Lubuska Izba Rolnicza » 2021 » Wrzesień » 8
Główna » Archiwa

8 września 2021

Autor: Red. dnia 8 września 2021
ARIMR ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE „KUBEK, DZBANEK CZY MAKATKA… RĘKODZIEŁO, TO JEST GRATKA!”

Organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa konkurs pn. „Kubek, dzbanek czy makatka… Rękodzieło, to jest gratka!” skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez ARiMR. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przedmiotu, który może się stać nowym gadżetem ARiMR. Praca konkursowa powinna odwoływać się do tradycji polskiej wsi oraz kojarzyć […]

Autor: Red. dnia 8 września 2021
WYJAZD STUDYJNY – NABÓR

Lubuska Izba Rolnicza ogłasza nabór na 5-dniowy wyjazd studyjny na Podkarpacie organizowany w ramach realizacji operacji pt. „Powiększanie sieci współpracy producentów produktów regionalnych i tradycyjnych”. Głównym celem przedsięwzięcia jest wymiana doświadczeń naszych regionalnych producentów z wytwórcami w odwiedzanych regionach.. Program wizyty obejmuje m. in. spotkania z przedstawicielami producentów produktów ekologicznych, regionalnych i tradycyjnych oraz zielarskich. […]

Autor: Red. dnia 8 września 2021
NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE DLA KGW

Od 1 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór będzie trwać do 30 września bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu. Już po raz czwarty KGW mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa przedsięwzięć organizowanych na potrzeby lokalnych społeczności. By uzyskać […]

Autor: Red. dnia 8 września 2021
eWoP – NOWA APLIKACJA ARIMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) uruchomiła nową aplikację eWoP. Rolnicy mogą teraz także przez internet składać wnioski o wypłatę pomocy przyznanej na niektóre działania inwestycyjne i premiowe finansowane z budżetu PROW 2014-2020. Jest to kolejne cyfrowe narzędzie, poza aplikacjami eWniosekPlus i IRZPlus, które zapewnia elektroniczną komunikację między beneficjentami a ARiMR. Celem uruchomienia aplikacji eWoP jest […]

Autor: Red. dnia 8 września 2021

Europosłowie Zbigniew Kuźmiuk oraz Krzysztof Jurgiel wystosowali pismo do komisarz ds. zdrowia Stelli Kyriakides i komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, z prośbą o wydanie wytycznych dla służb weterynaryjnych dotyczących zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF). Poniżej prezentujemy treść pisma. Rozprzestrzenianie się choroby ASF dziesiątkuje hodowle trzody chlewnej w wielu krajach Unii Europejskiej i powoduje szczególnie dotkliwe […]

Autor: Red. dnia 8 września 2021
POMOC NA WYRÓWNANIE KWOTY OBNIŻONEGO DOCHODU DLA PRODUCENTÓW ŚWIŃ Z TERENÓW OBJĘTYCH RESTRYKCJAMI W ZWIĄZKU Z ASF

Pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń z siedzib stada tego producenta utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń w okresie obejmującym sprzedaż świń w danym kwartale, począwszy od czwartego kwartału 2020 r. Uruchomienie pomocy dla producentów świń z terenów objętych restrykcjami w związku […]

Autor: Red. dnia 8 września 2021
AGENCJA NASIENNA ODPOWIADA NA WĄTPLIWOŚCI KRIR

W dniu 14 lipca 2021 r. Zarząd KRIR, w związku z napływającymi skargami rolników na naruszanie przez Agencję Nasienną Sp. z o.o. przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213), wezwała do niezwłocznego zaprzestania naruszeń i wyjaśnienia zaistniałej sytuacji Agencję Nasienną Sp. z […]

Autor: Red. dnia 8 września 2021
ODPOWIEDŹ MRIRW WS. POMOCY ROLNIKOM, KTÓRYCH GOSPODARSTWA UCIERPIAŁY W WYNIKU NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH W 2020 R

W odpowiedzi na wystąpienia Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie pomocy rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 r. Anna Gembicka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju udzieliła następującej odpowiedzi: „zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych […]

  Copyright ©2021 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.