Lubuska Izba Rolnicza » 2021 » Styczeń
Główna » Archiwa

Styczeń 2021

Autor: Red. dnia 28 stycznia 2021
GDZIE ZBADAĆ OPRYSKIWACZ POLOWY?

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że wykaz jednostek prowadzących badania opryskiwaczy ciągnikowych lub samobieżnych polowych opublikowany jest na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa pod adresem http://piorin.gov.pl/srodki-ochrony-roslin/badanie-opryskiwaczy/. Wykaz obejmuje jednostki wykonujące badania opryskiwaczy ciągnikowych lub samobieżnych polowych (innych niż dozujące ciecz użytkową w pasach lub rzędach), które spełniają nowe wymagania, obowiązujące od […]

Autor: Red. dnia 28 stycznia 2021
NOWA USTAWA O HODOWLI ZWIERZĄT

Jedna ustawa dla wszystkich zwierząt gospodarskich. Od 23 stycznia 2021 r. w jednej ustawie zostały uregulowane sprawy prowadzenia hodowli wszystkich gatunków zwierząt zaliczanych w Polsce do gospodarskich. Uwzględniono w niej również alpaki i jedwabniki morwowe. Nowa ustawa reguluje sposób prowadzenia hodowli bydła, świń, owiec, kóz i koni. W ustawie określono także zasady obowiązujące w hodowli […]

Autor: Red. dnia 28 stycznia 2021
PRZETARGI KOWR

Harmonogram przetargów na nieruchomości rolne organizowanych przez OT KOWR w Gorzowie Wlkp. Filię w Zielonej Górze w m-cu styczniu 2021 r.: Harmonogram sprzedaż rolne >> otwórz  Harmonogram sprzedaż nierolne >> otwórz  Harmonorgam atrakcyjne >> otwórz   Źródło: KOWR

Autor: Red. dnia 27 stycznia 2021
OSTATNIE DNI NA ZŁOŻENIE SPRAWOZDAŃ PRZEZ KGW

Niewiele czasu zostało już kołom gospodyń wiejskich, które w ubiegłym roku otrzymały z ARiMR dofinansowanie na swoją działalność, by rozliczyć się z dotacji. Ostateczny termin składania sprawozdań upływa 31 stycznia 2021 r. Jednak w związku z tym, że jest to niedziela, biura powiatowe Agencji będą przyjmowały je jeszcze w poniedziałek, 1 lutego. W 2020 r. […]

Autor: Red. dnia 27 stycznia 2021
MRIRW WS. TRUDNEJ SYTUACJI PRODUCENTÓW WARZYW

W dniu 14 stycznia 2021 r. Zarząd KRIR, na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej, wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się producenci warzyw zaopatrujący dotychczas sektor gastronomii w Polsce. W dniu 21 stycznia 2021 r. resort rolnictwa udzielił odpowiedzi w przedmiotowej sprawie. Na opłacalność produkcji i ceny krajowych […]

Autor: Red. dnia 27 stycznia 2021
MRiRW O WSPARCIU DLA ROLNIKÓW STOSUJĄCYCH PASZE BEZ GMO

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 22 grudnia 2020 r., w sprawie wniosku Podlaskiej Izby Rolniczej o przyznanie dopłat dla rolników stosujących w żywieniu zwierząt pasze bez udziału GMO, MRiRW poinformowało, że propozycje wsparcia dochodów związanych z produkcją rolniczą są notyfikowane przez odpowiednie służby Komisji Europejskiej. W katalogu dopłat nie przewiduje się formy pomocy […]

Autor: Red. dnia 27 stycznia 2021
KONSULTACJE PUBLICZNE W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Komisja Europejska od 18 stycznia do 12 kwietnia 2021 r. prowadzi konsultacje publiczne w zakresie przepisów dyrektywy ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów) W ramach konsultacji publicznych można wyrazić swoje poglądy […]

Autor: Red. dnia 27 stycznia 2021
NOWE STAWKI DOPŁAT DO MATERIAŁU SIEWNEGO

Od 15 stycznia br. obowiązują zaktualizowane stawki dopłat za 2020 r. do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nowych stawek dopłat do materiału siewnego weszło w życie 15 stycznia 2021 r. Decyzje o przyznaniu pomocy będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w […]

