Lubuska Izba Rolnicza » 2021 » Marzec
Główna » Archiwa

Marzec 2021

Autor: Red. dnia 31 marca 2021
PRZETARGI KOWR

Harmonogram przetargów organizowanych przez OT KOWR w Gorzowie Wlkp. Filię w Zielonej Górze w m-cu kwietniu 2021 r. ATRAKCYJNE – HARMONOGRAM KWIECIEŃ 2021 rok HARMONOGRAM – kwiecień 2021 r. – dzierżawa HARMONOGRAM – kwiecień 2021 r. – nieruchomości inwestycyjne HARMONOGRAM – kwiecień 2021 r. – sprzedaż rolne

Autor: Red. dnia 30 marca 2021
BRAK PŁATNOŚCI DO KONOPI ODMIANY FINOLA

W związku z ukazaniem się na ministerialnej stronie internetowej informacji, iż od tego roku nie przysługują żadne płatności do uprawy konopi odmiany Finola, Lubuska Izba Rolnicza w piśmie z dnia 15 marca br. przedstawiła swoje stanowisko w tej sprawie. W naszej ocenie jest to krzywdzące w stosunku do rolników, którzy poczynili już szereg czynności przygotowujących do […]

Autor: Red. dnia 29 marca 2021
KONSULTACJE PUBLICZNE KOMISJI EUROPEJSKIEJ NT. STOSOWANIA PESTYCYDÓW

Na stronie Komisji Europejskiej trwają Konsultacje publiczne dotyczące przeglądu i oceny skutków dyrektywy 2009/128/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów. Konsultacje trwają do 12 kwietnia 2021 r. Zachęcamy wszystkich rolników do wzięcia udziału w konsultacjach i wyrażenia swojego zdania w sprawie stosowania pestycydów. Poniżej link do konsultacji w języku polskim. https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SUDSurvey2020?surveylanguage=pl Niniejsze […]

Autor: Red. dnia 29 marca 2021
ZARZĄD KRIR ZGŁOSIŁ UWAGI DO PROPONOWANYCH ZMIAN W DZIAŁANIU LEADER

W dniu 22 marca 2021 r. Zarząd KRIR zgłosił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagi do proponowanych zmian w działaniu M19 — Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność), które mają obowiązywać w przyszłym okresie programowania. Lokalne Grupy Działania od samego początku wdrażania podejścia LEADER, jak […]

Autor: Red. dnia 29 marca 2021
TWORZENIE KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW – GRUPY EPI MOGĄ STARAĆ SIĘ O WSPARCIE

Rusza pierwszy nabór wniosków o wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w ramach działania „Współpraca”. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020. Dokumenty można składać od 29 marca do 12 maja 2021 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ideą tworzenia krótkich łańcuchów dostaw jest takie zorganizowanie produkcji, dystrybucji i transakcji, by zminimalizować liczbę pośredników. […]

Autor: Red. dnia 29 marca 2021
JAK DZIAŁA „PROGRAM DLA SZKÓŁ” W CZASIE OGRANICZEŃ

Dostawcy, Rodzice oraz Szkoły biorące udział w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021 W związku z zawieszeniem stacjonarnych zajęć edukacyjnych w klasach I-VIII szkół podstawowych, informujemy, iż w dalszym ciągu, dostawcy biorący udział w „Programie dla szkół” mają możliwość: realizować dostawy produktów dla dzieci uczęszczających do czynnych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, których rodzice […]

Autor: Red. dnia 29 marca 2021
PONIESIENIE PRZEZ ROLNIKA KOSZTÓW PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY NIE GWARANTUJE JEJ UZYSKANIA

Na infolinię ARiMR dzwonią rolnicy, którzy informują, że dotarła do nich oferta od firmy komercyjnej, zachęcająca do skorzystania z pomocy w ubieganiu się o bezzwrotną dotację dla gospodarstw rolnych. Po zapłaceniu przez rolnika firmie kilku tysięcy złotych, będzie można otrzymać dofinansowanie w wysokości 60 tys. zł. Przedstawiciele firmy informują, że oferowane wsparcie pochodzi z budżetu […]

Autor: Red. dnia 24 marca 2021
INFORMACJA NT. POMOCY FINANSOWEJ DLA PRODUCENTÓW ŚWIŃ

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do dnia 29 marca 2021 r. przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Pomoc finansowana jest z budżetu PROW na lata 2014-2020. W ramach „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” na pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą […]

Autor: Red. dnia 23 marca 2021

Lubuska Izba Rolnicza informuje, iż w dniu 30 marca br.  nie będzie dyżuru radcy prawnego w biurze w Zielonej Górze. Za utrudnienia przepraszamy.

Autor: Red. dnia 23 marca 2021

W odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych o przeanalizowanie sytuacji związanej z różnicami w interpretacji obowiązujących przepisów, a także brakiem wystarczającej informacji na temat zmian przepisów pomiędzy naborami wniosków w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych, MRiRW przekazało poniższe informacje: „Za uzasadnione i konieczne uznaję dążenie do zagwarantowania stabilności polskiego prawa poprzez podejmowanie działań zmierzających do […]

Autor: Red. dnia 23 marca 2021
NOWE WYMAGANIA PRZY ZAKUPIE NAWOZÓW AZOTOWYCH

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 16 marca 2021 r.  do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o interpretację, czy rolnik ma obowiązek podawania danych wrażliwych przy zakupie nawozów azotowych? W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów […]

Autor: Red. dnia 23 marca 2021

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 15 stycznia br. w sprawie realizacji płatności bezpośrednich za rok 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało m. in. iż  zgodnie z informacjami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zaliczki na poczet płatności bezpośrednich za rok 2020 zostały naliczone dla ok. 1,277 mln rolników (98,44% potencjalnie kwalifikujących się) […]

Autor: Red. dnia 20 marca 2021

UWAGA: Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na sygnały płynące od Kół Gospodyń Wiejskich chcących wziąć udział w Konkursie, termin przesyłania zgłoszeń zostaje przedłużony do 18 kwietnia br. „Koła Gospodyń Wiejskich to absolutnie polski fenomen. To bardzo ważne, żeby idąc z duchem czasu, kultywować lokalną tożsamość i pielęgnować tradycje. Bardzo za to dziękuję.” Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda […]

Autor: Red. dnia 19 marca 2021
XVIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Zielonej Górze, uprzejmie informuje, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Lubuska Izba Rolnicza, Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku organizują XVIII edycję Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs ma na celu promowanie […]

Autor: Red. dnia 19 marca 2021
„TRZYNASTA I CZTERNASTA” EMERYTURA DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła przygotowania do wypłaty dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów. W 2021 r. zostanie wypłacona – z urzędu bez konieczności składania wniosku – zarówno trzynasta jak i czternasta emerytura. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2020 r. poz. 321) wraz ze świadczeniem za kwiecień br. zostanie […]

  Copyright ©2021 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.