Lubuska Izba Rolnicza » 2020 » Styczeń » 15
Główna » Archiwa

15 stycznia 2020

Autor: Red. dnia 15 stycznia 2020
PISMO WS. TERMINU STOSOWANIA NAWOZÓW AZOTOWYCH

W związku ze zmianami pogodowymi, szczególnie w zachodniej Polsce, powodującymi łagodniejsze zimy, istnieje potrzeba wcześniejszego zastosowania mineralnych nawozów azotowych niż wskazuje ustawowa data 1 marca danego roku. W związku z tym Lubuska Izba Rolnicza wystosowała pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego z prośbą o zmianę tego terminu na wcześniejszy. Czytaj pismo […]

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.