Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » ARiMR NALICZA DOPŁATY BEZPOŚREDNIE ZA 2013 ROK
Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka

ARiMR NALICZA DOPŁATY BEZPOŚREDNIE ZA 2013 ROK

Autor: Red. dnia 26 listopada 2013

Opublikowane zostały rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby w sprawie stawek płatności bezpośrednich za 2013 rok. Wynika z nich, że jednolita płatność obszarowa (JPO) będzie wyższa o blisko 100 zł na hektar, niż ta obowiązująca w zeszłym roku. Płatność JPO przysługuje każdemu rolnikowi, który gospodaruje na co najmniej 1 hektarze gruntów i utrzymuje go w dobrej kulturze rolnej. W Polsce jednolitą płatnością obszarową jest objętych ponad 14 milionów hektarów. Teraz ARiMR nalicza wysokości rodzajów płatności bezpośrednich przysługujących poszczególnym rolnikom. Wypłata tegorocznych dopłat rozpocznie się 2 grudnia 2013 r. i zakończy się 30 czerwca 2014 r.

Wysokość stawek płatności za dany rok w Polsce uzależniona jest od kurs euro do złotówki, który obowiązuje w  Europejskim Banku Centralnym na dzień 30 września. W tym roku kurs ten wynosi 4,2288 złotych za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro. W tym roku przyjęty kurs przeliczeniowy jest wyższy o 0,125 zł niż w ubiegłym roku (wtedy wynosił 4,1038 zł za euro), czyli jest korzystniejszy dla rolników. Łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2013 r. wynosi ok. 3,53 mld euro, tj. 14,91 mld złoty.
Stawki płatności bezpośrednich za 2013 rok wynikające z rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) –  830,30 zł/ha
Płatność uzupełniająca do powierzchni grupy upraw podstawowych (UPO) – 139,39 /ha
Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) –  238,93 zł/ha
Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok – 1 263,50 zł/ha
Płatność niezwiązana do tytoniu – tytoń Virginia –  5,75 zł/kg
Płatność niezwiązana do tytoniu – tytoń pozostały –  4,02 zł/kg
Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych – 719,43 zł/ha
Wsparcie specjalne – płatność do krów – 602,60 zł/szt.
Wsparcie specjalne – płatność do owiec –  126,86 zł/szt.
Oddzielna płatność z tytułu cukru – 54,10 zł/tonę
Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – 167,44 zł/tonę

Źródło: ARiMR

Dopłaty  powyżej 2 tyś euro będą niższe o 4 procent w 2014 r

Komisja Europejska wyliczyła, że w 2014 r. w budżecie na bezpośrednie dopłaty rolne zabraknie blisko 1,5 mld euro, dlatego postanowiła zredukować tegoroczne dopłaty o 4%. Redukcja będzie dotyczyć dopłat powyżej 2 tys. euro. W marcu Komisja Europejska zaproponowała 5 proc. redukcję dopłat powyżej 5 tys. euro. Za jak najwyższym progiem opowiadała się Polska; chodziło o to, by tzw. dyscypliną finansową nie były objęte małe gospodarstwa. Ostatecznie KE zdecydowała o obniżeniu  progu i objęciu dyscypliną mniejszych gospodarstw.  Zgodnie z decyzją KE, tegoroczne dopłaty bezpośrednie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej będą zredukowane o 4 %, ponieważ dostępny budżet jest o 1,47 mld euro poniżej wymagań. Komisja zastrzegła, że chodzi o dopłaty powyżej 2 tys. euro. Komisja miała zrewidować swoje szacunki dziury w budżecie na dopłaty w połowie października i wówczas przedstawić krajom członkowskim ewentualnie inny procent ich redukcji. Ponieważ w sprawie marcowej propozycji KE do końca czerwca porozumienia nie osiągnęły kraje UE i Parlament Europejski, Komisja może sama ustalić wielkość korekty. Z redukcji, którą proponuje Komisja Europejska, mają być wyłączone trzy najnowsze kraje UE: Rumunia, Bułgaria i Chorwacja. KE ustaliła korektę w ramach ustanowionego w 2003 roku mechanizmu „dyscypliny finansowej”, który ma w razie potrzeby utrzymywać w określonych ryzach wydatki na dopłaty rolne. To pierwszy raz, kiedy mechanizm zostanie uruchomiony.

 

 

 

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2018 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.