Lubuska Izba Rolnicza » 2022 » Styczeń » 17
Główna » Archiwa

17 stycznia 2022

Autor: Red. dnia 17 stycznia 2022
POSIEDZENIE MIĘDZYRZECKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR

W dniu 17 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Międzyrzeckiej Rady Powiatowej LIR. Spotkanie otworzył i poprowadził Andrzej Kałek przewodniczący Rady. Na wstępie powitał wszystkich uczestniczących w spotkaniu oraz przedstawił porządek posiedzenia. Jako pierwsi głos zabrali Sebastian Pieńkowski – dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie Wlkp. oraz Roman Jabłoński – z-ca dyrektora, którzy […]

Autor: Red. dnia 17 stycznia 2022

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 2 grudnia 2021 r., w sprawie postulatów izb rolniczych w sprawie zwolnienia rolników, beneficjentów PROW 2014-2020 z realizacji niektórych zobowiązań wynikających z umów o przyznanie pomocy zawartych z ARiMR, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 11 stycznia 2022 r., poinformowało co następuje: „W przedmiotowej korespondencji Izby Rolnicze […]

  Copyright ©2022 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.