Lubuska Izba Rolnicza » 2021 » Grudzień » 1
Główna » Archiwa

1 grudnia 2021

Autor: Red. dnia 1 grudnia 2021
ODPOWIEDŹ MRIR NA PISMO PODLASKIEJ IZBY ROLNICZEJ WS. CEN NAWOZÓW

Poniżej prezentujemy >> odpowiedź jaką MRiRW udzieliło Podlaskiej Izbie Rolniczej w sprawie drastycznych podwyżek  cen nawozów. „(…) informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z prośbą o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego pod kątem stosowania niedozwolonych praktyk rynkowych. Niezależnie od tego chcielibyśmy jednak zauważyć, że zmiany cen nawozów mineralnych na krajowym […]

Autor: Red. dnia 1 grudnia 2021
CZY NASTAPI ZMIANA W PRZEPISACH DOT. ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO?

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 22.10.2021 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o udzielenie informacji nt. prac nad systemowymi zmianami w przepisach dotyczących zagospodarowania przestrzennego w związku z niekontrolowanym rozlewaniem się zabudowy mieszkaniowej na tereny wiejskie. Powodem takiego wystąpienia jest narastające zjawisko konfliktu pomiędzy nowymi mieszkańcami terenów wiejskich […]

Autor: Red. dnia 1 grudnia 2021
„WSPARCIE NA PRZYSTĘPOWANIE DO SYSTEMÓW JAKOŚCI” – RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW

Dyrektor Generalny  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłosił VIII nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach unijnych systemów jakości, tj. – gwarantowanych tradycyjnych specjalności; – chronionych nazw pochodzenia; – chronionych […]

Autor: Red. dnia 1 grudnia 2021
WYJAŚNIENIA MKIŚ WS. OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU REGENERACJI ŚRODOWISKOWEJ GLEB POPRZEZ ICH WAPNOWANIE

W odpowiedzi na >> wystąpienie, Zarządu KRIR z dnia 28.10.2021 r. o wprowadzenie zmian w Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie  Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w >> piśmie z dnia 19.11.2021 r.  udzieliło następujących informacji: Przedmiotowy Program realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W […]

Autor: Red. dnia 1 grudnia 2021
NOWE KWOTY PRZYCHODU DECYDUJĄCE O ZMNIEJSZENIU LUB ZAWIESZENIU ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH OD DNIA 1 GRUDNIA 2021 R.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Od 01 grudnia 2021 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio: 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 960 zł 20 gr, 130% tego wynagrodzenia, tj. 7 354 zł 50 gr. Nowe kwoty […]

  Copyright ©2022 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.