Lubuska Izba Rolnicza » 2022 » wrzesień
Główna » Archiwa

wrzesień 2022

Autor: Red. dnia 16 września 2022
ODPOWIEDŹ MRIRW W SPRAWIE POMOCY DO NAWOZÓW

W związku z pismem Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 10 sierpnia 2022 r. w sprawie uruchomienia kolejnego naboru wniosków o przyznanie dopłat do zakupu nawozów mineralnych, resort rolnictwa poinformował, że rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwiono […]

Autor: Red. dnia 16 września 2022
WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE, CHOROBOWE I MACIERZYŃSKIE W IV KWARTALE 2022 R.

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2022 r. Kasa informuje, że Uchwałą Nr 7 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 31 sierpnia 2022 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2022 r. (M.P. z 2022 r., poz. 854). W związku z tym, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego […]

Autor: Red. dnia 14 września 2022
UWAGA! 15 WRZEŚNIA BR. NIE BĘDZIE DYŻURU RADCY PRAWNEGO W GORZOWIE WLKP.

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 września br. (czwartek) nie będzie dyżuru radcy prawnego w biurze OT LIR w Gorzowie Wlkp. Za utrudnienia przepraszamy.

Autor: Red. dnia 9 września 2022

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, mającej na celu umożliwienie poruszania się po drogach publicznych kombajnów rolniczych z niezdemontowanym zespołem żniwnym (hederem), ministerstwo infrastruktury, w piśmie z dn. 28.08.2022 r., przedstawiło poniższe stanowisko. „(…) Propozycja zmiany […]

Autor: Red. dnia 8 września 2022
PONOWNE ZAPROSZENIE MINISTRA DO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO – DOŻYNKI JASNOGÓSKIE 2022

W dniu 3 września br., w przeddzień Jasnogórskich Dożynek, Krajowa Rada Izb Rolniczych, jak co roku, zorganizowała spotkanie w celu omówienia bieżącej sytuacji w rolnictwie oraz Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w tym ekoschematów, które zostały przekazane do akceptacji Komisji Europejskiej. Gośćmi spotkania byli Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk […]

Autor: Red. dnia 7 września 2022
LUBUSKIE ŚWIĘTO PLONÓW 2022 ZA NAMI

W dniu 4 września br. w miejscowości Zwierzyn w powiecie strzelecko – drezdeneckim zostało zorganizowane Lubuskie Święto Plonów 2022. W wydarzeniu tym uczestniczyła także Lubuska Izba Rolnicza, którą reprezentowali wiceprezes Czesław Hładki, członek Zarządu LIR Alfred Kałużny, poczet sztandarowy w osobach: Dawid Kałuziak, Grzegorz Świątkowski, Tomasz Surowiecki ze Strzelecko – Drezdeneckiej Rady Powiatowej LIR, członkowie […]

Autor: Red. dnia 5 września 2022
DOBRY START DLA PRODUKCJI SADOWNICZEJ

Koniec lata i początek jesieni to sezon, w którym Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest zaangażowana w wykonywanie zadania związanego z kwalifikacją materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych. Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, że założenie uprawy sadowniczej (sad owocowy, plantacja krzewów owocowych czy plantacja truskawek) z materiału szkółkarskiego spełniającego wymagania jakościowe i zdrowotne to podstawowy warunek […]

Autor: Red. dnia 1 września 2022
POLSKI PLAN STRATEGICZNY DLA WPR ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ

Komisja Europejska zatwierdziła przygotowany przez Polskę Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. To ponad 25 mld euro dla polskiego rolnictwa. Polska jest wśród siedmiu krajów członkowskich UE, które jako pierwsze uzyskały akceptację Komisji Europejskiej dla swoich Planów Strategicznych. Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (PS WPR 2023–2027) jest dodatkowym […]

  Copyright ©2023 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.