Lubuska Izba Rolnicza » 2022 » sierpień » 8
Główna » Archiwa

8 sierpień 2022

Autor: Red. dnia 8 sierpień 2022
MRiRW NIE PRZEWIDUJE POWROTU DO POWOŁYWANIA „KOMISJI SUSZOWYCH”

Lubuska Izba Rolnicza w związku z odpowiedzią MRiRW na interpelację posłanki Katarzyny Osos (interpelacja nr 34384), zwróciła się do resortu rolnictwa z prośbą o doszczegółowienie udzielonej odpowiedzi. W piśmie zostały zawarte m.in. pytania o to jakie dodatkowe informacje przekazuje wojewodzie IUNG-PIB na wniosek izby, które potwierdzają wystąpienie suszy rolniczej, a które nie są ogłoszone na […]

Autor: Red. dnia 8 sierpień 2022
SZKOLENIE ON-LINE DLA KGW

W imieniu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zapraszamy na szkolenie on-line dla członkiń/ów Kół Gospodyń Wiejskich. Operacja: „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)” współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej […]

Autor: Red. dnia 8 sierpień 2022
KE OPUBLIKOWAŁA ROZPORZĄDZENIE WS. ODSTĘPSTWA OD ZAKAZU PRODUKCJI NA UGORACH

Na wniosek państw członkowskich, w tym Polski, Komisja Europejska przygotowała rozporządzenie wprowadzające odstępstwo od zakazu produkcji na ugorach oraz od obowiązku zmianowania upraw w roku 2023. Rozporządzenie zostało opublikowane 27 lipca br. Powodem odstępstwa jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Co zmienia rozporządzenie? Rozporządzenie realizuje postulaty w zakresie czasowych odstępstw od […]

  Copyright ©2022 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.