Lubuska Izba Rolnicza » 2022 » listopad
Główna » Archiwa

listopad 2022

Autor: Red. dnia 30 listopada 2022
KOMUNIKAT WOJEWÓDZKIGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

W przypadku NIEUŻYTKOWANIA opryskiwacza do stosowania środków ochrony roślin LUB został on zezłomowany LUB sprzedany proszę wypełnić  załączoną INFORMACJĘ. Pozwoli to zaktualizować bazę opryskiwaczy, którą posiada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim.  Powyższą informację podpisaną, można dostarczyć osobiście do Oddziałów WIORIN (właściwego wg. siedziby gospodarstwa rolnego) albo przesłać (zeskanowaną podpisaną Informację) na […]

Autor: Red. dnia 30 listopada 2022
ULUBIONY PRODUCENT LUBUSKI 2022 – KONKURS LCPR

  27 listopada wystartował coroczny konkurs Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego na … Ulubionego Producenta Lubuskiego 2022 roku! To już trzecia edycja konkursu! W 2020 r. Ulubionym Producentem została firma „Zdrowy Bochen”, a w 2021 r. „Mr.Lodzik Szprotawa” Kto zwycięży w tym roku? Spraw, aby był nim Twój Ulubiony Producent! Jak to zrobić? Wypełnij formularz zgłoszeniowy […]

Autor: Red. dnia 23 listopada 2022
APLIKACJA SUSZOWA – KALKULACJA ALBO PROTOKÓŁ

Po zalogowaniu się do aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą 2022” można pobrać kalkulację albo protokół bezpośrednio na komputer czy urządzenie mobilne. Przypominamy: jeden producent rolny nie ma możliwości otrzymania kalkulacji oraz protokołu jednocześnie. Producenci rolni, którzy złożyli wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w publicznej aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą 2022” i jeszcze nie pobrali kalkulacji albo […]

Autor: Red. dnia 23 listopada 2022
UWAGA! ZMIANA DYŻURU RADCY PRAWNEGO W ZIELONEJ GÓRZE

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 29 listopada br. nie będzie dyżuru radcy prawnego w biurze LIR w Zielonej Górze. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Autor: Red. dnia 18 listopada 2022
FORUM ROLNIKÓW I AGROBIZNESU – MUSISZ TAM BYĆ!

Zielony Ład vs. bezpieczeństwo żywnościowe. Jaki plan dla gospodarstw rolnych ma ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi i Unia Europejska? Czy polscy rolnicy będą mogli rozwijać gospodarstwa i zapewnić byt naszym rodzinom? Na te, oraz wiele więcej pytań odpowiedzą minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi w UE – […]

Autor: Red. dnia 18 listopada 2022
PLANOWANE ZMIANY W PROGRAMIE POMOCY DLA RODZIN ROLNICZYCH

Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi poinformował podczas briefingu prasowego, który odbył się 17 listopada 2022 r. m.in. o zainicjowaniu zmian w zasadach naboru wniosków o pomoc dla rodzin rolniczych. To wsparcie ma pomóc tym rodzinom, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w ich gospodarstwach w 2022 r. szkód spowodowanych […]

Autor: Red. dnia 17 listopada 2022
RESORT ROLNICTWA UZNAŁ WNIOSKI SAMORZĄDU ROLNICZEGO WS. POMOCY SUSZOWEJ

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk ogłosił na konferencji prasowej w dniu 17 listopada 2022 r. przedłużenie terminu składania wniosków o pomoc dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – do 30 listopada br. Oprócz przedłużenia terminu przyjmowania wniosków ze […]

Autor: Red. dnia 16 listopada 2022
WNIOSEK O PILNĄ ZMIANĘ ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE POMOCY SUSZOWEJ

W związku z opublikowanym w Dzienniku Ustaw rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2022 poz. 2315), które nie było konsultowane z samorządem rolniczym –  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wniósł o pilną zmianę tego rozporządzenia. […]

Autor: Red. dnia 16 listopada 2022
UWAGA! ZMIANY W PROGRAMIE POMOCY KLĘSKOWEJ DLA RODZIN

ZMIANY W PROGRAMIE POMOCY DLA RODZIN 1.    Termin składania wniosków został wydłużony do 23 listopada 2022 roku 2.    Wszyscy wnioskodawcy, również ci którzy już złożyli wnioski o pomoc, są zobowiązani do dołączenia do wniosku kopii faktur, które wykażą sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa rolnego od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 […]

Autor: Red. dnia 14 listopada 2022
NOWE ZAGROŻENIA FITOSANITARNE DLA POLSKI – RAPORT PIORIN

RAPORT NR 25 NOWE ZAGROŻENIA FITOSANITARNE DLA POLSKI – STRESZCZENIE Eremothecium coryli – zagrożeniem dla upraw leszczyny, pomidora, roślin bobowatych i cytrusów w Europie Eremothecium coryli jest grzybem, który poraża m.in. leszczynę, soję, fasolę, pomidora, paprykę, bawełnę i cytrusy (Citrus spp.). Został on dotychczas stwierdzony w Afryce, Ameryce, Azji, a spośród krajów europejskich w Grecji i we Włoszech, […]

Autor: Red. dnia 10 listopada 2022
ZMIANA USTAWY O NAWOZACH I NAWOŻENIU

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda 3 listopada br. podpisał ustawę z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Cel ustawy Celem nowej ustawy o nawozach i nawożeniu jest zapewnienie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1009 ustanawiającego […]

Autor: Red. dnia 10 listopada 2022
WETERYNARYJNE ŚWIADECTWA ZDROWIA – ODPOWIEDŹ MRIRW

W odpowiedzi na >>> wniosek KRIR z dnia 19.10.2022 r. w sprawie zniesienia obowiązku wystawienia weterynaryjnego świadectwa zdrowia, Ministerstwo Rolnictwo i Rozwoju Wsi, w >>>  piśmie z dn. 08.11.2022 r., przekazało poniższe wyjaśnienia. „Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającym szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń1, w świadectwa zdrowia zaopatruje […]

Autor: Red. dnia 8 listopada 2022
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH WS. APLIKACJI SUSZOWEJ

Na podstawie doniesień medialnych i wniosków obywateli Rzecznik Praw Obywatelskich powziął informację o istotnych problemach związanych z funkcjonowaniem rządowej aplikacji suszowej uruchomionej w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 1009). W związku z […]

Autor: Red. dnia 8 listopada 2022
POMOC PAŃSTWA DLA SPÓŁEK WODNYCH – ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK KRIR

W odpowiedzi na wniosek z posiedzenia KRIR >>>, przesłany przy piśmie z dnia 19 października 2022 r, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 7 listopada 2022 r. przedstawiło następujące wyjaśnienia: „Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych odbywa się przy znacznym wsparciu ze strony państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Możliwości takiego wsparcia wynikają z przepisów ustawy Prawo wodne. […]

Autor: Red. dnia 7 listopada 2022
PONOWNY WNIOSEK W SPRAWIE SZACOWANIA STRAT SUSZOWYCH

W ślad za wcześniejszymi wnioskami o przedłużenie terminu składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy, w związku z źle funkcjonującą aplikacją, za pośrednictwem której rolnicy mieli składać wnioski oraz mając na uwadze informację przekazaną drogą mailową w dniu 31 października br. przez Panią Dyrektor Beatę Gawlik-Pliszkę, Zastępcę Dyrektora Departament Budżetu, że pracownicy […]

  Copyright ©2023 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.