Lubuska Izba Rolnicza » 2020 » Maj » 12
Główna » Archiwa

12 maja 2020

Autor: Red. dnia 12 maja 2020
DŁUŻSZY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ DOBROSTANOWĄ

Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”. Ten nowy rodzaj wsparcia z PROW 2014-2020 przeznaczony jest dla hodowców krów i świń. Ma on rekompensować im dodatkowo poniesione koszty i utracone dochody w […]

Autor: Red. dnia 12 maja 2020
DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Sejm przyjął zmiany w ustawie o kołach gospodyń wiejskich przeznaczając 40 milionów złotych z budżetu państwa dla około 11,6 tysięcy Kół Gospodyń Wiejskich. Wsparcie w wysokości 3-5 tys. zł mogą otrzymać koła zarówno już istniejące jak i nowo zarejestrowane. Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest rejestracja koła w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Następnie należy złożyć w […]

Autor: Red. dnia 12 maja 2020
ODDZIELNE LICZENIE STRAT DLA PRODUKCJI ROŚLINNEJ I ZWIERZĘCEJ PO 2021?

W związku z wnioskiem Zarządu Lubuskiej Izby Rolniczej w sprawie podjęcia działań w celu zmiany przepisów prawa unijnego, aby szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych odbywało się poprzez liczenie start w produkcji roślinnej i zwierzęcej oddzielnie – resort rolnictwa poinformował, że mając na względzie […]

Autor: Red. dnia 12 maja 2020
UBEZPIECZENIE UPRAW – ŚRODKI W BUDŻECIE ZAPEWNIONE

W odpowiedzi na interwencję samorządu rolniczego (>>> pismo KRIR) w sprawie wyczerpania środków na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, 12 maja br. resort rolnictwa przekazał informację, że w zawartych umowach z zakładami ubezpieczeń w sprawie stosowania w 2020 r. dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, określona została […]

Autor: Red. dnia 12 maja 2020
WNIOSEK WS. WCZEŚNIEJSZEGO KOSZENIA ŁĄK

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 11 maja 2020 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o umożliwienie rolnikom koszenia łąk w pakietach botanicznych PROW w przyspieszonym terminie tj. od 1 czerwca zamiast od 15 czerwca. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18.03.2015 r. (Dz.U. 2015 poz 415, z późn. zm.) w […]

Autor: Red. dnia 12 maja 2020
RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻEŃ – TYLKO 3 WNIOSKI ROZPATRZONE POZYTYWNIE

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w odpowiedzi na nasze zapytanie poinformował, iż od początku funkcjonowania ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne, KOWR dotychczas zakończył podstępowanie tylko w przypadku trzech wniosków. W związku z powyższym 11 maja 2020 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zbadanie przyczyn dlaczego […]

Autor: Red. dnia 12 maja 2020
BĘDĄ UŁATWIENIA W PRZEMIESZCZANIU ŚWIŃ POMIĘDZY STREFAMI

Zarząd KRIR mając na względzie problemy rolników, wynikające ze skróconego decyzją Komisji Europejskiej nr 2019/609/UE z dnia 11 kwietnia 2019r. terminu ważności badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF) z 15 do 7 dni od daty pobrania próbek do daty wysyłki świń,  pod koniec stycznia 2020 r., po raz kolejny zwrócił się do resortu […]

Autor: Red. dnia 12 maja 2020
BIURA LIR ZAMKNIĘTE DO ODWOŁANIA

Szanowni Państwo! Lubuska Izba Rolnicza informuje, iż w związku z ogłoszonym stanem epidemii, od dnia 23 marca 2020r. do odwołania Biuro LIR prowadzi pracę zdalną. Siedziba LIR w Zielonej Górze oraz Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. są nieczynne. Pracownicy Biura są do Państwa dyspozycji w godzinach od 8.00 do 16.00. W razie potrzeby prosimy o […]

Autor: Red. dnia 12 maja 2020
ASF – KRIR W SPRAWIE ZMNIEJSZENIA OBSZARÓW STREF

Od ponad 5 miesięcy, (oprócz dwóch pojedynczych przypadków w województwie wielkopolskim i  lubuskim), nie powstały w kraju nowe ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach rolnych, a tym samym nie wystąpiły przypadki przeniesienia wirusa z populacji dzików do stad trzody chlewnej. Świadczy to o przestrzeganiu przez rolników zasad bioasekuracji i dostosowaniu technologi produkcji do sytuacji epizootycznej […]

Autor: Red. dnia 12 maja 2020
W SPRAWIE NATYCHMIASTOWEJ SPŁATY GRUNTÓW ZAKUPIONYCH OD KOWR

W odpowiedzi na wniosek KRIR z dnia 9 stycznia 2020 r. >>> w sprawie wyrażenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgody na oddawanie gruntów nabytych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa do używania osobom trzecim (np. wydzierżawiania z przeznaczeniem m.in. na fermy fotowoltaiczne), bez możliwości żądania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa od nabywcy nieruchomości zapłaty […]

Autor: Red. dnia 12 maja 2020
ROLNIK NA KWARANTANNIE

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującym przepisem art. 31zy3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695) – rolnikowi i domownikowi, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. […]

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.