Lubuska Izba Rolnicza » 2020 » Maj » 5
Główna » Archiwa

5 maja 2020

Autor: Red. dnia 5 maja 2020
DZIERŻAWY GRUNTÓW ROLNYCH Z LP I SAMORZĄDÓW NADAL BEZ ZMIAN

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w celu umożliwienia Lasom Państwowym lub samorządom oddawania w dzierżawę gruntów rolnych w pierwszej kolejności na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych, Ministerstwo Rozwoju w swojej odpowiedzi z dnia 29 kwietnia 2020 r. poinformowało, że nie planuje […]

Autor: Red. dnia 5 maja 2020
W SPRAWIE KONTROLI ARIMR „MODERNIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH” ORAZ WYPŁAT PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH

W związku z przekazanym przez Krajową Radę Izb Rolniczych w dniu 27 marca 2020 r. stanowiskiem Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej w sprawie wypłaty pomocy „Modernizacja gospodarstw rolnych” >>>, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w swojej odpowiedzi z dnia 30 kwietnia 2020 r., informuje co następuje: „W odniesieniu do postulatu Lubelskiej Izby Rolniczej dotyczącej zaprzestania lub odraczania […]

Autor: Red. dnia 5 maja 2020
DECYZJE KE W SPRAWIE INTERWENCJI RYNKOWYCH W ZWIĄZKU Z COVID-19

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Komisja Europejska przyjęła kolejny pakiet legislacyjny, dotyczący działań na rynkach rolnych w odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią COVID-19. Pakiet obejmuje 11 projektów rozporządzeń odnoszących się do: dopłat do prywatnego przechowywania mięsa i produktów mleczarskich; odstępstwa od stosowania art. 101 ust. 1 TFUE, ustanawiającego zakaz nieuczciwej konkurencji w zakresie stosowania porozumień […]

Autor: Red. dnia 5 maja 2020
COVID-19 A SEKTOR DROBIU I JAJ

Mięso drobiowe i jaja to dwa główne źródła białka kupowane przez konsumentów w sprzedaży detalicznej podczas kryzysu. Niektóre segmenty ucierpiały jednak ze względu na zamknięcie pewnych rynków zbytu. Utrata kanału HoReCa wywarła duży wpływ na niektóre produkty wysokiej jakości, takie jak kaczki, przepiórki, króliki, perliczki i gęsi. Mimo że konsumenci nadal kupują brojlery i mięso […]

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.