Lubuska Izba Rolnicza » 2020 » Maj » 15
Główna » Archiwa

15 maja 2020

Autor: Red. dnia 15 maja 2020
KRIR PRZECIW ZAKAZOWI STOSOWANIA MOCZNIKA GRANULOWANEGO

W związku z uchwaleniem przez Sejm RP na posiedzeniu w dniu 7 maja 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (druk sejmowy nr 335) Zarząd KRIR wystąił 14 maja 2020 r. do Marszałka Senatu o wprowadzenie zmian do procedowanej ustawy polegających na usunięciu […]

Autor: Red. dnia 15 maja 2020
KIEDY W KOŃCU POMOC SUSZOWA?

W nawiązaniu do pisma KRIR >>> w sprawie realizacji pomocy suszowej za 2019 r. oraz w związku z zapowiedziami Prezydenta RP oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że rolnicy nie zostaną bez pomocy, 13 maja 2020 r. Zarząd KRIR wystąpił z pismem do Ministra Ardanowskiego w związku z nadal docierającymi niepokojącymi sygnałami o braku podejmowanych działań […]

Autor: Red. dnia 15 maja 2020
SPRZECIW WOBEC POKRYWANIA KOSZTÓW TESTÓW U PRACOWNIKÓW SEZONOWYCH

W związku z opublikowanymi w dniu 12 maja 2020 r. wytycznymi dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych, samorząd rolniczy pragnie wyrazić sprzeciw wobec zapisu stanowiącego, że koszt wykonania wymazu do testu PCR u pracowników  po przybyciu na teren gospodarstwa docelowego, celem wykluczenia zakażenia, leży po stronie zatrudniającego pracowników gospodarza. Koszt takiego testu to […]

Autor: Red. dnia 15 maja 2020
JAK WYREJESTROWAĆ ZAGINIONE ZWIERZĘ?

W dniu 7 maja 2020 r. na wniosek rolników z województwa małopolskiego Zarząd KRIR wystąpił do Prezesa ARiMR informację na temat procedur wyrejestrowania owiec wypasanych na pastwiskach w przypadku zaginięcia. W odpowiedzi ARiMR poinformowała, że wyrejestrowanie zwierzęcia nigdy nie wiąże się z obowiązkiem zwrotu kolczyków do biura powiatowego ARiMR. Zgodnie z art. 17 ust. 3a […]

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.