Lubuska Izba Rolnicza » 2020 » Październik
Główna » Archiwa

Październik 2020

Autor: Red. dnia 29 października 2020
PISMO DO MRIRW WS. ZAKAZU POLOWAŃ ZBIOROWYCH W WOJ. LUBUSKIM

Lubuska Izba Rolnicza, w związku z wieloma niepokojącymi sygnałami zarówno od kół łowieckich jak i środowiska rolniczego, wystąpiła z pismem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przywrócenie możliwości wykonywania polowań zbiorowych na terenie województwa lubuskiego. >>czytaj pismo<<

Autor: Red. dnia 28 października 2020
WALKA Z ASF – ZASKAKUJĄCE DECYZJE WETERYNARII

W związku z otrzymywanymi od kół łowieckich informacjami o blokowaniu przez powiatowych lekarzy weterynarii możliwości przeprowadzania polowań zbiorowych, Lubuska Izba Rolnicza wystosowała do Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii pismo z prośbą o dogłębne przeanalizowanie sytuacji i rozważenie cofnięcia powyższych decyzji, szczególnie niekorzystnych w ujęciu toczącej się walki z ASF oraz mających niebagatelny wpływ na sytuację finansową obu […]

Autor: Red. dnia 27 października 2020
APLIKACJA SUSZOWA – BRAK MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA

Lubuska Izba Rolnicza, w związku z protestami rolników związanymi z wnioskami suszowymi składanymi za pomocą aplikacji publicznej zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z zapytaniem o ścieżkę odwoławczą od protokołów. W podsumowaniu obszernej odpowiedzi czytamy: „stosownie do przywołanych przepisów § 13x ust.1 pkt 2 rozporządzenia rady ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. […]

Autor: Red. dnia 27 października 2020
NAWET 250 TYS. ZŁ NA ZAŁOŻENIE BIZNESU NA WSI

Od 29 października do 30 listopada 2020 r. rolnicy mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach PROW 2014-2020. O dofinansowanie może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień […]

Autor: Red. dnia 26 października 2020
WÓJT POTWIERDZA ZAWARCIE UMOWY DZIERŻAWY GRUNTÓW ROLNYCH

W związku z licznymi pytaniami MRiRW informuje, że zawarcie umowy dzierżawy potwierdza wójt właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników wójt potwierdza zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych, dla celów określonych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, czyli: – spełnienia przez emeryta lub rencistę warunku zaprzestania prowadzenia działalności […]

Autor: Red. dnia 26 października 2020
BADANIE OPRYSKIWACZY

W odpowiedzi na wniosek z IV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, o zmianę przepisów w zakresie wymogów dotyczących potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do ochrony roślin (wystąpienie zarządu KRIR z 27 lipca 2020 r.) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzielił obszernej odpowiedzi i przedstawił następujące stanowisko: „W pierwszej kolejności uprzejmie wyjaśniam, że podstawą wyboru metody badań opryskiwaczy polowych, […]

Autor: Red. dnia 23 października 2020
PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA NA OBWODY ŁOWIECKIE – OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Marszałek Województwa Lubuskiego podał  do publicznej wiadomości informację o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego podziału województwa lubuskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii. Obwieszczenie >>  otwórz Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego >> otwórz

Autor: Red. dnia 23 października 2020
DLACZEGO MARNUJEMY JEDZENIE? – RAPORT BANKÓW ŻYWNOŚCI

Ponad 53% Polaków przyznaje, że zdarza im się wyrzucić żywność. Czy pandemia zmieni nasz stosunek do jedzenia? Bułka, banan, pomidor i serek wiejski. To nie przepis na pożywne śniadanie, ale produkty, które trafiają do kosza w ponad połowie polskich gospodarstw domowych. Banki Żywności wraz z partnerami zbadały, dlaczego marnujemy jedzenie i jak globalna pandemia COVID-19 […]

Autor: Red. dnia 22 października 2020
ZASADY PROWADZENIA UPRAWY KONOPI WŁÓKNISTYCH

Uprawa konopi na terytorium Rzeczypospolitej jest zabroniona. W ramach odstępstwa  może być prowadzona uprawa konopi włóknistych na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Warunkiem odstępstwa  jest uprawa: na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, wydanego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce […]

Autor: Red. dnia 22 października 2020
WPŁYW COVID-U NA FUNKCJONOWANIE ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO – BADANIE

Komisja Europejska prowadzi  badanie ankietowe pn.: „Kwestionariusz dla uczestników poszczególnych etapów łańcucha żywnościowego dotyczący efektów epidemii COVID-19”. Ankieta skierowana do rolników i przedsiębiorstw działających na poszczególnych etapach łańcucha żywnościowego znajduje się pod linkiem  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Business_operators. Natomiast ankieta skierowana do organizacji, związków i stowarzyszeń reprezentujących interesy takich rolników i firm łańcucha żywnościowego, zamieszczona została pod linkiem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Other_operators. Zachęcamy do […]

Autor: Red. dnia 22 października 2020
DZIAŁALNOŚĆ PUNKTÓW POTWIERDZENIA PROFILI ZAUFANYCH W STREFIE CZERWONEJ – ZAWIESZONA DO ODWOŁANIA

W związku z wprowadzeniem w części kraju „strefy czerwonej” działalność Punktów Potwierdzania Profili Zaufanych rozlokowanych w centrali, oddziałach regionalnych oraz biurach powiatowych zostaje zawieszona od poniedziałku 19.10.2020 r. do odwołania. Źródło: ARiMR

Autor: Red. dnia 22 października 2020
UWAGA PRODUCENCI I PRZEDSIĘBIORCY WYRABIAJĄCY WINO – SKŁADANIE DEKLARACJI W KOWR DO 30 PAŹDZIERNIKA

Producenci wpisani do ewidencji na rok gospodarczy 2020/2021 zobowiązani są do złożeniaDeklaracji o szacowanej ilości winogron lub moszczu winogronowego, które będą wykorzystane do wyrobu wina w danym roku gospodarczym – Załącznik Nr 3. Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie […]

Autor: Red. dnia 22 października 2020
ŚLIMAK – NOWY SZKODNIK

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił 16 października 2020 r.  do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zlecenie prac naukowo-badawczych na temat masowego występowania oraz namnażania i sposobów skutecznego zwalczania ślimaków nagich, które występują na terenie całego kraju. Na plantacjach roślin obserwuje się inwazję ślimaków, szczególnie nagich, takich jak pomrowy, pomrowiki i śliniki, z którymi […]

Autor: Red. dnia 21 października 2020
KOMUNIKAT GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII O RYZYKU WYSTĄPIENIA W POLSCE WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW

Główny Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ostrzeżenia dotyczącego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie nowych ognisk grypy ptaków na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu (link: https://www.efsa.europa.eu/en/news/avian-influenza-eu-alert-new-outbreaks). Region ten jest znanym jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy, co sprzyja ryzyku wystąpienia nowych ognisk […]

Autor: Red. dnia 21 października 2020
KOMUNIKAT Z NARADY PREZESÓW IZB ROLNICZYCH

Prezesi zebrani na naradzie, która odbyła się w Biurze Krajowej Rady Izb Rolniczych w Parzniewie w dniu 20 października 2020 r., popierają kontynuację protestów w sprawie zaprzestania prac nad ustawą o ochronie zwierząt, wspierając rolników, którzy chcą wziąć w nich udział. Jednocześnie Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych żądają spotkania z Premierem w celu rozwiązania napiętej sytuacji […]

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.