Lubuska Izba Rolnicza » 2022 » wrzesień » 16
Główna » Archiwa

16 września 2022

Autor: Red. dnia 16 września 2022
ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU LIR

W dniu 09 września 2022 r. w sali konferencyjnej Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się Walne Zgromadzenie Lubuskiej Izby Rolniczej. Obrady otworzył i prowadził Prezes LIR Stanisław Myśliwiec, który jednogłośnie został wybrany na przewodniczącego obrad. Na sekretarza obrad delegaci wybrali Marka Strzelczyka. Po stwierdzeniu prawomocności obrad i zdolności podejmowania uchwał, po przyjęciu porządku […]

Autor: Red. dnia 16 września 2022
WYSTĄPIENIE KRIR O WYPŁACENIE DOPŁAT DO NAWOZÓW

W nawiązaniu do wystąpienia Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie przyspieszenia wypłaty środków na dofinansowanie zakupu nawozów z 10 sierpnia 2022 r.  oraz odpowiedzi resortu rolnictwa DBD.pp.071.110.2022 z 31.08.2022 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 14 września 2022 r. z uprzejmą prośbą do Pana Henryka Kowalczyka Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o […]

Autor: Red. dnia 16 września 2022
ODPOWIEDŹ MRIRW W SPRAWIE POMOCY DO NAWOZÓW

W związku z pismem Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 10 sierpnia 2022 r. w sprawie uruchomienia kolejnego naboru wniosków o przyznanie dopłat do zakupu nawozów mineralnych, resort rolnictwa poinformował, że rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwiono […]

Autor: Red. dnia 16 września 2022
WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE, CHOROBOWE I MACIERZYŃSKIE W IV KWARTALE 2022 R.

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2022 r. Kasa informuje, że Uchwałą Nr 7 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 31 sierpnia 2022 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2022 r. (M.P. z 2022 r., poz. 854). W związku z tym, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego […]

  Copyright ©2022 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.