Lubuska Izba Rolnicza » 2021 » Luty » 23
Główna » Archiwa

23 lutego 2021

Autor: Red. dnia 23 lutego 2021
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA INWESTYCJE CHRONIĄCE PRZED ASF LUB POWODZIĄ PRZEDŁUŻONY DO 29 MARCA

Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wydłużony do 29 marca 2021 r. Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i […]

Autor: Red. dnia 23 lutego 2021
INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH POŁOŻONYCH NA OBSZARACH NATURA 2000

Kolejność przysługiwania pomocy dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy na operacje typu„Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w naborze przeprowadzonym w terminie od 1 grudnia 2020 r. do 30 grudnia 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w […]

Autor: Red. dnia 23 lutego 2021
STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN A STRATEGIA „OD POLA DO STOŁU”

Przyjęta przez Komisję Europejską Strategia „Od pola do stołu” zakłada ograniczenie do 2030 r. stosowania środków ochrony roślin i ryzyka związanego z ich aplikacją o 50%. Jednocześnie, o 50% powinno zostać ograniczone stosowanie środków ochrony roślin, z których użyciem wiąże się największe potencjalne ryzyko. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Instytutami naukowymi rozpoczęło przegląd […]

Autor: Red. dnia 23 lutego 2021
NIE DAJCIE SIĘ NABRAĆ – ARIMR OSTRZEGA ROLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotarły informacje o anonimowej osobie, która podając się za pracownika firmy współpracującej z ARiMR, oferuje „pomoc” przy obsłudze wniosku o przyznanie dofinansowania. Ma ona polegać na tym, że jeśli rolnik zapłaci kurierowi 350 zł, to pracownik Agencji sam zadzwoni do wnioskodawcy i zajmie się obsługą jego wniosku. W związku z […]

  Copyright ©2021 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.