Lubuska Izba Rolnicza » 2020 » Wrzesień » 2
Główna » Archiwa

2 września 2020

Autor: Red. dnia 2 września 2020
RUSZA POMOC DLA ROLNIKÓW SZCZEGÓLNIE DOTKNIĘTYCH KRYZYSEM COVID-19

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020. O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek: 1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był […]

Autor: Red. dnia 2 września 2020
OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2020 R. NOWE KWOTY PRZYCHODU DECYDUJĄCE O ZMNIEJSZENIU LUB ZAWIESZENIU ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2020 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (np. z tytułu zatrudnienia) powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Od 1 września 2020 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio: 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3 517 zł 20 […]

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.