Lubuska Izba Rolnicza » 2020 » Maj » 7
Główna » Archiwa

7 maja 2020

Autor: Red. dnia 7 maja 2020
USTAWA O RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻEŃ ZOSTANIE DOPRECYZOWANA

W związku z pismem KRIR >>> w sprawie wprowadzenia zmian legislacyjnych w ustawie o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne – resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z uzgodnieniami z Dyrektorem Generalnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa możliwe jest wszczęcie postępowania w zakresie przejęcia długu na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów […]

Autor: Red. dnia 7 maja 2020
ODPOWIEDŹ MRIRW  W SPRAWIE ZABEZPIECZENIA ROLNIKÓW PRZED SKUTKAMI COVID 19

Zarząd KRIR w dniu 23 marca 2020 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju (pismo >>>) w sprawie postępowania w  sytuacji wystąpienia choroby COVID-19 u rolnika i jego rodziny, prowadzącej  produkcję zwierzęcą i koniecznością jej hospitalizacji oraz planowanych rozwiązań wsparcia finansowego dla gospodarstw rolnych, które z przyczyn od siebie niezależnych  poniosą straty związane  z […]

Autor: Red. dnia 7 maja 2020
ELEKTRONICZNE ZGŁASZANIE START SUSZOWYCH – W TYM ROKU

W związku z pismem Krajowej Rady Izb Rolniczych >>> w sprawie zmiany zasad powoływania komisji szacujących szkody powstałe w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – resort rolnictwa poinformował, że  proponowane rozwiązanie zostanie rozważona przy najbliższej nowelizacji ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednocześnie poinformowano nas, że aktualnie trwają prace nad utworzeniem elektronicznego systemu zgłaszania przez producentów rolnych […]

Autor: Red. dnia 7 maja 2020
BRAK MOŻLIWOŚCI CO DO PRZYZNANIA PREMII POUBOJOWEJ DO BYDŁA W 2020 R.

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR z dnia 8 kwietnia 2020 r. >>> w sprawie premii poubojowej dla hodowców bydła w związku z trudną sytuacją spowodowaną pandemią Covid-19, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w swojej odpowiedzi z dnia 24 kwietnia 2020 r., informuje co nastepuje: „Wsparcie do zwierząt w systemie płatności bezpośrednich możliwe jest jedynie w formie […]

Autor: Red. dnia 7 maja 2020
RYNEK DROBIARSKI W OBLICZU EPIDEMII COVID-19

W dniu 6 maja 2020 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego o wsparcie branży drobiarskiej poprzez wprowadzenie programu dopłat do przechowywania mięsa drobiowego. Polski rynek drobiu mierzy się obecnie z największym od 1989 roku kryzysem. Epidemia COVID-19 i związane z nią zamknięcie rynku HoReCa spowodowały załamanie popytu […]

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.