Lubuska Izba Rolnicza » 2020 » Marzec » 20
Główna » Archiwa

20 marca 2020

Autor: Red. dnia 20 marca 2020
ZALECENIA DLA PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

Zgodnie z informacją Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) obecnie nie ma dowodu, że żywność jest źródłem lub jedną z dróg przenoszenia wirusa. Również dotychczasowe doświadczenia związane z występowaniem koronawirusów wskazują, że przenoszenie wirusów poprzez żywność nie występowało. >>http://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route Najważniejsze zalecenia dla producentów żywności: Przeanalizuj wewnętrzne procedury czyszczenia i dezynfekcji powierzchni roboczych, podłóg, maszyn, ale […]

Autor: Red. dnia 20 marca 2020
COVID-19 A POSTĘPOWANIE ZE ZWIERZĘTAMI DOMOWYMI I GOSPODARSKIMI

Nie ma żadnych przeszkód, aby w okresie kwarantanny opiekę nad swoimi zwierzętami na terenie domu lub gospodarstwa sprawował ich posiadacz, o ile stan zdrowia mu na to pozwala i nie musi się on w związku z tym nigdzie przemieszczać. Osoby, które nie mogą zapewnić w tym okresie zwierzętom należytej opieki, powinny w pierwszej kolejności zwrócić się […]

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.