Lubuska Izba Rolnicza » 2020 » Czerwiec » 1
Główna » Archiwa

1 czerwca 2020

Autor: Red. dnia 1 czerwca 2020
DZIAŁANIA MGMiŻŚ W ZAKRESIE MELIORACJI I RETENCJONOWANIA WÓD

W odpowiedzi na >>> wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 27 marca 2020 r., w sprawie podjęcia działań mających na celu poprawę stanu urządzeń melioracji wodnych i wykorzystania ich do retencjonowania wód, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w swojej odpowiedzi z dnia 25 maja poinformowało: „Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP) na poziomie […]

Autor: Red. dnia 1 czerwca 2020
DODATKOWE ŚRODKI NA UBEZPIECZENIE UPRAW NAJWCZEŚNIEJ W CZERWCU

W związku z >>> pismem Zarządu KRIR z 13 maja 2020 r. w sprawie uruchomienia dodatkowych środków z budżetu państwa na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich resort rolnictwa poinformował, że z uwagi na obecną sytuację związaną z epidemią COVID-19 i brakiem możliwości rzeczywistego oszacowania kwot wpływów jakie uzyska Zasób Własności Rolnej Skarbu […]

Autor: Red. dnia 1 czerwca 2020
RESORT ROLNICTWA WS. ASF W WIELKOPOLSCE

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR z 6 maja 2020 r. resort rolnictwa poinformował, co następuje. Podmioty zajmujące się ubojem i rozbiorem mięsa z obszarów zagrożenia, zgodnie z wymaganiami § 13, ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru […]

Autor: Red. dnia 1 czerwca 2020
WCZEŚNIEJSZE KOSZENIE ŁĄK? NIE W TYM ROKU

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR z dnia 11 maja 2020 r., o umożliwienie rolnikom, w związku z tegoroczną suszą, wcześniejszego koszenia łąk objętych zobowiązaniami w ramach wybranych wariantów Pakietu 4. i Pakietu 5. Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020, zwanych dalej „pakietami przyrodniczymi”, Minister Rolnictwa I Rozwoju Wsi  przekazał następujące wyjaśnienia. Płatności w ramach pakietów przyrodniczych […]

Autor: Red. dnia 1 czerwca 2020
SPOTKANIE Z WOJEWODĄ LUBUSKIM

W dniu 26.05.2020 br. Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak spotkał się z przedstawicielami Lubuskiego Forum Rolniczego w osobach: Stanisławem Myśliwcem Prezesem LIR, Władysławem Piaseckim Przewodniczącym LFR oraz Zygmuntem Jodko Prezesem LZR.  Ze strony Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w spotkaniu uczestniczył Grzegorz Dłubek – Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Spotkanie otworzył Pan Władysław Dajczak Wojewoda Lubuski, […]

Autor: Red. dnia 1 czerwca 2020
COPA-COGECA WZYWA DO ZWIĘKSZENIA WSPARCIA DLA SEKTORÓW

Opublikowane 27 maja 2020 r. zmienione wieloletnie ramy finansowe (WRF) Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz unijny plan odbudowy gospodarczej „Next Generation EU” [następna generacja UE], Copa i Cogeca podkreślają potrzebę większej ilości wspólnych działań na poziomie Unii i wzywają do większego wsparcia dla rolnictwa w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR). Narzędzie „Next Generation EU” […]

Autor: Red. dnia 1 czerwca 2020
UBEZPIECZENIE OD PADNIĘCIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 27 maja 2020 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przeanalizowanie możliwości wprowadzenia zmiany w ustawie o ubezpieczeniu upraw i zwierząt gospodarskich w taki sposób, aby możliwe było ubezpieczenie zwierząt od padnięcia. Obecne przepisy umożliwiają zawarcie polisy ubezpieczenia z dopłatą skarbu państwa do składki z tytułu ubezpieczenia bydła […]

Autor: Red. dnia 1 czerwca 2020
ROLNICY JAKO CZŁONKOWIE KÓŁ ŁOWIECKICH – STANOWISKO PZŁ

Na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Polskiego Związku Łowieckiego  z prośbą, aby w statutach Kół Łowieckich uwzględnić 30% udział rolników w strukturach. Jak wskazała Małopolska Izba Rolnicza, rolnicy z powiatu limanowskiego, którzy chcieli zostać myśliwymi otrzymali odmowę, którą argumentowano wystarczającą liczbą myśliwych w kole. W odpowiedzi PZŁ poinformował, […]

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.