Lubuska Izba Rolnicza » 2020 » Wrzesień
Główna » Archiwa

Wrzesień 2020

Autor: Red. dnia 29 września 2020
APLIKACJA SUSZOWA – WAŻNE INFORMACJE

 Szanowni Rolnicy  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na swojej stronie internetowej w zakładce >> niekorzystne zjawiska atmosferyczne opublikowało w ostatnim czasie następujące komunikaty: W związku z sygnałami o problemach związanych z podpisaniem wypełnionego w aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” wniosku o oszacowanie szkód w wyniku suszy w gospodarstwie rolnym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że przyczyną braku możliwości […]

Autor: Red. dnia 29 września 2020

Harmonogram przetargów na nieruchomości rolne organizowanych przez OT KOWR w Gorzowie Wlkp. Filię w Zielonej Górze w m-cu październiku: – HARMONOGRAM – DZIERŻAWA ROLNE, NIEROLNE – otwórz  – HARMONOGRAM – SPRZEDAŻ NIEROLNE – otwórz – HARMONOGRAM – SPRZEDAŻ ROLNE – otwórz – HARMONOGRAM – ROLNE DZIERŻAWA  – otwórz Źródło: KOWR

Autor: Red. dnia 28 września 2020
ŻYWNOŚĆ PROSTO Z GOSPODARSTWA – CO TRZEBA WIEDZIEĆ

Jak rozpocząć produkcję i sprzedaż żywności z własnego gospodarstwa? Każdy rolnik może się tego dowiedzieć z broszury przygotowanej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Broszura została przygotowana na polecenie ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który w jej wstępie zwrócił się do rolników słowami: – Przez lata blokowana była inicjatywa i przedsiębiorczość rolników. Wasza inicjatywa!   – W […]

Autor: Red. dnia 25 września 2020
SAMORZĄD ROLNICZY NIE USTAJE Z WALCE O ODRZUCENIE USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się z podziękowaniem za zaangażowanie Wojewódzkich Izb Rolniczych w lobbowanie na rzecz odrzucenia projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz poinformował, że Zarząd KRIR nie ustaje w aktywnej walce o odrzucenie procedowanej ustawy >> pismo KRIR

Autor: Red. dnia 25 września 2020
DOSTĘPNE ZAMIENNIKI WYCOFANEGO DIKWATU W UPRAWIE ZIEMNIAKA

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR z dnia 3 sierpnia 2020 r. dotyczące wycofania substancji czynnej dikwat Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 201811532 z dnia 12 października 2018 r. zatwierdzenie substancji czynnej dikwat do stosowania w środkach ochrony roślin nie zostało odnowione. Ocena ww. substancji wykazała wysokie ryzyko dla […]

Autor: Red. dnia 25 września 2020

Wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji. Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym. Wprowadzane przez producenta rolnego dane są automatycznie weryfikowane przez aplikację z danymi: Agencji […]

Autor: Red. dnia 25 września 2020
PROGRAM MOJA WODA RÓWNIEŻ DLA ROLNIKÓW – KOŃCZY SIĘ NABÓR WNIOSKÓW

Odpowiadając na pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 5 sierpnia 2020 r. dotyczące możliwości korzystania przez rolników z programu „Moja Woda” Ministerstwo Klimatu  wyjaśnia, iż ww. Program jest skierowany do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny i nie ma znaczenia fakt, czy ww. osoba fizyczna prowadzi […]

Autor: Red. dnia 23 września 2020
NIE BĘDZIE ZMIAN W „WSPARCIU INWESTYCJI W ODTWARZANIE GRUNTÓW ROLNYCH I PRZYWRACANIE POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ ZNISZCZONEGO W WYNIKU KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK KLIMATYCZNYCH I KATASTROF”

W odpowiedzi na wniosek KRIR z dnia 27 lipca 2020 r. >>> o zmianę zasad przyznawania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tak aby pomoc mogła być udzielana na […]

