Lubuska Izba Rolnicza » 2020 » Wrzesień » 15
Główna » Archiwa

15 września 2020

Autor: Red. dnia 15 września 2020

Wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji. Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym. Wprowadzane przez producenta rolnego dane są automatycznie weryfikowane przez aplikację z danymi: Agencji […]

Autor: Red. dnia 15 września 2020
BIOASEKURACJA – O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ

Bioasekuracja – o czym należy pamiętać przypomina Główny Lekarz Weterynarii.   >> ulotka bioasekuracja >> ulotka ws imprez i targów >> plakat ASF >> ulotka ASF gospodarstwa >> ulotka instruktażowa Źródło: GIW

Autor: Red. dnia 15 września 2020
O ZWOLNIENIACH „BYŁYCH ROLNIKÓW” Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

W odpowiedzi na pismo KRIR przekazujące wniosek Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków gospodarczych byłych rolników, tj. emerytów i rencistów, którzy posiadają mniej niż 1 ha gruntów i zaprzestali wykonywania działalności rolniczej, Ministerstwo Finansów przekazało poniższe wyjaśnienia. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia […]

Autor: Red. dnia 15 września 2020
ZASIŁEK OPIEKUŃCZY DLA UBEZPIECZONEGO W KRUS PONOWNIE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS ponownie od 1 września 2020 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 do 20 września 2020 r. ponownie przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika. Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko – ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności osobistego sprawowania […]

Autor: Red. dnia 15 września 2020
WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE, CHOROBOWE I MACIERZYŃSKIE W IV KWARTALE 2020 R.

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 18 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 2 września 2020 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2020 r. W związku z tym wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w IV kwartale 2020 r. wynosi […]

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.