Lubuska Izba Rolnicza » 2020 » Luty » 27
Główna » Archiwa

27 lutego 2020

Autor: Red. dnia 27 lutego 2020
WALORYZACJA ŚWIADCZEŃ WYPŁACANYCH PRZEZ KRUS OD DNIA 1 MARCA 2020 R.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2020 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 29 lutego 2020 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 103,56%, nie mniej niż o kwotę 70 zł. W związku z tym Prezes […]

Autor: Red. dnia 27 lutego 2020
DOPŁATY 2020. ARIMR PRZYJMUJE OŚWIADCZENIA OD 2 MARCA

Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. W tym roku termin rozpocznie się 2 marca i potrwa do 15 kwietnia 2020 r. W znowelizowanej ustawie, którą w tym tygodniu podpisał prezydent, określono początek terminu […]

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.