Autor: Red. dnia 23 września 2020
COVID-19 I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI – WYTYCZNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA SPOŻYWCZEGO

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przetłumaczyła i udostępniła polską wersję przewodnika pn. „COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego”, które są istotne dla sektora spożywczego, w szczególności dla producentów żywności, również tych którzy eksportują swoje produkty do krajów trzecich. Należy zwrócić uwagę, że wytyczne WHO zalecają aby w zakładach branży spożywczej utrzymać co najmniej […]

Autor: Red. dnia 23 września 2020
POSIEDZENIE LUBUSKIEGO FORUM ROLNICZEGO

W dniu 22 września br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Lubuskiego Forum Rolniczego, które poprowadził przewodniczący Władysław Piasecki. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele związków i organizacji rolniczych woj. lubuskiego, w tym członkowie Zarządu Lubuskiej Izby Rolniczej z prezesem Stanisławem Myśliwcem. Podczas posiedzenia poruszano istotne tematy dotyczące rolnictwa, przede wszystkim dyskutowano o uchwalonej […]

Autor: Red. dnia 23 września 2020
ARIMR ZACHĘCA DO NIEZWŁOCZNEGO KOMPLETOWANIA WNIOSKÓW

Szanowni Państwo, ze względu na sytuację epidemiologiczną wprowadzono rozwiązania umożliwiające składanie wniosków oraz ich kompletowanie w bezpiecznym dla Wnioskodawców terminie. Mając to na uwadze, jak również duże zainteresowanie uzyskaniem wsparcia, środki finansowe przyznawane są w ramach dostępnego limitu. Oznacza to, że dla każdego instrumentu wsparcia dostępna jest konkretna pula środków, które rozdysponowane zostaną pomiędzy podmiotami […]

Autor: Red. dnia 18 września 2020
SEJM UCHWALIŁ NOWELĘ USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT MIMO SPRZECIWU IZB ROLNICZYCH

SZANOWNI KOLEDZY I KOLEŻANKI ROLNICY! Z wielkim rozczarowaniem informujemy, jak lubuscy posłowie reprezentują interesy rolników w Sejmie. Mimo, iż izby rolnicze, w tym również Lubuska Izba Rolnicza,  wyraziły zdecydowany sprzeciw wobec zaproponowanym zmianom, Sejm RP uchwalił w piątek nowelę ustawy o ochronie zwierząt, która m.in. zakazuje hodowli zwierząt na futra i wprowadza ograniczenia uboju rytualnego. Za jej […]

Autor: Red. dnia 17 września 2020

Informujemy, iż radca prawny w Zielonej Górze dnia 22 września br. nie będzie pełnił dyżuru. Na porady prawne zapraszamy w kolejny wtorek, tj. 29 września w godz. od 10.00 do 12.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Autor: Red. dnia 17 września 2020
EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD – KONSULTACJE PUBLICZNE

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że Komisja Europejska prowadzi obecnie prace nad Planem Działania dla Rolnictwa Ekologicznego, opracowanym na rzecz  wdrożenia zrównoważonej gospodarki Unii Europejskiej. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem oraz włączenia się w opiniowanie planu za pośrednictwem strony Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12555-Action-plan-for-the-development-of-EU-organic-production Konsultacje są prowadzone we wszystkich językach oficjalnych UE. Podsumowanie konsultacji […]

Autor: Red. dnia 16 września 2020
URUCHOMIENIE PUNKTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PROFIL ZAUFANY W PLACÓWKACH ARIMR

Od dnia 14 września br. osoby wnioskujące o potwierdzenie Profilu Zaufanego, mogą dokonać potwierdzenia we wszystkich placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja uruchomiła łącznie 331 punktów w siedzibie Centrali, Oddziałach Regionalnych oraz Biurach Powiatowych. Profil Zaufany pozwala na przekazywanie dokumentów oraz załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną z wykorzystaniem ePUAP oraz portalu obywatel.gov.pl. Zapraszamy do odwiedzania […]

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.