Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „SZKODY ŁOWIECKIE W ROLNICTWIE”
Główna » Aktualności, RP Zielonogórska

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „SZKODY ŁOWIECKIE W ROLNICTWIE”

Autor: Red. dnia 24 maja 2008

Krajowa Rada Izb Rolniczych wspólnie z Lubuską Izbą Rolniczą, pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowała w poniedziałek  19 maja  w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze konferencję ,,Szkody  łowieckie w rolnictwie”.

Głównym celem jaki przyświecał konferencji było przedstawienie  problemu szkód łowieckich na gruntach rolnych i przekonanie do konieczności zmian w prawodawstwie polskim w zakresie rozwiązań związanych z odszkodowaniami w kontekście szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną i chronioną. Organizatorzy spotkania założyli sobie, że konferencja będzie zaczynem do dyskusji, której ostatecznym efektem będzie osiągnięcie kompromisu, zadowalającego rolników, myśliwych i leśników. Wśród uczestników konferencji znaleźli się między innymi: Janusz Zaleski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Maria Zwolińska – Radca Generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Izby Rolniczej, Władysław Piasecki – Wiceprezes Krajowej Izby Rolniczej, Bolesław Tatarzycki –  Członek Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej, Jan Świrepo – Wicewojewoda Lubuski, Stanisław Tomczyszyn – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, parlamentarzyści, członkowie Lubuskiej Izby Rolniczej, przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego, Dyrekcji Lasów Państwowych, samorządów województwa lubuskiego oraz Członkowie Zarządu wszystkich Izb Rolniczych. Konferencję otworzył  jej Przewodnicy –  Władysław Piasecki, Wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej.

Spotkanie podzielono na panele tematyczne:

Panel I. Za i przeciw obecnemu prawodawstwu w zakresie Prawa Łowieckiego w Polsce:
Roman Włodarz -Prezes Śląskiej Izby Rolniczej,
Bolesław Tatarzycki –  Członek Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej,  

Panel II. Rola i współpraca Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Środowiska z organizacjami pozarządowymi w kształtowaniu prawa dotyczącego szacowania szkód łowieckich:
Wypowiedzi:
Marii Zwolińskiej – Radcy Generalnego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Janusza Zaleskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska,
Wiktora Szmulewicza – Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Panel tematyczny podejmujący takie zagadnienia jak:
1)Problem szacowania szkód łowieckich w rolnictwie – Andrzej Bawłowicz - Lubuska Izba Rolnicza;
2)Ekonomiczne skutki szkód łowieckich dla gospodarstw rolnych – Roman Włodarz – Prezes Śląskiej Izby Rolniczej;
3)Modele rozwiązań w zakresie szkód łowieckich w innych państwach na przykładzie Niemiec – Henrik Schuhr – kierownik wydziału ds. łowiectwa i połowów Powiatu Sprewa-  Nysa.

Najważniejszym wnioskiem z konferencji, powtarzającym się w wypowiedziach prawie wszystkich prelegentów i zabierających głos w dyskusji było to, że konieczne jest powołanie Zespołu Roboczego, w skład którego weszliby przedstawiciele Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska, Krajowej Rady Izb Rolniczych i Polskiego Związku Łowieckiego. Zespół miałby za zadanie wypracowanie na drodze kompromisu sposobów i zasad ewolucyjnych zmian w naszym prawodawstwie, dotyczącym szkód łowieckich, wyrządzanych  przez zwierzynę łowną i chronioną.

Konferencja zakończyła się burzliwą dyskusją.

Największy aplauz wśród zebranych rolników wywołały słowa Wicewojewody Jana Świrepy, który stwierdził, że każda szkoda musi być zapłacona.

Mały niesmak i konsternację wywołały słowa Pana Mecenasa, reprezentującego Polski Związek Łowiecki, który nie zrozumiał lub zapomniał o idei jaka przyświecała konferencji. Pan Mecenas słowami i manierami rodem z sali  sądowej udowadniał, że prawo łowieckie jest wspaniałe a rolnicy nie mają racji. Nie będziemy cytować słów Pana Mecenasa, bo obrazilibyśmy gminne sekretarki. Jeżeli Pan Mecenas nazywa rolników przeciwnikami, to nie życzymy sukcesów w dalszym tworzeniu prawa, w szczególności łowieckiego. Nawet uspokajające i dyplomatyczne słowa Janusza Zaleskiego – Wiceministra Środowiska nie od razu zatarły niemiłe wrażenie wojennego nastawienia reprezentanta Polskiego Związku Łowieckiego. Na szczęście te prawnicze popisy nie zepsuły życzliwego nastawienia uczestników spotkania.

Podsumowując, konferencja osiągnęła swój cel. Do rozmów, z mocnym postanowieniem rozwiązania problemu zasiedli rolnicy, myśliwi i leśnicy. Jesteśmy pełni nadziei, że pod przychylnym okiem Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przy poparciu Krajowej Rady Izb Rolniczych polscy rolnicy doczekają tego, że ich ciężka praca nie będzie szła na marne pod racicami, zębami i dziobami zwierzyny łownej i chronionej.

 P.C.  

Szkody Łowieckie w Rolnictwie- prezentacja Lubuskiej Izby Rolniczej

Wystąpienie Andrzeja Bawłowicza – przedstawiciela Lubuskiej Izby Rolniczej

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2018 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.