Lubuska Izba Rolnicza » 2021 » Luty
Główna » Archiwa

Luty 2021

Autor: Red. dnia 26 lutego 2021
WNIOSEK O JEDNOLITĄ INTERPRETACJĘ PRZEPISÓW W DZIAŁANIU „MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH”

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił 17 lutego 2021 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przeanalizowanie sytuacji związanej z różnicami w interpretacji obowiązujących przepisów, a także brakiem wystarczającej informacji na temat zmian przepisów pomiędzy naborami wniosków w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych PROW 2014-2020. Zastrzeżenia samorządu rolniczego budzi interpretacja przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa […]

Autor: Red. dnia 26 lutego 2021
SAMORZĄD ROLNICZY PRZECIWNY ZMIANOM W SKŁADKACH DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH ROLNIKÓW

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił 18 lutego 2021 r. do Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg, w związku z doniesieniami medialnymi zapowiadającymi że Rząd RP wkrótce rozpocznie prace nad ustawą mającą dokonać zmian w składkach ZUS, które mają polegać również na wykreśleniu z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników artykułu 5a, przewidującego możliwość prowadzenia przez […]

Autor: Red. dnia 25 lutego 2021
PRZETARGI KOWR

Harmonogram przetargów na nieruchomości rolne organizowanych przez OT KOWR w Gorzowie Wlkp. Filię w Zielonej Górze w m-cu marcu 2021 r. HARMONOGRAM – rolne marzec 2021 r. HARMONOGRAM – dzierżawa marzec 2021 r. HARMONOGRAM – nierolne marzec 2021 r. ATRAKCYJNE – HARMONOGRAM MARZEC 2021 rok   Źródło: KOWR

Autor: Red. dnia 25 lutego 2021
MINISTERSTWO FINANSÓW W SPRAWIE ULGI INWESTYCYJNEJ DLA ROLNIKÓW

Odpowiadając na pismo KRIR >>>, w sprawie stosowania ulgi inwestycyjnej, o której mowa w art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333), Ministerstwo Finansów w piśmie z 18 lutego 2021 r. uprzejmie informuje, co następuje: Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym […]

Autor: Red. dnia 23 lutego 2021
ROLNICTWO TO MOJA PASJA

Przedstawiamy gospodarstwo rolne Państwa Anety i Radosława Czeczko z Goruńska, gmina Bledzew. Państwo Czeczko są szczęśliwymi rodzicami dwojga dzieci: Adrianny i Oskara. Pan Radosław jest pierwszą kadencję w strukturach Międzyrzeckiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej, gdzie reprezentuje rolników z gminy Bledzew. Proszę opowiedzieć o historii gospodarstwa. Gospodarstwo nasze położone jest w malowniczej gminie Bledzew, w miejscowości Goruńsko. Gospodarstwo otrzymałem […]

Autor: Red. dnia 23 lutego 2021
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA INWESTYCJE CHRONIĄCE PRZED ASF LUB POWODZIĄ PRZEDŁUŻONY DO 29 MARCA

Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wydłużony do 29 marca 2021 r. Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i […]

Autor: Red. dnia 23 lutego 2021
INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH POŁOŻONYCH NA OBSZARACH NATURA 2000

Kolejność przysługiwania pomocy dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy na operacje typu„Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w naborze przeprowadzonym w terminie od 1 grudnia 2020 r. do 30 grudnia 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w […]

Autor: Red. dnia 23 lutego 2021
STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN A STRATEGIA „OD POLA DO STOŁU”

Przyjęta przez Komisję Europejską Strategia „Od pola do stołu” zakłada ograniczenie do 2030 r. stosowania środków ochrony roślin i ryzyka związanego z ich aplikacją o 50%. Jednocześnie, o 50% powinno zostać ograniczone stosowanie środków ochrony roślin, z których użyciem wiąże się największe potencjalne ryzyko. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Instytutami naukowymi rozpoczęło przegląd […]

Autor: Red. dnia 23 lutego 2021
NIE DAJCIE SIĘ NABRAĆ – ARIMR OSTRZEGA ROLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotarły informacje o anonimowej osobie, która podając się za pracownika firmy współpracującej z ARiMR, oferuje „pomoc” przy obsłudze wniosku o przyznanie dofinansowania. Ma ona polegać na tym, że jeśli rolnik zapłaci kurierowi 350 zł, to pracownik Agencji sam zadzwoni do wnioskodawcy i zajmie się obsługą jego wniosku. W związku z […]

Autor: Red. dnia 16 lutego 2021

Lubuska Izba Rolnicza zwróciła się do Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o podanie ścieżki administracyjnej, jaka ma miejsce w kwestii ponoszenia kosztów utylizacji tusz dzików, u których wykryto wirus Afrykańskiego Pomoru Świń. Według przyjętych procedur w przypadku stwierdzenia wystąpienia wirusa ASF u choćby jednego z dzików znajdujących się w chłodni, utylizacji ulega cała partia. Koszty te […]

Autor: Red. dnia 16 lutego 2021
UŁATWIENIA W OCHRONIE ROŚLIN

Przypominamy, że tzw. Tarcza Antykryzysowa wprowadziła m.in. ułatwienia w ramach ochrony roślin. W zakresie ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. w tzw. specustawie koronawirusowej dodano artykuł, który dopuszcza – w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych […]

Autor: Red. dnia 16 lutego 2021
ZWROT AKCYZY ZA PALIWO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Od 1 lutego rolnicy mogą składać w urzędach gmin i miast wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie, które wykorzystali do produkcji rolnej. Za każdy litr oleju napędowego otrzymać można złotówkę zwrotu. Wnioski będzie można składać do 1 marca 2021 roku. Przyjmują je właściwe urzędy gmin i miast, gdzie producenci rolni prowadzą swoje działalności. […]

Autor: Red. dnia 12 lutego 2021
MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA WS. SZACOWANIA SZKÓD I FUNKCJONOWANIA KÓŁ ŁOWIECKICH

W dniu 8 stycznia 2021 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, mając na uwadze nadesłane wnioski samorządu rolniczego, zwrócił się do Ministra Klimatu i Środowiska o podjęcie stosownych działań legislacyjnych w następującym zakresie: 1) Na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej ustanowienia nadzoru nad kołami łowieckimi przez starostów powiatowych. Zdaniem wnioskodawcy, skoro Starosta odpowiedzialny jest za wydzierżawianie obwodów […]

Autor: Red. dnia 10 lutego 2021
KTO PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY ŁOWIECKIE, GDY KOŁO MA ZAKAZ WYKONYWANIA POLOWAŃ – ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA KLIMATU I ŚRODOWISKA

W związku licznymi decyzjami Powiatowych Lekarzy Weterynarii zakazującymi przeprowadzania polowań, Lubuska Izba Rolnicza zwróciła się do Ministra Klimatu i Środowiska z pytaniem: kto ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzynę w obwodach łowieckich w okresie braku możliwości wykonywania ustawowych obowiązków przez koła łowieckie wyłączonych z prawa do polowań zbiorowych i indywidualnych? Brak możliwości przeprowadzania polowań […]

Autor: Red. dnia 10 lutego 2021
„KUPUJĄC PODRÓBKI, TRACISZ WIELE RAZY”

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa już po raz trzeci dołącza się do kampanii edukacyjnej prowadzonej z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin pod hasłem „Kupując podróbki, tracisz wiele razy”.   Początek roku to sezon zakupów środków ochrony roślin do wiosennych zabiegów. To również czas wzmożonej aktywności przestępców, którzy liczą na szybki i łatwy zysk. W Internecie […]

  Copyright ©2021 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.