Lubuska Izba Rolnicza » 2020 » Kwiecień » 1
Główna » Archiwa

1 kwietnia 2020

Autor: Red. dnia 1 kwietnia 2020
PISMO LIR WS. KURSÓW CHEMIZACYJNYCH

Lubuska Izba Rolnicza wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego z wnioskiem ws. rolników, którym skończyły się lub właśnie kończą się uprawnienia na stosowanie środków ochrony roślin. Czytaj pismo<<

Autor: Red. dnia 1 kwietnia 2020
CHROŃMY REMIZY ŚRÓDPOLNE – PISMO LIR DO MRIRW

Lubuska Izba Rolnicza wystosowała pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie powiększenia spektrum działań zapobiegającym skutkom suszy. Wg lubuskiego samorządu rolniczego takim działaniem byłoby wsparcie rolników poprzez dopłaty z przeznaczeniem na zachowanie istniejących remiz śródpolnych. Ich likwidacja w długofalowej perspektywie przyczynia się bowiem do powolnej degradacji gleb, a tym samym do jeszcze trudniejszej […]

Autor: Red. dnia 1 kwietnia 2020
KE: ŚRODKI TYMCZASOWE W SYSTEMACH KONTROLI

Komisja Europejska 30 marca 2020 r. wydała rozporządzenie w sprawie środków tymczasowych mających na celu ograniczenie ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt podczas określonych poważnych zakłóceń w systemach kontroli państw członkowskich z powodu choroby koronawirusowej (COVID-19). Rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące między innymi przeprowadzania przez właściwe organy państw członkowskich kontroli urzędowych i […]

Autor: Red. dnia 1 kwietnia 2020
CZY KRAJOWA GRUPA SPOŻYWCZA ROZWIĄŻE PROBLEMY?

W odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie wniosku o podjęcie działań mających na celu uruchomienie ubojni z udziałem Skarbu Państwa, które odbierałyby żywiec drobiowy i wieprzowy z gospodarstw położonych w gminach objętych weterynaryjnymi ograniczeniami związanymi z wystąpieniem grypy ptaków czy afrykańskiego pomoru świń, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że zainicjował działania zmierzające do utworzenia […]

Autor: Red. dnia 1 kwietnia 2020
ODSTĘPSTWA OD OBOWIĄZKU WYKONYWANIA BADAŃ KRWI U ŚWIŃ W KIERUNKU ASF

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że we współpracy z przedstawicielami związków branżowych Polpig oraz Polsus, zostały opracowane zasady bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie, celem uzyskania odstępstwa od obowiązku wykonywania badań laboratoryjnych próbek krwi w kierunku ASF, pobranych od świń na 7 dni przed przemieszczeniem zwierząt z obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia. Wytyczne opisujące sposób biologicznego […]

Autor: Red. dnia 1 kwietnia 2020
RESORT FINANSÓW W SPRAWIE STOSOWANIA MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI PRZEZ ROLNIKÓW

W związku z zapytaniem KRIR dotyczącym obowiązku posiadania przez rolników będących podatnikami podatku VAT rachunku VAT, Ministerstwo Finansów przekazało następujące wyjaśnienia. Wprowadzony od dnia 1 listopada 2019 r. obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) dotyczy również rolników, bez względu na ich status w podatku VAT. Zarówno zatem rolnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, jak i […]

Autor: Red. dnia 1 kwietnia 2020
PRZEWIDUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ USTALENIA MAKSYMALNYCH CEN LUB MAKSYMALNYCH MARŻ

W odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie wzrostu cen produktów żywności w placówkach handlowych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że stale monitoruje rynek i analizuje informacje zebrane od producentów, konsumentów oraz przedsiębiorców, zgłaszając przypadki nieuzasadnionych wzrostów cen do UOKiK. Prezes UOKiK, podjął decyzję o powołaniu zespołu, który zajmuje się nieuzasadnionym wzrostom cen żywności i […]

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.