparcie finansowe dla firm z branży przetwórstwa produktów rolnych lub zajmujących się ich sprzedażą hurtową. W tym naborze preferowane będą inwestycje w zakresie produkcji paszy dla zwierząt gospodarskich z surowców niemodyfikowanych genetycznie. O pomoc w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie […]

Autor: Red. dnia 31 stycznia 2020
DO 250 TYS. ZŁ PREMII NA ROZPOCZĘCIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH OBJĘTYCH ASF

Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na rozpoczęcie działalności pozarolniczej finansowanej z PROW 2014-2020. Ten nabór przeznaczony jest dla tych rolniczych rodzin, które na terenach wiejskich objętych ASF prowadzą chów lub hodowlę trzody chlewnej i chcą z niej zrezygnować. O premię może ubiegać się […]

Autor: Red. dnia 30 stycznia 2020
BRAK POMOCY DLA HODOWCÓW UTRZYMUJĄCYCH DO 50 SZT. TRZODY CHLEWNEJ NA INWESTYCJE CHRONIĄCE PRZED ASF

Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o uwzględnienie małych hodowców trzody chlewnej (tj. do 50 szt. w stadzie) i umożliwienie im skorzystania z pomocy finansowej na inwestycje chroniące gospodarstwo przed ASF. Obecnie, w ramach takiej pomocy rolnik, który ma stado powyżej 50 szt. trzody chlewnej, może otrzymać maksymalnie 100 tys. […]

Autor: Red. dnia 30 stycznia 2020
SPECUSTAWA ASF PODPISANA

W dniu 28 stycznia 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Ustawa wprowadza regulacje prawne służące  zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w szczególności afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz związanej z rozszerzaniem się obszaru występowania ASF konieczności redukcji populacji dzików na terytorium Rzeczypospolitej […]

Autor: Red. dnia 28 stycznia 2020
WNIOSEK O ZWIĘKSZENIE STAWKI ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W PALIWIE ROLNICZYM

Mając na względzie obwieszenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020 oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r. (Dz. U. poz. 2489)  – 23 stycznia 2020 […]

Autor: Red. dnia 27 stycznia 2020

31.01.2020r. piątek Świebodzin – Parking TESCO przy ul. Sulechowskiej 8 (na przeciw Pomnika Chrystusa Króla) – zbiórka godz. 12.15 Zielona Góra – Parking AUCHAN przy ul. Batorego 128 – zbiórka godz. 13.00 Kontrola policji odbędzie się w Żninie, skąd rusza autokar z grupą dzieci z województwa wielkopolskiego. Rodziców/opiekunów prosimy o informację o wyborze miejsca zbiórki – tel. […]

Autor: Red. dnia 27 stycznia 2020
INFORMACJE O AKTUALNEJ SYTUACJI METEOROLOGICZNO-HYDROLOGICZNEJ

Aktualne informacje o zagrożeniu suszą, ustalone o dane pomiarowe oraz satelitarne, przygotowane na potrzeby pierwszego w Polsce planu przeciwdziałania skutkom suszy prezentują na swojej stronie internetowej Wody Polskie. Najnowsze dane wskaźnika wilgotności gleby dla stycznia 2020 roku wskazują na niską wilgotność gleby – poniżej 40%, a miejscami nawet poniżej 35% (w profilu na głębokości poniżej 1m). […]

Autor: Red. dnia 24 stycznia 2020

Notatka ze spotkania Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka z Przewodniczącym Lubuskiego Forum Rolniczego Władysławem Piaseckim i Prezesem Lubuskiej Izby Rolniczej Stanisławem Myśliwcem w dniu 20.01.2020 r. Podczas spotkania Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej Stanisław Myśliwiec oraz Przewodniczący Lubuskiego Forum Rolniczego Władysław Piasecki przedstawili sprawy dotyczące aktualnej sytuacji rolników i gospodarstw rolnych w województwie lubuskim: Pomoc suszowa na […]

Autor: Red. dnia 24 stycznia 2020

Lubuska Izba Rolnicza informuje, iż od 4 lutego 2020 roku w siedzibie Izby w Zielonej Górze zostają wznowione bezpłatne porady prawne dla rolników. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej prosimy o kontakt z Radcą Prawnym – mec. Jarosławem Chaszczowskim. Kontakt możliwy będzie w siedzibie Izby w Zielonej Górze (ul. Kożuchowska 15a, tel. 68 324 62 62) […]

Autor: Red. dnia 24 stycznia 2020
ZMIANA PRZEPISÓW – UBÓJ Z KONIECZNOŚCI

Ze względu  na wprowadzane zmiany w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 2019/624 dotyczącym szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych w kwestii produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych małży – zostały znowelizowane krajowe przepisy z zakresu bezpieczeństwa żywności odnoszących się do uboju z konieczności. Wprowadzony został wymóg przeprowadzenia badania przedubojowego zwierząt poddawanych […]

Autor: Red. dnia 23 stycznia 2020
DATA WYSTĄPIENIA SUSZY – RÓŻNE INTERPRETACJE

W dniu 17 stycznia 2020 r. Zarząd KRIR zwrócił się do resortu rolnictwa w sprawie określenia w przepisach jednolitej daty uznania wystąpienia suszy na danym terenie, bowiem z doświadczeń z ostatnich lat wynika, że komisje szacujące straty różnie interpretują datę wystąpienia suszy, którą należy podać w protokole i często jako datę wystąpienia suszy na danym […]

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.