Lubuska Izba Rolnicza » 2020 » Styczeń » 17
Główna » Archiwa

17 stycznia 2020

Autor: Red. dnia 17 stycznia 2020

W związku ze zgłaszanymi do KRIR zastrzeżeniami rolników podlegających szczególnemu systemowi ubezpieczeń w Kasie Rolników Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), co do zgodności obowiązujących przepisów ubezpieczeniowych z normami Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz wątpliwościami, co do ich adekwatności do istniejących uwarunkowań gospodarczych i społecznych wykonana została ekspertyza prawna. Autorką ekspertyzy jest dr hab. Beata Jeżyńska, prof. UMCS Kierownik […]

Autor: Red. dnia 17 stycznia 2020
HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW WNIOSKÓW W RAMACH PROW 2014-2020 W 2020 I 2021 R.

W dniu 15 stycznia br. w MRiRW odbyła się konferencja poświęcona harmonogramowi naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział, że środki przeznaczone na rolnictwo przedstawiają się w tym roku optymistycznie – będą o 14,96% większe w stosunku do roku ubiegłego. Zwrócił uwagę na podjęte w ubiegłym roku […]

Autor: Red. dnia 17 stycznia 2020
MINISTERSTWO ROLNICTWA W SPRAWIE JAKOŚCI ZBÓŻ PRZYWOŻONYCH DO POLSKI

W dniu 23 grudnia 2019 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na pismo Pana Europosła Krzysztofa Jurgiela w sprawie kontroli jakości ziaren zbóź (w tym kukurydzy oraz nasion rzepaku  soi przywożonych do Polski z Ukrainy i innych państw trzecich. Resort rolnictwa wskazał, że na bieżaco analizuje dane Ministerstwa Finansów dotyczące ilości zbóż przywożonych do […]

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.