Lubuska Izba Rolnicza » 2020 » Marzec » 13
Główna » Archiwa

13 marca 2020

Autor: Red. dnia 13 marca 2020
DODATKOWE ROCZNE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW

Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (►Dz.U. z 2020 r. poz. 321) zakłada coroczną wypłatę dodatkowego świadczenia pieniężnego emerytom i rencistom. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzymają osoby, które w dniu 31 marca 2020 r. mają prawo do: świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego: emerytury rolniczej, renty rolniczej […]

Autor: Red. dnia 13 marca 2020
MONITORING DLA GRYKI

Na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, 11 marca 2020 r. Zarząd Krajowej Rady zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o włączenie uprawy gryki do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce prowadzonej przez IUNG. Uprawa gryki na terenie całego kraju z roku na rok się zwiększa. W 2015 r. uprawiano ją na ponad 58,5 tys. […]

Autor: Red. dnia 13 marca 2020
KRIR ZA WYKREŚLENIEM BAKTERIOZY ZIEMNIAKA Z LISTY CHORÓB KWARANTANNOWYCH

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek z III Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji, które odbyło się 31 stycznia 2020 roku, wystąpił pismem z dnia 5 marca 2020 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań na forum Unii Europejskiej, dotyczących wykreślenia bakteriozy pierścieniowej ziemniaka z listy chorób kwarantannowych na obszarze UE. […]

Autor: Red. dnia 13 marca 2020

10 marca 2020 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz spotkał się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim. W związku z narastającym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, Prezes KRIR zwrócił się do Ministra o pilne opracowanie wytycznych dla producentów rolnych w przypadku konieczności poddania się kwarantannie. Sporządzenie takich procedur rozwieje […]

Autor: Red. dnia 13 marca 2020
ZAŁOŻENIA PROGRAMOWANIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA LATA 2021-2027

W dniu 11 lutego 2020 r. Rada Ministrów przyjęła założenia „Programowania Rozwoju Obszarów Wiejskich ze Środków Europejskich na lata 2021-2027″ przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W dokumencie przedstawiono możliwości finansowania rozwoju wsi i obszarów wiejskich oraz sektora rolno-spożywczego ze środków Unii Europejskiej na lata 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) […]

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.