Lubuska Izba Rolnicza » 2020 » Maj » 19
Główna » Archiwa

19 maja 2020

Autor: Red. dnia 19 maja 2020

Zarząd KRIR wobec płynących wielu głosów z całego kraju w sprawie wystąpienia suszy w 2020 roku zwrócił się do Jana Krzysztofa Ardanowskiego – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z zapytaniem jakie działania podejmuje w zakresie wsparcia rolników dotkniętych tegoroczną suszą. Czy i jak zostaną ustalone procedury szacowania strat, które pozwolą na sprawniejsze sporządzanie dokumentów. Zwrócił […]

Autor: Red. dnia 19 maja 2020
ZASIŁEK DLA ROLNIKA I DOMOWNIKA Z TYTUŁU OBJĘCIA OBOWIĄZKOWĄ KWARANTANNĄ, NADZOREM EPIDEMIOLOGICZNYM LUB HOSPITALIZACJĄ W ZWIĄZKU Z COVID-19

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że z dniem 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV- 2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), która poprzez art. 46 pkt 45 wprowadziła nowe brzmienie art. 31zy3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem […]

Autor: Red. dnia 19 maja 2020
KOMUNIKAT ARIMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydała komunikat, iż od 24 maja br. biegną dalej wszelkie terminy, które uległy zawieszeniu w wyniku marcowej ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695). Rozpoczął się również bieg terminów, które na […]

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.