Lubuska Izba Rolnicza » 2020 » Czerwiec » 16
Główna » Archiwa

16 czerwca 2020

Autor: Red. dnia 16 czerwca 2020
WNIOSEK O ZMIANĘ USTAWY O OZE W ZAKRESIE WSPÓŁCZYNNIKA KOREKTY

W dniu 16 czerwca 2020 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych popierając wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Klimatu Michała Kurtyki o zmianę ustawy o odnawialnych źródłach energii poprzez umożliwienie producentom rolnym wytwarzającym energię elektryczną w mikroinstalacji, o łącznej mocy nie większej niż 50 kW. rozliczania — w stosunku ilościowym 1 do 0,9. […]

Autor: Red. dnia 16 czerwca 2020
KONIECZNE DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE PRODUCENTÓW WIEPRZOWINY

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych mając na uwadze stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wsparcia sektora trzody chlewnej ogłoszone podczas nieformalnego posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa UE poprzez uruchomienie rezerwy kryzysowej z budżetu UE, w dniu 16 czerwca 2020 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego przeanalizowanie poniższych postulatów […]

Autor: Red. dnia 16 czerwca 2020

W dniu 16 czerwca 2020, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych popierając wniosek zgłoszony przez Podlaską Izbę Rolniczą, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego o podjęcie działań umożliwiających uzyskanie wsparcia z operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” realizowanych w ramach działania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020 na operację dotyczącą konwencjonalnego […]

Autor: Red. dnia 16 czerwca 2020
DZIAŁANIA MRIRW W SPRAWIE CEN ŻYWCA WOŁOWEGO I WIEPRZOWEGO

W odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie gwałtownego spadku cen żywca wołowego i wieprzowego, który nie przekłada się na ceny w sklepach i hipermarketach >>>, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi z dnia 9 czerwca 2020 r. poinformowało, że na bieżąco analizuje rozwój sytuacji na […]

Autor: Red. dnia 16 czerwca 2020
DOTACJE PRZEDMIOTOWE – POMOC FINANSOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA W PRZYPADKU WYKRYCIA AGROFAGÓW KWARANTANNOWYCH

W przypadku wykrycia w gospodarstwie niektórych agrofagów kwarantannowych, możliwe jest ubieganie się o pomoc finansową z budżetu państwa na pokrycie poniesionych strat oraz kosztów zwalczania tych organizmów szkodliwych w ramach tzw. dotacji przedmiotowych. W ramach dotacji możliwe jest ubieganie się o pomoc w zakresie: pokrycia strat wynikających z wystąpienia bakterii Clavibacter sepedonicus (sprawca choroby – bakteriozy pierścieniowej ziemniaka) […]

Autor: Red. dnia 16 czerwca 2020
WYSOKOŚĆ KWOTY GRANICZNEJ NALEŻNEGO PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2020 R.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2020 r. (M.P z 2020 r. poz. 390) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za 2020 r. od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 3 540 zł. Źródło: KRUS

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.