Lubuska Izba Rolnicza » 2020 » Marzec » 9
Główna » Archiwa

9 marca 2020

Autor: Red. dnia 9 marca 2020
NOWE REGULACJE GOSPODAROWANIA ODPADAMI MOGĄ ZASZKODZIĆ ROLNIKOM

Do Krajowej Rady Izb Rolniczych napływają niepokojące informacje o planowanych przez Ministerstwo Klimatu regulacjach prawnych dotyczących zagospodarowania odpadów opakowaniowych w ramach Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP), które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację rolników. Z informacji, jakie posiadamy Ministerstwo Klimatu planuje powołanie systemu zbiórki opakowań po różnego rodzaju produktach (produkty spożywcze, kosmetyki …), włączając w to […]

Autor: Red. dnia 9 marca 2020
ZMIANA SYSTEMU PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W POLSCE

W związku z wnioskiem z posiedzenia KRIR >>> dotyczącym ochrony praw nabytych rolników przed zabudowa mieszkaniową sytuowaną na terenach wiejskich, Ministerstwo Rozwoju w piśmie z dnia 25 lutego 2020 r. złożyło następujące wyjaśnienia: „Głównym powodem rozlewania się zabudowy mieszkaniowej na terenach wiejskich pomiędzy istniejącą zabudową zagrodową oraz użytkami rolnymi jest brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (dalej MPZP […]

Autor: Red. dnia 9 marca 2020
BEZPIECZNE STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Zbliżający się okres intensywnych prac polowych związany jest ze stosowaniem środków ochrony roślin. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że osoby stosujące środki ochrony roślin nie mogą stwarzać zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Muszą również przeciwdziałać znoszeniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu. Profesjonalny użytkownik środków ochrony roślin, […]

Autor: Red. dnia 9 marca 2020
WNIOSEK O ZWIĘKSZENIE WSPARCIA INWESTYCJI OGRANICZAJĄCYCH UTRATĘ WODY

W dniu 25 lutego 2020 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek zgłoszony podczas III posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardnowskiego, w związku z cyklicznie już występującą suszą o wprowadzenie w działaniu Modernizacja gospodarstw rolnych lub innych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich […]

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.