Lubuska Izba Rolnicza » 2020 » Marzec » 25
Główna » Archiwa

25 marca 2020

Autor: Red. dnia 25 marca 2020
PISMO DO MINISTRA ROLNICTWA WS. TRUDNEJ SYTUACJI PRODUCENTÓW ROLNYCH

Lubuska Izba Rolnicza, w związku z trudną sytuacją lubuskich rolników, skierowała pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego z wnioskiem o pomoc producentom rolnym w postaci wypłat płatności i pomocy suszowej, tj. środków, których wielu z nich nie otrzymało, ani w postaci zaliczek, ani w całości. >>Czytaj pismo<<

Autor: Red. dnia 25 marca 2020
SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH W OKRESIE EPIDEMII

Lubuska Izba Rolnicza w związku z licznymi pytaniami pojawiającymi się zarówno ze strony rolników, jak i myśliwych odnośnie przeprowadzania szacowania szkód łowieckich w obecnej sytuacji epidemiologicznej, wystosowała pismo do Wojewody Lubuskiego z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Pismo >> czytaj

Autor: Red. dnia 25 marca 2020
WPŁYW COVID-19 NA ROLNICTWO W UE

W dniu 18 marca 2020 r. – w imieniu 22 milionów rolników, ich rodzin oraz 22 tysięcy spółdzielni, które dokładają wszelkich starań, by każdego dnia dostarczać 446 milionom obywateli UE bezpiecznej, pożywnej, wysokiej jakości i przystępnej cenowo żywności – Copa-Cogeca wystąpiła do Przewodniczącej KE z pismem w sprawie wpływu COVID-19 na rolnictwo w UE. Mimo […]

Autor: Red. dnia 25 marca 2020
ODPOWIEDŹ MSWIA WS. DODATKU DO EMERYTUR DLA CZŁONKÓW OSP

W odpowiedzi na pismo KRIR  w sprawie możliwości wprowadzenia 10% dodatku do emerytury dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy udokumentują co najmniej 20-letni staż członkowski w OSP i brali czynny udział w działaniach ratowniczych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że kwestia dodatku do emerytur członków OSP jest tematem podnoszonym od wielu lat, projekty składane […]

Autor: Red. dnia 25 marca 2020
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW PODDANYCH KWARANTANNIE DOMOWEJ  W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Inspektora Sanitarnego i Głównego Lekarza Weterynarii. Aktualizacja w dniu 23 marca 2020 r. informacji dotyczących kwarantanny rolników W obecnej sytuacji epidemiologicznej zasady kwarantanny osób określają służby sanitarne. Nakazy wydawane przez Inspekcję Sanitarną mają pierwszeństwo, nad informacjami udzielanymi przez inne służby. Główny Lekarz Weterynarii nie jest informowany o tym w […]

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.