Autor: Red. dnia 27 stycznia 2021
10 FIRM BĘDZIE ŚWIADCZYĆ W 2021 ROKU USŁUGI UTYLIZACYJNE DOFINANSOWYWANE PRZEZ ARIMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała umowy z 10 firmami na świadczenie usług związanych z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich w 2021 r. Pomoc ARiMR polega na pokryciu za rolników w całości lub części kosztów obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich. Pomoc udzielana przez ARiMR na pokrycie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich jest jedną […]

Autor: Red. dnia 27 stycznia 2021
RESORT ROLNICTWA WS. UMOŻLIWIENIA PROWADZENIA GOSPODARSTWA ROLNIKOM PO PRZEJŚCIU NA EMERYTURĘ

Odpowiadając na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych o zmianę ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz przepisów dotyczących opodatkowania siedliska, w którym zamieszkuje rolnik-emeryt Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił następujące wyjaśnienia: Istota postulowanych przez KRIR zmian sprowadza się do rezygnacji z wymogu zaprzestawania prowadzenia działalności rolniczej, co jest wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia […]

Autor: Red. dnia 19 stycznia 2021
ZMARŁ HENRYK OSTROWSKI

Z przykrością informujemy, iż zmarł Henryk Ostrowski. Urodzony 13 grudnia 1960 roku w Szprotawie, niezwykle czynny i aktywny działacz na rzecz rolnictwa. Hodowca trzody chlewnej, przewodniczący lubuskiego Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”, w latach 2001-2005 poseł RP, członek Żagańskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej IV kadencji oraz szczególnie zaangażowany członek i uczestnik posiedzeń Lubuskiego Forum Rolniczego. […]

Autor: Red. dnia 18 stycznia 2021
KTO PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY ROLNICZE, GDY KOŁO MA ZAKAZ WYKONYWANIA USTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi na pismo Lubuskiej Izby Rolniczej z dnia 7 stycznia 2021 r. poinformowało, iż kwestie związane z odpowiedzialnością za szkody rolnicze poniesione w obwodach łowieckich w okresie zakazu wykonywania ustawowych obowiązków przez koła łowieckie, wyłączonych z prawa do polowań, nie znajdują się kompetencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nie […]

Autor: Red. dnia 12 stycznia 2021
SAMORZĄD ROLNICZY WS. SZACOWANIA SZKÓD I FUNKCJONOWANIA KÓŁ ŁOWIECKICH

W dniu 8 stycznia 2021 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, na podstawie nadesłanych wniosków samorządu rolniczego, zwrócił się do Ministra Klimatu i Środowiska o podjęcie stosownych działań legislacyjnych w następującym zakresie: 1) Na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej ustanowienia nadzoru nad kołami łowieckimi przez starostów powiatowych. Zdaniem wnioskodawcy, skoro Starosta odpowiedzialny jest za wydzierżawianie obwodów […]

Autor: Red. dnia 11 stycznia 2021
ZMIANA WYMAGAŃ W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA BADAŃ OPRYSKIWACZY POLOWYCH

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprzejmie informuje jednostki prowadzące działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej opryskiwaczy polowych, że od dnia 1 stycznia 2021 r. po 7-letnim okresie vacatio legis, nastąpiła zmiana wymagań dotyczących prowadzenia badań. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania sprawności technicznej […]

Autor: Red. dnia 11 stycznia 2021
KRIR WNIOSKUJE O UMOŻLIWIENIE EMERYTOM DALSZEGO PROWADZENIA GOSPODARSTWA

Realizując wniosek przyjęty na VI Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 9.12.2020 r.,  Zarząd Krajowej Rady wystąpił 4 stycznia 2021 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w o podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych umożliwiających emerytowi KRUS dalsze prowadzenie gospodarstwa. Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, aby uzyskać prawo do emerytury rolniczej w […]

  Copyright ©2021 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.