Lubuska Izba Rolnicza » 2022 » Styczeń » 4
Główna » Archiwa

4 stycznia 2022

Autor: Red. dnia 4 stycznia 2022
INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW WYRABIAJĄCYCH WINO

W dniu 15 stycznia 2022 r. upływa termin składania w KOWR deklaracji dotyczących rynku wina. Producenci wpisani do ewidencji na rok gospodarczy 2021/2022 zobowiązani są do złożenia Deklaracji o zbiorach winogron oraz produkcji wina lub moszczu winogronowego w danym roku gospodarczym – Załącznik nr 4. https://kowr.gov.pl/uploads/pliki/wino/deklaracje/rozp_mrirw_poz1968_zal4.pdf Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 […]

Autor: Red. dnia 4 stycznia 2022
INWESTYCJE ODTWARZAJĄCE POTENCJAŁ PRODUKCJI ROLNEJ – KOLEJNY NABÓR WYSTARTOWAŁ

3 stycznia 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków od rolników, którzy ponieśli straty w gospodarstwie w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub ASF. Wnioski o wsparcie na Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej Agencja przyjmuje niemal przez cały rok, by rolnicy zainteresowani pomocą mogli się o nią ubiegać, gdy zajdzie potrzeba. W rozpoczętym […]

Autor: Red. dnia 4 stycznia 2022
NOWA WYSOKOŚĆ JEDNORAZOWEGO ODSZKODOWANIA ORAZ ZASIŁKU CHOROBOWEGO OD 1 STYCZNIA 2022 R.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2021 r., poz.2396) ulega zmianie wysokość jednorazowego odszkodowania oraz zasiłku chorobowego. Od 1 […]

  Copyright ©2022 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.