Lubuska Izba Rolnicza » 2020 » Maj » 8
Główna » Archiwa

8 maja 2020

Autor: Red. dnia 8 maja 2020
LUBUSKA IZBA ROLNICZA W SPRAWIE UMORZENIA II RATY PODATKU ROLNEGO

Lubuska Izba Rolnicza w związku z trudną sytuacją wywołaną epidemią wirusa SARS-CoV2-2 oraz bardzo dużym prawdopodobieństwem wystąpienia trzeci rok z rzędu klęski suszy, zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z prośbą o pilną pomoc gospodarstwom rolnym poprzez zwolnienie rolników z obowiązku odprowadzenia II raty podatku rolnego. O pomoc w tej sprawie zostały także […]

Autor: Red. dnia 8 maja 2020
PODSEKRETARZ STANU RYSZARD KAMIŃSKI ODNOŚNIE PROBLEMÓW Z SUSZĄ I KORONAWIRUSEM

Podczas środowego posiedzenia senackiej komisji rolnictwa wiceminister MRiRW Ryszard Kamiński stwierdził: „Nawadnianie pól może stać się koniecznością. Rolnicy muszą więc zastanowić się, jak to robić, jaki system będzie najbardziej efektywny. Dodał, że konieczna jest też abolicja dla posiadaczy nielegalnych studni, gdyż trzeba je zewidencjonować i włączyć do systemu. Ponadto, resort myśli o powołaniu rad wodnych, które […]

Autor: Red. dnia 8 maja 2020
TARCZA ANTYKRYZYSOWA – UŁATWIENIA W OCHRONIE ROŚLIN

W dniu 31 marca 2020 r., z dniem ogłoszenia, weszła w życie tzw. Tarcza Antykryzysowa. Kolejnym etapem działania Rządu w zakresie realizacji Tarczy Antykryzysowej jest jej nowelizacja, na którą składa się m.in. ustawa z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.  Projekt tej ustawy  ma na celu […]

Autor: Red. dnia 8 maja 2020
W SPRAWIE ZAŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH DO WNIOSKÓW NA MODERNIZACJĘ GOSPODARSTW ROLNYCH ORAZ PREMIĘ DLA MŁODYCH ROLNIKÓW

W odpowiedzi na wniosek KRIR >>> z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmian przepisów mających na celu zmniejszenie ilości dokumentów potrzebnych do złożenia wniosków na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz „Premia dla młodych rolników”, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, iż wymaganie oświadczeń od wnioskodawców/beneficjentów zamiast zaświadczeń lub innych dokumentów nie jest prawidłowe ani wystarczające. […]

Autor: Red. dnia 8 maja 2020
KONIECZNE ZMIANY W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

Zarząd KRIR realizując wniosek z III Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji, wystąpił do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o podjęcie inicjatywy legislacyjnej zakresie ubezpieczenia społecznego rolników, przedstawiając propozycje rozwiązania problemów związanych z emeryturami rolniczymi, najbardziej dotkliwych dla rolników. Zbliża się 30 lat od uchwalenia przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczaniu […]

Autor: Red. dnia 8 maja 2020
PRACA KONSULATÓW NA UKRAINIE I BIAŁORUSI – WIZY DLA PRACOWNIKÓW

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR z dnia 27 marca 2020 r. >>> w sprawie otwarcia konsulatów na Białorusi i Ukrainie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w swojej odpowiedzi z dnia 30 kwietnia 2020 r. poinformowało, że urzędy konsularne na Białorusi prowadzą przez cały czas, choć w ograniczonym zakresie, obsługę wizową. W ciągu najbliższych kilkunastu dni można spodziewać się […]

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.