Lubuska Izba Rolnicza » 2020 » Listopad » 19
Główna » Archiwa

19 listopada 2020

Autor: Red. dnia 19 listopada 2020
NABÓR NA „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – ROZWÓJ USŁUG ROLNICZYCH”

ARiMR planuje w dniu 20 listopada 2020 r. podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”. Zatwierdzony przez Kierownictwo ARiMR termin naboru to 30 listopada 2020 r. – 13 stycznia 2021 […]

Autor: Red. dnia 19 listopada 2020
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NA MAŁE PRZETWÓRSTWO I RHD WYDŁUŻONY O MIESIĄC

Termin przyjmowania wniosków o przyznane pomocy na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” został wydłużony do 24 grudnia 2020 r. Nabór wniosków o takie wsparcie rozpoczął się 26 października i pierwotnie miał trwać do 24 listopada. Decyzją Prezes ARiMR Haliny Szymańskiej wnioski będzie można składać do 24 grudnia 2020 r. […]

Autor: Red. dnia 19 listopada 2020
NIŻSZE DOPŁATY DO NASION KWALIFIKOWANYCH ZA 2020 R.

17 listopada 2020 r. Zarząd KRIR przekazał opinię dot. przedstawionego do zaopiniowania projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020,stwierdzając, że zasady przyznawania ww. dopłat do materiału siewnego zostały ustalone w ustawie z 11.03.2004 r. (t.j. DzU z 2018 […]

Autor: Red. dnia 19 listopada 2020
O KONFLIKTACH NA OBSZARACH WIEJSKICH

W związku z wystąpieniem KRIR w sprawie problemów rolników z prowadzeniem działalności rolniczej oraz stworzenia systemowych rozwiązań dotyczących prowadzenia produkcji rolnej przedstawiam następujące stanowisko, resort rolnictwa zwrócił uwagę, że kwestia uciążliwości działalności rolniczej związana jest raczej z cywilistyczną kwestią wykonywania prawa własności. Zgodnie bowiem z art. 144 k.c. „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa […]

Autor: Red. dnia 19 listopada 2020
OPINIA SAMORZĄDU ROLNICZEGO DO ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE DOPŁAT DO SKŁADEK UBEZPIECZENIA

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał 17 listopada 2020 r. do Minsterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opinię do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2021 r.  Samorząd rolniczy nie wnosi uwag do zapisów niniejszego projektu, ponieważ dopłaty do składek zostały ustalone, podobnie jak w poprzednich […]

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.